DLA ZWIERZĄT

Jesteśmy świadkami masowego wymierania gatunków m.in. z powodu niszczenia przyrody i zmian klimatu. Miliardy zwierząt cierpi w chowie przemysłowym. Nasze wybory konsumenckie mogą poprawić los zwierząt i Ziemi.

Jesteśmy świadkami masowego wymierania gatunków m.in. z powodu niszczenia przyrody i zmian klimatu. Miliardy zwierząt cierpi w chowie przemysłowym. Nasze wybory konsumenckie mogą poprawić los zwierząt i Ziemi.

PRAWA I DOBROSTAN ZWIERZĄT

Działamy na rzecz ochrony praw i dobrostanu zwierząt. Doprowadziliśmy do ustanowienia w Polsce Ustawy o ochronie zwierząt (1997 r.). Wprowadzony w niej zapis potwierdza, że zwierzę nie jest rzeczą. Dla upamiętnienia tego faktu ustanowiliśmy Dzień Praw Zwierząt (22 maja).

czytaj więcej

Prowadziliśmy kampanie związane transportem i hodowlą zwierząt. Uratowaliśmy 60 koni m.in. z transportów do rzeźni. Rozpoczęliśmy debatę społeczną m.in. na temat hodowli kur niosek i oznakowania jaj oraz wpływu hodowli przemysłowej na zmiany klimatu.

Nasza kampania „Jeszcze żywy KARP” dotycząca sprzedawanych żywych karpi w okresie przedświątecznym, doprowadziła do zmiany prawa i zmiany społecznej oraz rezygnacji sieci handlowych z tej formy sprzedaży.

Prowadzimy aktywną edukację. Dla dzikich zwierząt budujemy schronienia i zakładamy przyjazne miejsca zwiększając różnorodność biologiczną terenów zielenii.

PRAWA I DOBROSTAN ZWIERZĄT

Działamy na rzecz ochrony praw i dobrostanu zwierząt. Doprowadziliśmy do ustanowienia w Polsce Ustawy o ochronie zwierząt (1997 r.). Wprowadzony w niej zapis potwierdza, że zwierzę nie jest rzeczą. Dla upamiętnienia tego faktu ustanowiliśmy Dzień Praw Zwierząt (22 maja).

Prowadziliśmy kampanie związane transportem i hodowlą zwierząt. Uratowaliśmy 60 koni m.in. z transportów do rzeźni. Rozpoczęliśmy debatę społeczną m.in. na temat hodowli kur niosek i oznakowania jaj oraz wpływu hodowli przemysłowej na zmiany klimatu.

Nasza kampania „Jeszcze żywy KARP” dotycząca sprzedawanych żywych karpi w okresie przedświątecznym, doprowadziła do zmiany prawa i zmiany społecznej oraz rezygnacji sieci handlowych z tej formy sprzedaży.

Prowadzimy aktywną edukację. Dla dzikich zwierząt budujemy schronienia i zakładamy przyjazne miejsca zwiększając różnorodność biologiczną terenów zielenii.

Uczymy empatii i współodczuwania

ZMIENIAJ Z NAMI ŚWIAT

0

SCHRONIEŃ
DLA ZWIERZĄT

dodaj budkę

Zorganizuj
DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT

ZBUDUJ BUDKĘ LĘGOWĄ
DLA ZWIERZĄT

ZORGANIZUJ
ZBIÓRKĘ DLA KONI

NASZE PROGRAMY I AKCJE

PRZYJAZNE MIEJSCA
I SCHRONIENIA DLA DZIKICH ZWIERZĄT

RATUJEMY KONIE

JESZCZE ŻYWY KARP

DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT

PASIEKA EDUKACYJNA

ZBIERAJ MAKULATURĘ,
RATUJ KONIE

EDUKUJEMY
I INSPIRUJEMY

ZAADOPTUJ KONIE

Konie uratowane przez Klub Gaja ze względu na wiek, stan zdrowia, urazy fizyczne i psychiczne wymagają opieki i leczenia. Dzięki Twojej pomocy możemy pokryć koszty m.in. utrzymania, pielęgnacji, opieki weterynaryjnej, kowalskiej, dentystycznej, specjalistycznych zabiegów i leków.

ZAADOPTUJ KONIE

Konie uratowane przez Klub Gaja ze względu na wiek, stan zdrowia, urazy fizyczne i psychiczne wymagają opieki i leczenia. Dzięki Twojej pomocy możemy pokryć koszty m.in. utrzymania, pielęgnacji, opieki weterynaryjnej, kowalskiej, dentystycznej, specjalistycznych zabiegów i leków.

adoptuję

Adopcja wirtualna – polega na comiesięcznej wpłacie na utrzymywanie i leczenie koni. Zostając opiekunem otrzymasz Akt adopcji ze zdjęciem. Wirtualnym opiekunem może zostać osoba prywatna, grupa ludzi np. klasa czy firma.
Jednorazowa pomoc – możesz wpłacić jednorazowo dowolną kwotę na pomoc dla koni. Każda złotówka pomaga!

CO ZMIENILIŚMY

Doprowadziliśmy do uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt i późniejszych jej nowelizacji

Wprowadziliśmy zmianę społeczną dotyczącą zwyczaju sprzedaży żywych karpi

Tworzyliśmy ruch wegetariański organizując w kraju pierwsze Kongresy Wegetariańskie

Dzięki nam wprowadzono w Bielsku-Białej zakaz występów cyrków z dzikimi zwierzętami