Wybrane wydarzenia z historii Klubu Gaja
(częściowo odtworzone na podstawie wycinków prasowych)


1988

Nieformalna Grupa Aktywności Antystresowej Gaja

Jacek Bożek zakłada nieformalną Grupę Aktywności Antystresowej Gaja przy osiedlowym Klubie Piast w Bielsku-Białej. Jej celem była głęboka ekologia i bezkompromisowa obrona Matki Ziemi. Prowadzono hatha jogę i treningi interpersonalne, propagowany był wegetarianizm, ochrona przyrody i zwierząt.

1989

Pierwsza akcja w obronie przyrody

Pierwsza bezpośrednia akcja w obronie przyrody dotyczyła drzew przeznaczonych do wycięcia w centrum Bielska-Białej. Działanie odnotowała podziemna gazeta Solidarność Podbeskidzia, ale także tytuły oficjalne: Kronika Beskidzka, Trybuna Robotnicza. Dwie uratowane wówczas topole stoją do dziś.

Wolne wybory w Polsce

Jacek Bożek zostaje reprezentantem zielonych – środowisk niezależnych i uczestniczy w konwencie Solidarności Podbeskidzia. Ma prawo głosu w prawyborach kandydatów Solidarności do czerwcowych wolnych wyborów do Sejmu.

Pierwsze Zgromadzenie Wszystkich Istot w Polsce

Na Magurce w Wilkowicach odbyło się pierwsze w Polsce Zgromadzenie Wszystkich Istot. Warsztat prowadził John Seed z Rainforest Information Centre w Australii i Patrick Anderson z Greenpeace. Wzięło w nim udział wiele osób związanych z Klubem Gaja.

1990

Edukacja dla zwierząt

Wystawę Dlaczego? poświęconą miejscu zwierząt w naszej kulturze prezentowaliśmy w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Towarzyszyły jej akcje uliczne, happeningi i wykłady.

Sadzimy pierwsze drzewa

Pierwszy szpaler drzew posadziliśmy wraz z punkowcami i żołnierzami z jednostki specjalnej w Bielsku-Białej, na prośbę mieszkańców jednego z osiedli i władz miasta.

Dzień Ziemi

Uczestniczymy w pierwszym Dniu Ziemi w Bielsku-Białej. W przebraniu wilka – reprezentującym dziką przyrodę – Jacek Bożek wita gości wydarzenia. Od tego roku organizujemy lub uczestniczymy w kolejnych Dniach Ziemi.

1991

Cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt

Pierwsza akcja Klubu Gaja w obronie zwierząt cyrkowych odbyła się przed cyrkiem ze Związku Radzieckiego. Akcja zapoczątkowała kampanię Cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt. Cztery lata później prezydent Bielska-Białej wprowadził lokalny zakaz dla wjazdu cyrków z tresurą dzikich zwierząt na tereny miejskie.

Rainforest Information Centre

Jacek Bożek wyjeżdża na półroczny staż do Rainforest Information Centre w Australii. Uczestniczy w akcjach i demonstracjach na rzecz ochrony ostatnich lasów deszczowych w Nowej Południowej Walii.

Nie dla Corridy!

Blokada pierwszego w Polsce pokazu corridy na Stadionie Śląskim (z udziałem przedstawicieli organizacji praw zwierząt), zakończyła się sukcesem oraz rezygnacją z dalszych przedstawień i pokazów w całej Polsce.

I Kongres Wegetariański

Organizujemy I Kongres Wegetariański w Wilkowicach, na który przyjeżdżają osoby z nieformalnych ruchów ochrony zwierząt. Tematem był wegetarianizm, prawa zwierząt, włączenie się w prace nad projektem Ustawy o ochronie zwierząt.

1992

NIE dla futer

Organizujemy pierwsze w Bielsku-Białej akcje przeciwko noszeniu futer.

 

Rejestracja stowarzyszenia

Grupa nieformalna rejestruje Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. W grupie założycielskiej byli między innymi: Jacek Bożek, Wojciech Owczarz, Alicja Fober, Błażej Sobański, Janusz Okrzesik.

 

I Ogólnopolska Trasa Klubu Gaja – Jestem Twoją Matką – Ziemia

Organizujemy trasę edukacyjną z Ann Light z Rainforest Information Centre z Australii i przy współpracy tej organizacji. W programie spotkania, pokazy filmów i slajdów, wykłady i happeningi w miastach nadwiślańskich.

 

II Kongres Wegeteriański

Podczas spotkań przedstawiciele grup pro-zwierzęcych z Europy Zachodniej dzielili się doświadczeniami z przedstawicielami polskiego ruchu obrony zwierząt. Jacek Bożek prowadził swój autorski warsztat Droga Wojownika Gai.

 

1993

 

Pierwsze biuro Klubu Gaja

Po rocznych przygotowaniach i remoncie otwieramy biuro w centrum Bielska-Białej. Podczas uroczystości wręczamy pierwsze nagrody Klubu Gaja dr Irenie Sienickiej i Markowi Ziaji (radni Bielska-Białej).

 

Sprzątamy rzeki

Wraz z wolontariuszami rozpoczęliśmy akcje sprzątania rzek i potoków we współpracy z urzędem miasta w Bielsku-Białej. Pieniądze za sprzątanie przeznaczaliśmy na cele statutowe.

