DLA OŚWIATY I KULTURY

Każdy z nas, bez względu na wiek, może odkrywać piękno natury oraz współzależność człowieka i przyrody. Potrzebujemy edukacji, która budzi wrażliwość i otwiera serca na świat wokół nas.

Każdy z nas, bez względu na wiek, może odkrywać piękno natury oraz współzależność człowieka i przyrody. Potrzebujemy edukacji, która budzi wrażliwość i otwiera serca na świat wokół nas.

EDUKACJA I SZTUKA

Posiadamy ponad 30. letnie doświadczenie w aktywnej edukacji ekologicznej i budowaniu Pokolenia EkoXXI. Zależy nam na budowaniu wśród zarówno najmłodszych jak i dorosłych świadomości współzależności człowieka i przyrody , rozwijaniu szacunku do praw przyrody i zwierząt, zdobywania umiejętności praktycznych w działaniu na rzecz ich ochrony. Dlatego staramy się przede wszystkim inspirować do podejmowania konkretnych działań w trosce o los Ziemi i jej mieszkańców.

Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, uniwersytetami, bibliotekami, domami kultury i galeriami sztuki i artystami
z całego kraju. Realizujemy wspólne przedsięwzięcia, wydarzenia artystyczne, prowadzimy warsztaty, debaty
i wykłady.

DZIAŁAJ Z NAMI I ZMIENIAJ Z ŚWIAT

WEŹ UDZIAŁ W ŚWIĘCIE DRZEWA

ZGŁOŚ DRZEWO DO KONKURSU
DRZEWO ROKU

Zaadoptuj rzekę 

Zorganizuj Dzień
Praw Zwierząt

Edukuj i inspiruj

Z KIM ZMIENIAMY ŚWIAT

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY

GALERIA BIELSKA BWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Z Galeria Bielską BWA współpracujemy od początku lat 90-tych. W ramach naszych działań Sztuka dla Ziemi zorganizowaliśmy wiele wydarzeń artystycznych, performansów, happeningów, warsztatów, wystaw oraz Festiwal Ekodzieło. Współpracujemy z różnymi artystami m.in. Cecylią Malik, Ewą Ciepielewską, Wademarem Rudykiem i Jarosławem Koziarą, Apostolisem Antymosem.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA

Z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i CINiBA współpracujemy od wielu lat, w szczególności przy realizacji naszych programów Święto Drzewa i „Zaadoptuj rzekę”. Organizujemy m.in. warsztaty, debaty, wystawy, happeningi i wspólne akcje sadzenia drzew i krzewów.

GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK” W BYSTREJ

Festiwal Ekodzieło w naszej Gminie Wilkowice organizujemy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk” w Bystrej od 2015 roku. Na wydarzenia łączące sztukę i ekologię jak m.in. warsztaty, pokazy filmów, dyskusje, performansy, happeningi czy instalacje artystyczne zapraszamy mieszkańców naszej gminy.

STACJA MORSKA IM. PROF. KRZYSZTOFA SKÓRY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWESYTETU GDAŃSKIEGO

Ze Stacja Morską współpracujemy od 2005 roku. Co roku, w ostatnią sobotę lipca, wspólnie ze Stacją Morską i partnerami organizujemy Dzień Ryby w Helu. Poprzez rozmowy, gry, zabawy, konkursy przybliżamy mieszkańcom i turystom świat bałtyckiej ichtiofauny i polskich rzek, od których zależy stan naszego morza.

SŁUŻEWSKI DOM KULTURY W WARSZAWIE

W tym miejscu, od kilku lat, co roku organizujemy ogólnopolską inaugurację programu Święta Drzewa. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi sadzimy drzewa, a podczas gali wręczamy nagrody dla najaktywniejszych uczestników programu i certyfikaty dla partnerów. Wydarzeniu towarzyszyły m.in. wystawy, happeningi i koncerty.