 

Droga Wojownika Gai i premiera filmu

Jacek Bożek wraz z zespołem Klubu Gaja prowadził warsztaty Droga Wojownika Gai w wielu miejscach w Polsce. W listopadzie, w Galerii Bielskiej BWA odbyła się premiera filmu Droga Wojownika Gai w reżyserii Michała Tarkowskiego.

 

Dzikie zwierzęta poskramiane ogniem

Kontynuujemy działania przeciwko tresurze dzikich zwierząt. Organizujemy wydarzenie artystyczne – performance Dzikie zwierzęta poskramiane ogniem przy współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Bielska-Białej, Galerią Bielską BWA i artystką Ewa Ciepielewską.

 

1994

 

Ogólnopolska Kampania Teraz Wisła

22 kwietnia (Dzień Ziemi) rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię Teraz Wisła, której celem było zachowanie ostatniej dużej rzeki Europy w stanie zbliżonym do naturalnego, ochrona jej biologicznej różnorodności i wartości kulturowych. Przedmiotem kampanii było rozpowszechnianie informacji na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego, które stwarzała planowana przez rząd budowa Kaskady Dolnej Wisły. Kampania zakończyła się sukcesem.

 

Kampania przeciwko spalarni opon

Prowadzimy kampanię przeciw budowie spalarni opon w centrum Bielska-Białej. Happening Płonąca opona organizujemy przed bielskim urzędem miasta. Rok później samorząd wycofał się z tej inwestycji.

 

Wystawa Zwierzę nie jest rzeczą

Wystawa przez wiele lat została pokazana w kilkuset miejscach w Polsce. Ukazywała sytuacje, w których zwierzętom zadawano cierpienie i śmierć: w laboratorium, na fermach zwierząt futerkowych, w rzeźniach, na polowaniach, w transportach i w cyrkach.

 

Święto Wisły i II Ogólnopolską Trasa Edukacyjna Teraz Wisła

W ramach kampanii Teraz Wisła 19 czerwca ustanowiliśmy Świętem Wisły, nawiązując do przedwojennych obchodów tego święta. Na trasie, od źródeł aż do ujścia Wisły, organizujemy spotkania i konferencje prasowe, budując sieć współpracy z organizacjami lokalnymi, samorządami, artystami i mediami.

 

Dzień bez Futra

Klub Gaja ustanowił Dzień bez Futra – 25 listopada, do dzisiaj, w całej Polsce organizowane są akcje zwracające uwagę na cierpienie zwierząt, wykorzystywanych do wyrobu futer.

 

1995

 

Święto Wisły przed Sejmem

Ogólnopolskie Święto Wisły organizujemy pod hasłem Ratujmy królową naszych rzek. Obchody inaugurujemy happeningiem przed Sejmem RP (wspólnie z teatrem offowym Komuną Otwock), wypowiadając się przeciwko regulacji Wisły. Konferencja prasowa, z udziałem między innymi Wojciecha Giełżyńskiego, autora książki Moja prywatna Wistuliada, odbywa się podczas rejsu statkiem po Wiśle.

 

Ogólnopolska Kampania Zwierzę nie jest rzeczą

Ogólnopolską Kampanię Zwierzę nie jest rzeczą rozpoczęliśmy wraz z utworzeniem koalicji w sprawie uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt. Pod petycją za wprowadzeniem ustawy zebraliśmy 600 tysięcy podpisów. Była to największa kampania środowiskowa w Polsce. Braliśmy udział w obradach komisji sejmowych, organizowaliśmy akcje, happeningi, spektakle uliczne i konferencje prasowe. Dwa lata później kampania zakończyła się sukcesem.

 

1996

 

Święto Wisły w 50 miastach

Obchody Święta Wisły organizujemy na Placu Zamkowym w Warszawie. Na stoisku z wodą Wiślanką mówiliśmy o konieczności poprawy jakości wód. Zbieraliśmy podpisy pod petycją w sprawie odstąpienia od budowy tam na Wiśle. Równocześnie świętowano w 50 miastach w Polsce.

 

Wisła Drogą w XXI wiek

Wspólnie z Senatorskim Klubem Parlamentarnym i Forum Ekologicznym Unii Wolności organizujemy w Parlamencie RP konferencję Wisła drogą w XXI wiek. Jej tematem były alternatywne rozwiązania wobec budowy Kaskady Dolnej Wisły. W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, reprezentanci nadwiślańskich samorządów, naukowcy i organizacje pozarządowe.

 

VI Ogólnopolski Kongres Teraz Ziemia

Tematem kongresu była strategia działań w związku z wprowadzaniem Ustawy o ochronie zwierząt oraz planami budowy tamy na Wiśle w Nieszawie. Omawiano także projekt ustawy o organizacjach pożytku publicznego.

 

1997

 

Uchwalenie Ustawy o ochronie zwierząt

Po dwóch latach kampanii Zwierzę nie jest rzeczą doprowadziliśmy do uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt. Zapisano w niej, że zwierzę nie jest rzeczą.

 

Dzień Praw Zwierząt

Klub Gaja ustanowił Dzień Praw Zwierząt – 22 maja. Dzień upamiętnia fakt uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt.

 

Bajka Klubu Gaja

Nową siedzibą Klubu Gaja została willa Bajka w położonej u podnóży gór dzielnicy Bielska-Białej. Zabytkowy budynek i piękny ogród wokół stały się ważnym miejscem dla całego ruchu ekologicznego w Polsce.

 

Agenda21

Podpisanie umowy dotyczącej Agendy 21 pomiędzy samorządem Bielska-Białej, reprezentowanym przez wiceprezydenta Mariana Antonika, okręgiem partnerskim Kirklees w Anglii reprezentowanym przez Cllr. Colina Wabsona, Cllr. Denisa Ripleya i prezesem Klubu Gaja, Jackiem Bożkiem.

 

Innowatorzy dla Dobra Publicznego

Jacek Bożek zostaje wybrany członkiem międzynarodowej organizacji Ashoka Innovators for the Public.

 

1998

 

Uratowane drzewa na bielskiej starówce

Stajemy w obronie drzew na Starym rynku Bielska-Białej – akcja Drzewa wołają o ratunek. Happening z Zielonym Rycerzem, który pilnował drzew, i rozdawanie ulotek przyniosły pozytywne rozstrzygnięcie. Zebraliśmy i przedstawiliśmy Radzie Miasta ponad 2,5 tys. podpisów obywateli przeciwnych wycince. Drzewa ocalały.

 

Marsz milczenia

Organizujemy pierwszy w Bielsku-Białej happening Marsz milczenia w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Przeciw Rasizmowi. W następnych latach podczas Tygodnia przygotowujemy wykłady tematyczne i koncerty z przesłaniem.

 

Międzynarodowa trasa Klubu Gaja Our belief

Trasa Our belief z udziałem partnerów z Kirklees Countryside Unit i Enviro Youth, młodzieży z Polski i Anglii wzdłuż rzeki promowała zasady rozwoju zrównoważonego. Wisła i jej dolina była przedstawiana jako studium przypadku podczas licznych spotkań z samorządami lokalnymi i konferencji prasowych. Całość uzupełniały przedstawienia teatru ulicznego, które przyciągały tłumy widzów.

 

Wymiana młodzieży na EXPO’98

Wymiana młodzieży i trasa Our belief, zorganizowana przez Klub Gaja we współpracy z partnerami, została wybrana przez British Council jako najlepsza tego typu inicjatywa w Wielkiej Brytanii. Z tej okazji zaprezentowano ją na EXPO’98 w Lizbonie.

Eurogroup for Animals Welfare

Klub Gaja został zaproszony przez Eurogroup for Animals Welfare do reprezentowania Polski na prawach obserwatora. Eurogroup skupia najważniejsze organizacje ochrony zwierząt z całej Europy, które mają swojego obserwatora w Parlamencie i Komisjach UE.

 

Kampania Jeszcze żywy KARP

W grudniu Klubu Gaja zorganizował akcję Jeszcze żywy karp i rozpoczął ogólnopolską kampanię w obronie sprzedawanych żywcem karpi.

 

1999

 

Zwierzę nie jest rzeczą – NIE dla transportu koni

Rozpoczęliśmy akcję sprzeciwiającą się złym warunkom, w jakich odbywa się transport zwierząt, szczególnie koni. Kampania Klubu Gaja Przeciw transportowi żywych koni na rzeź przyniosła 500 tysięcy podpisów pod petycją O zakazie transportu żywych koni na rzeź, które złożyliśmy do Sejmu RP. Dzięki temu nastąpiła poprawa opieki weterynaryjnej nad transportami i warunków na targach koni.

 

Akcja dla Narmady

Akcja Klubu Gaja przed ambasadą Indii wspierała indyjskich działaczy ekologicznych sprzeciwiających się budowie zapór wodnych na rzece
Narmadzie. Protest Klubu Gaja sprawił, że ambasada została otoczona ochroną antyterrorystów.

 

IX Ogólnopolski Kongres Teraz Ziemia

Kongres dotyczył kampanii Teraz Wisła i wariantów zagospodarowania Wisły oraz możliwych form nacisku na rząd i parlament. Omawiano także kampanię Zwierzę nie jest rzeczą i akcję przeciwko transportowi koni czyli międzynarodową trasę Krąg Przyjaciół Zwierząt.

 

2000

 

Tamy – Woda – Życie

W ośrodku Bajka Klubu Gaja odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie Organizacji Pozarządowych Tamy – Woda – Życie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną wód ze wszystkich kontynentów.

 

Dzika rzeka w sercu Europy w BBC

TV BBC World News sfilmowała spektakl Klubu Gaja Dzika rzeka w sercu Europy. Zdjęcia kręcono w Bielsku-Białej oraz na tamie we Włocławku.

 

Ogólnopolska trasa edukacyjna Krąg Przyjaciół Zwierząt

Przy wsparciu RCPCA – Królewskiego Towarzystwa Zapobieganiu Okrucieństwu wobec Zwierząt (najstarszej organizacji ochrony zwierząt na świecie) Klub Gaja zorganizował trasę wiodącą przez kilkanaście dużych miast Polski. W programie znalazły się między innymi spotkania, happeningi i prezentacje wystawy Zwierzę nie jest rzeczą.

 

Pierwszy uratowany koń Pegaz

Wykupujemy pierwszego konia z transportu na rzeź i nadajemy mu imię Pegaz. Dziś Pegaz mieszka w stajni w Wilkowicach, wybudowanej przez Klub Gaja wraz z wolontariuszami, którzy opiekują się koniem – chętnie odwiedzanym przez wycieczki dzieci i młodzieży.

 

2001

 

Spotkanie z parlamentarzystami UE

W ośrodku Bajka Klubu Gaja odbyło się spotkanie polskich organizacji pozarządowych z parlamentarzystami Unii Europejskiej. Tematem spotkania była Wisła. Dzięki temu wkrótce polski rząd otrzymał stanowisko Komisji Europejskiej, które informowało, że UE nie będzie finansować budowy tam na Wiśle.

 

Premiera filmu Zwierzę nie jest rzeczą

Film Klubu Gaja Zwierzę nie jest rzeczą w reżyserii Roberta Balińskiego zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Ekologicznych w Przysieku.

 

O Pegazie, który był Aniołem

W Sali Laboratorium CSW Zamku Ujazdowskiego w Warszawie odbyła się premiera spektaklu Klubu Gaja Krótka historia o Pegazie, który był Aniołem. Przedstawienie pokazywane było m.in. w Krakowie, Nidzicy, Warszawie.

 

Pierwsze 250 000 podpisów dla koni

Wraz z Forum Młodych Ekologów Unii Wolności Klub Gaja zorganizował akcję pod Sejmem RP i przekazuje posłom 250 tys. podpisów pod petycją domagającą się zmian prawnych ws. transportu koni na rzeź.

 

2002

 

Sukces kampanii Teraz Wisła

Po 8 latach kampanii Teraz Wisła polski rząd oficjalnie poinformował Klub Gaja o odstąpieniu od budowy Kaskady Dolnej Wisły. Plany tej budowy ożyły po 30 latach pod naciskiem lobby hydrotechnicznego. Budowa siedmiu stopni byłaby największym przedsięwzięciem hydrotechnicznym w historii Polski, ale jednocześnie klęską ekologiczną i społeczną.

 

Czysty Kazimierz

Razem z klubem kultury Alchemia sprzątaliśmy krakowski Kazimierz. W ramach współpracy prezentowano również wystawę Beaty Tarnawy i wmurowano pamiątkowy kamień z logo Klubu Gaja.

 

Wszystko dla Ziemi, Ziemia dla Wszystkich

W maju w Bajce Klubu Gaja zorganizowaliśmy międzynarodowe spotkanie młodzieży z Holandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Szwecji. W programie znalazły się między innymi warsztaty, spotkania i kolorowy pochód przez miasto pod hasłem Wszystko dla Ziemi, Ziemia dla Wszystkich.

 

Niech inni nie będą dla nas obcy

W Międzynarodowy Dzień Pokoju Klub Gaja zorganizował w Bielsku-Białej wydarzenie artystyczne Niech inni nie będą dla nas obcy. Graffiti w intencji pokoju i przeciwdziałania przemocy powstało na ścianie o długości 230 metrów.

 

Jeszcze żywy KARP

Kolejna akcja informacyjna Jeszcze żywy KARP polegała na przygotowaniu i rozpowszechnianiu ulotek na temat Ustawy o ochronie zwierząt, której zapisy łamane są poprzez zabijanie karpi na ulicach.

 

2003

 

Festiwal Komunikacji Społecznej i sprzeciw wobec wojny

W ramach Festiwalu Komunikacji Społecznej w Warszawie w CSW Zamek Ujazdowski Klub Gaja prezentował wystawę Beaty Tarnawy oraz filmy Zwierzę nie jest rzecząSztuka dla Ziemi. W proteście przeciw przystąpieniu Polski do wojny w Iraku zorganizowaliśmy przed CSW Zamek Ujazdowski akcję Samoloty dla pokoju.

 

Pegaz w Cieszynie i Opolu

Klub Gaja prezentuje spektakl Krótka historia o Pegazie, który był Aniołem na w Festiwalu Teatralnym Na Granicy w Cieszynie oraz na III Forum Teatrów Młodych Czas Europy, Czas Teatru w Opolu.

 

Ścieżka Kołowrót

Na terenie Nadleśnictwa Bielsko Klub Gaja otwiera ścieżkę edukacyjną Kołowrót. Powstała przy współpracy z Lasami Państwowymi, z okazji 15-lecia Klubu Gaja.

 

Święto Drzewa po raz pierwszy

Inaugurujemy Święto Drzewa. W ogrodzie przed Bajką – ośrodkiem Klubu Gaja tworzymy Park Gwiazd. Pierwsze drzewa sadzą z nami: Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia; Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; muzyk, Paweł Golec; malarz, Krzysztof Kokoryn i fotograf, Tomasz Sikora. Idee programu, by sadzić i chronić drzewa, podchwyciło ponad 1000 szkół i samorządów.

 

Pierwsza akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie

W ramach 1. edycji Święta Drzewa zaproponowaliśmy szkołom akcję Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Dzięki niej dzieci zaczęły uczyć się selektywnej zbiórki odpadów, jednocześnie pomagając koniom przeznaczonym na rzeź przez przekazywanie dla nich pieniędzy ze sprzedaży makulatury.

 

Teraz Wisła w Tajlandii, Japonii i Indiach

Kampania Klubu Gaja Teraz Wisła była prezentowana na konferencji Rivers for life w Tajlandii i na Światowym Forum Wody w Kioto oraz w Indiach podczas podróży Jacka Bożka.

 

Mniej transportowanych koni

Kampania Klubu Gaja dotycząca transportu koni na rzeź doprowadziła do zmniejszenia transportu tych zwierząt o blisko 70 procent.

 

Gwiezdny cyrk zdjęty z anteny

Na skutek interwencji Klubu Gaja z anteny Telewizji Polskiej został zdjęty program Gwiezdny cyrk. Naruszał on prawo emitując pokazy tresury dzikich zwierząt.

 

2004

 

Powstrzymać regulatorów

W ramach  Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Tam zorganizowaliśmy w Staromiejskim Centrum Kultury w Warszawie konferencję prasową i happening pod wspólnym hasłem Powstrzymać regulatorów. Złożyliśmy również w tej sprawie list do Premiera RP.

 

Dla Tybetu

Wzięliśmy udział w pikiecie pod Ambasadą Chińską w Warszawie w obronie Tybetu. Obecny był także Reinhold Messner (alpinista i himalaista), Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu i Partia Zielonych 2004.

 

Klub Gaja w Eurogroup for Animal Welfare

Po 6 latach pracy Klub Gaja został członkiem-obserwatorem Eurogroup for Animal Welfare w Brukseli.

 

Żyjący świat we Francji

Klub Gaja i jego spektakl Żyjący Świat reprezentowały polską kulturę w Sezonie Polskim we Francji 2004 Nova Polska. Organizatorem Sezonu był Instytut Adama Mickiewicza na zlecenie Ministerstw: Kultury i Spraw Zagranicznych.

 

 1. edycja Święta Drzewa i drzewa dla pokoju

Przesłaniem programu stało się sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie. Był to sygnał do nawiązywania przez szkoły współpracy międzynarodowej, która zaczęła promować Święto Drzewa w innych krajach. Drzewa dla pokoju sadzono w kilkunastu krajach świata między innymi Pakistanie, Ekwadorze, Kolumbii, Japonii, Danii, Anglii, Niemczech.

 

 1. Dzień Ryby w Helu

Jacek Bożek z Klubu Gaja i prof. Krzysztof Skóra, kierownik Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego Instytutu Oceanografii inicjują pierwszy Dzień Ryby w Helu. Wydarzenie wpisało się w tradycje miasta Hel. Co roku edukatorzy Stacji Morskiej i Klubu Gaja edukują mieszkańców i turystów o zasobach przyrodniczych Bałtyku.

 

2005

 

Lecznica Klubu Gaja

Przenosimy biuro Klubu Gaja do Wilkowic (obok Bielska-Białej), miejscowości otoczonej pasmem gór Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego, do budynku, w którym niegdyś mieściły się gabinety weterynaryjne i sala operacyjna dla dużych zwierząt gospodarskich. Rozpoczęcie pracy w autentycznej lecznicy dla zwierząt było możliwe po przeprowadzeniu niezbędnych remontów.

 

Festiwal Sztuka dla Ziemi

Festiwal Klubu Gaja odbył się w Galerii Bielskiej BWA. Sztuka dla Ziemi obejmował spektakle, happeningi i działania parateatralne. Na wystawie, obok zdjęć ilustrujących historię i działania klubu, znalazły się prace malarskie Beaty Tarnawy i graffiti Dariusza Paczkowskiego.

 

II Międzynarodowe Seminarium Tamy – Woda – Życie

Głównym tematem seminarium było omówienie przyszłości polskich rzek i ich dolin w kontekście Raportu Światowej Komisji Zapór Wodnych oraz możliwych inwestycji w związku z dofinansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Klub Gaja na Oxford

Prezentowaliśmy kampanię Teraz Wisła i działania społeczne Klubu Gaja na Uniwersytecie Oxford w Anglii. Wykład zorganizowano w związku z współpracą z Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Jacek Bożek został członkiem Ashoki w 1997 roku.

 

Zasady dobrych praktyk na rzekach górskich

Dzięki pracy Klubu Gaja Ministerstwo Środowiska zaleciło opracowanie Zasad dobrych praktyk na rzekach górskich. Pokazują one przyjazne środowisku rozwiązania hydrotechniczne.

 

 1. edycja Zaadoptuj rzekę i Big Jump

Rozpoczynamy program edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę trasą edukacyjną Big Jump czyli promocją europejskiej akcji o tej nazwie na rzecz czystych i zasobnych rzek w całej Europie. Pod hasłem Wskocz do Królowej w Katowicach, Krakowie Warszawie, Toruniu i Gdańsku malujemy na bilbordach graffiti, które jest tłem konferencji prasowych.

 

Uratowana Dolina Ostrego

To niezwykły przyrodniczo łęg jesionowy i olszyny górskiej. Ten obszar chroniony w sieci Natura 2000 został uratowany dzięki działaniom koalicji organizacji pozarządowych, w której działał Klub Gaja. To tutaj miała stanąć tama przegradzająca unikatową dolinę. Minister Środowiska wydając swoją decyzję powołał się między innymi na negatywną decyzję Klubu Gaja na temat projektu budowy tamy.

 

Człowieku wyróżniony

Film Człowieku w reżyserii K. Kruszyńskiej, M. Adamiaka, M. Korgóla, którego głównym bohaterem był założyciel Klubu Gaja, wyróżniono na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Niezależnych ILUZJE w Szczecinie w kategorii dokumentów. Na 51. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich Okfa w Koninie obraz otrzymał nagrodę specjalną za ukazanie procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Warsztaty Sztuka dla Ziemi

Na zaproszenie Barnsley Metropolitan Council prowadziliśmy warsztaty Sztuka dla Ziemi dla młodzieży w Wielkiej Brytanii.

 

Kampania Kurka wolna

Wraz z Eurogroup for Animals rozpoczęliśmy kampanię na rzecz poprawy dobrostanu brojlerów. Nasza polska odsłona kampanii nosiła tytuł Kurka wolna. Informowaliśmy konsumentów o sposobach hodowli przemysłowej kurczaków i alternatywach – produkcji ekologicznej.

 

2006

 

 1. Święto Drzewa

Wernisaż instalacji Tree Hugger Project – Obrońcy drzew był głównym punktem inauguracji 4. Święta Drzewa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Po raz pierwszy inauguracja Święta odbyła się również w Wilkowicach, na południu kraju, i w Ząbrowie, na północy Polski. Do programu zaproszono 3 tysiące szkół oraz 500 samorządów i organizacji.

 

Ścieżka edukacyjna Odkryj swój park

W  parku gminnym w Wilkowicach Klub Gaja utworzył ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą Odkryj swój park. Objęła 25 obiektów do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Zabezpieczenia dla płazów

Na wniosek Klubu Gaja, Urząd Miasta Bielska-Białej zainstalował na okres migracji płazów płotki wzdłuż potoku Pasternik, aby nie dopuścić do wychodzenia płazów na jezdnię.

 

Stajnia dla Pegaza

Wspólnie z wolontariuszami wybudowaliśmy stajnię dla Pegaza, naszego pierwszego konia uratowanego przed wywozem do rzeźni. W stajni znalazło się również miejsce dla klaczy Daisy i kotki Dzikuski. W ramach wykładów i zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Klub Gaja stajnię w Wilkowicach odwiedzają uczniowie.

 

Kurka wolna

Spektakl klubu Gaja Kurka wolna został pokazany w Warszawie podczas obchodów Dnia Ziemi. To symboliczna opowieść o Rajskim Ptaku, zniewolonym przez człowieka, wykorzystywanym, hodowanym, pozbawionym godności.

 

Dams and Development United Nations Environment Programme

Klub Gaja został członkiem Dams and Development Forum, które jest częścią projektu Dams and Development United Nations Environment Programme. W ten sposób dostrzeżono wieloletnią pracę Klubu Gaja w sprawie rzek i ich ochrony.

 

2007

 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe

Wspólnie z mieszkańcami Rybnika prowadziliśmy kampanię społeczną ws. ochrony lasów wokół Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

 

 1. Święto Drzewa i Miliard drzew ONZ

Święto Drzewa dołączyło do światowej kampanii Miliard drzew dla Planety zainicjowanej przez ONZ. Ideę polskiego programu Klubu Gaja poparł oficjalnie Achim Steiner – zastępca Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Wykonawczy UNEP. Miejscem inauguracji 5. edycji Święta Drzewa było Pole Mokotowskie w Warszawie.

 

Zmiana w prawie

W piśmie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi domagaliśmy się zmian w polskim prawodawstwie dotyczącym ryb hodowlanych, ponieważ okrutne traktowanie karpi w czasie ich masowych sprzedaży w grudniu jest pozbawione jakichkolwiek sankcji prawnych.

 

Zakaz importu dzikich ptaków

Prowadzona przez Eurogroup for Animals i Klub Gaja wspólna kampania europejska Pozwólcie im latać. Apelujemy o zakaz importu dzikich ptaków zakończyła się sukcesem. Unia Europejska wprowadziła zakaz importu ptaków schwytanych na wolności z przeznaczeniem na handel zwierzętami egzotycznymi.

 

2008

 

Rezerwat Wisła pod Zawichostem

Dzięki trzyletniej pracy Klubu Gaja i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków utworzono rezerwat Wisła pod Zawichostem. To jeden z największych rezerwatów ornitologicznych na terenie którego występują m.in. rzadkie ptaki z rzędu siewkowych. Rezerwat znajduje się w dolinie Wisły, która należy do obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych w skali Polski i Europy.

 

Natura 2000 w Beskidzie Śląskim

Dzięki działaniom Klubu Gaja Komisja Europejska potwierdziła granice obszaru Programu Natura 2000 w Beskidzie Śląskim, potwierdzając, że w tym obszarze znajduje się także góra Szyndzielnia, gdzie niewłaściwie planowano budowę infrastruktury narciarskiej.

 

Zaadoptuj rzekę w czołówce

Program Zaadoptuj rzekę otrzymał nominację do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej, przyznawanego przez The Green Spider Network – sieć instytucji
i organizacji powołanych przez Komisję Europejską i DG Environment.

 

Raport Kupuj jajka z głową

Jako pierwsi w Polsce podjęliśmy szeroką akcję informacyjną o rodzajach kurzych ferm i oznakowaniu pochodzących z nich jaj. Dużym przedsięwzięciem był polsko-czesko-słowacko-węgierski projekt badawczy na temat sprzedaży jaj w dużych sieciach handlowych we wszystkich czterech krajach, który zakończył się publikacją Kupuj jajka z głową w pięciu językach.

 

2009

 

Płazy w Świętoszowicach

W Świętoszowicach koło Tarnowskich Gór udało się uratować cenne siedliska płazów. Po wizji lokalnej, na wniosek Klubu Gaja, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wstrzymała prace zmierzające do zasypania tamtejszych stawów – miejsc bytowania płazów, które są w Polsce pod ścisłą ochroną.

 

Uratowane setki jaskółek

W Mosinie dzięki szybkiej interwencji Klubu Gaja przerwano prace przy wykopie, w którym swoje gniazda ulokowały setki jaskółek brzegówek. Do robót powrócono dopiero wówczas, gdy ptaki i ich młode opuściły gniazda.

 

Święto Drzewa w Kopenhadze

Klub Gaja uczestniczył w wydarzeniach towarzyszących Konferencji Klimatycznej COP15 w Kopenhadze. Na placu przed kopenhaskim ratuszem rozdaliśmy dziesięć tysięcy nasion dębu z Puszczy Białowieskiej. Były w kopertach z przesłaniem: Zasadź dobry klimat – Sow the seed for a good climate i instrukcją jak posadzić drzewo z nasiona dębu.

 

Ryby mają swój głos

Klub Gaja rozpoczął nowy projekt edukacyjny Ryby mają głos! na temat zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rybołówstwa. Projekt realizowany był we współpracy z The Fisheries Secretariat.

 

Karpie odczuwają ból

Na wniosek Klubu Gaja Sejm RP znowelizował Ustawę o ochronie zwierząt. Zmieniony art. 2 ustawy mówi o tym, że prawo chroni ryby, tak samo jak wszystkie inne kręgowce, które odczuwają ból, strach i stres. Przypadki pakowania żywych karpi do folii czy trzymanie ich stłoczonych w basenach mogą być odtąd zgłaszane między innymi inspekcji weterynaryjnej.

 

Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat

Rozpoczynamy program Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat, którego celem jest szeroka edukacja na temat związków pomiędzy przemysłową hodowlą zwierząt, a naszymi wyborami konsumenckimi i zmianami klimatu. Zachęcamy szkoły do organizowania Dnia Praw Zwierząt. Wspieramy obywateli, wśród 500 porad udzielonych przez Klub Gaja wiele dotyczyło ratowania zwierząt.

 

Ponad 30 koni

Do liczby ponad 30 koni uratowanych przez Klub Gaja dołączyły kolejne: Sugar – wykupiony z hodowli zwierząt na rzeź; Emir – przezwany Krzywoustym ze względu na wadę zgryzu, która spowodowała, że koń miał zostać sprzedany do rzeźni; Bangkok – drobny wałach; Elstar zwany Fryckiem Konińskim – adoptowany przez samorząd Konina; Premiera – chora na ochwat; Kasia – więziona w stajni i ciężko chora Jagoda.

 

2010

 

Uratowane zwierzęta z powodzi

Powódź, która nawiedziła Polskę na przełomie wiosny i lata, zaskoczyła także zwierzęta. Dzięki interwencji Klubu Gaja udało się ocalić między innymi borsuka i sarnę. Pomogliśmy także uratować puszczyka, trzy łabędzie i jerzyka. Dzięki nam zwierzęta udało się wyleczyć. Te, które mogły żyć samodzielnie wróciły do natury.

 

 1. Święto Drzewa

Po raz pierwszy inauguracja Święta Drzewa odbywa się i w Warszawie (na Polu Mokotowskim), i w Katowicach (w Bibliotece Śląskiej). Święto Drzewa zdobywa nawet Adama Małysza – mistrza świata w skokach narciarskich, który wziął udział w projekcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczyrku-Salmopolu czyli sadzeniu drzew z okazji 500 rocznicy Reformacji.

 

Ponad 500 porad obywatelskich

Co roku Klub Gaja wspiera obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów dotyczących ochrony środowiska i praw zwierząt. W 2010 roku udzieliliśmy 520 takich porad.

 

Pięć zbiorników dla płazów

Po dwóch latach starań Klubu Gaja w sprawie ochrony siedlisk płazów, w rejonie drogi ekspresowej S1 w Grodźcu Śląskim na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach powstało pięć zbiorników wodnych. Pozwoliły one na zachowanie występującej tam między innymi rzekotki drzewnej, kumaka nizinnego, grzebiuszki ziemnej i traszki zwyczajnej.

 

Parsęta NATURA 2000

Wspólnie z władzami gminy Dygowo w powiecie kołobrzeskim podjęliśmy działania na rzecz ochrony dorzecza rzeki Parsęty w sieci Natura 2000. Doprowadziliśmy do zmiany miejsca rajdu samochodowego, który planowano na tym terenie.

 

Gwiazdy przeciwko męczeniu karpi

Kampanię Klubu Gaja Jeszcze żywy KARP wsparł publicysta i kucharz – Robert Makłowicz, oraz aktorki – Magdalena Różczka i Julia Pietrucha. Portal gospodarczy Gazety Wyborczej wybrał kampanię Jeszcze żywy KARP do 10 najciekawszych kampanii społecznych 2010 roku.

 

2011

 

Uratowane niedźwiedzie z mini-zoo

Po dwóch latach starań Klubu Gaja z mini-zoo w Lesznie zabrano dwie niedźwiedzice i przewieziono do wielkoobszarowego schroniska w Niemczech. Już w 2009 roku. Klub Gaja złożył wniosek do Ministra Środowiska o natychmiastowe cofnięcie zezwolenia na prowadzenie leszczyńskiego zoo.

 

Odnowione 100-letnie alpinarium

Dzięki działaniom Klubu Gaja i współpracy z Lasami Państwowymi, Gminą Bielsko-Biała i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym odnowiono 100-letnie alpinarium na Szyndzielni w Beskidzie Śląskim. Otwarcie obiektu zainaugurowało 9. edycję Święta Drzewa Klubu Gaja na Podbeskidziu.

 

Prokurator Generalny w obronie karpi

Do wszystkich prokuratur w kraju trafiło pismo Prokuratora Generalnego, który w związku z masową sprzedażą żywych ryb w okresie przedświątecznym zwrócił uwagę na obowiązujące przepisy. Przypomniał, że przenoszenie żywych ryb w pojemnikach bez wody, w foliowych workach lub w koszykach jest niehumanitarne.

 

Lawina wypowiedzi o karpiu

Kampania Jeszcze żywy KARP odbiła się szerokim echem w mediach. Wsparli ją – publicysta i kucharz, Robert Makłowicz, aktorzy – Magdalena Różczka, Julia Pietrucha, Magdalena Popławska, Bartłomiej Topa, a także pisarka Olga Tokarczuk i dramatopisarz Artur Pałyga.

 

Poprawa dobrostanu zwierząt w EU

Klub Gaja uczestniczył w kampanii 8 hours w sprawie ograniczenia maksymalnego czasu transportu w Unii Europejskiej żywych zwierząt przeznaczonych na ubój do 8 godzin. W całej Europie zebrano podpisy ponad miliona obywateli popierających akcję.

 

2012

 

Kilka tysięcy ocalonych drzew!

Dzięki działaniom Klubu Gaja oraz stowarzyszenia Nasz Park udało się ocalić przed wycinką blisko 3400 drzew w Parku Śląskim w Chorzowie. Jest to największy w Polsce i jeden z największych w Europie parków miejskich. Uratowaliśmy także przed wycinką 77 drzew w Parku Róż w Chorzowie, 13 drzew w Rybniku i 750-letni pomnikowy cis w Henrykowie.

 

Ochrona płazów

Klub Gaja zainicjował konsultacje społeczne dotyczące ochrony płazów na bielskich Błoniach ze względu na organizowane tam pokazy Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. Na wniosek stowarzyszenia powstały także dwa oczka wodne dla płazów na bielskim Dębowcu, ze względu na wybudowany tam wyciąg narciarski.

 

Siedlisko bociana czarnego

Dzięki działaniom Klubu Gaja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wprowadziła w Bielsku-Białej na terenie Nadleśnictwa Bielsko strefę ochrony ścisłej ze względu na występowanie gniazda bociana czarnego.

 

Zaadoptuj rzekę na plażach Katowic, Warszawy i Helu

W ramach programu Zaadoptuj rzekę, który wsparła Fundacja PKO Banku Polskiego, zorganizowano trasę edukacyjną i warsztaty edukacyjno-artystyczne w Katowicach, Warszawie i Helu. W Helu do akcji Big Jump dołączyło około pół tysiąca osób, które wspólnie weszły do morza w intencji czystych i zasobnych rzek.

 

W obronie kur niosek

Od wielu lat Klub Gaja brał udział w europejskiej kampanii Eurogroup for Animals na rzecz humanitarnego chowu kur niosek. Dzięki tej kampanii Komisja Europejska wprowadziła obowiązek chowu kur niosek w większych klatkach – bardziej uwzględniających naturalne zachowania ptaków. W styczniu 2012 r. nowe zasady chowu niosek zaczęły obowiązywać także w Polsce.

 

 1. uratowany koń

Źrebak urodził się 13 lipca w piątek. Jego matkę, Drumlę, która miała trafić do rzeźni, Klub Gaja wykupił i przekazał do hipoterapii uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Tu przyszedł na świat
50. koń Klubu Gaja, nazwany Luckiem.

 

10 lat Święta Drzewa

Święto Drzewa – największy program edukacji ekologicznej Klubu Gaja obchodziło jubileusz 10-lecia pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. Przez 10 lat dzięki zaangażowaniu w program blisko 502 000 osób posadziliśmy ponad 570 000 drzew. Dziesiąta edycja Święta Drzewa to ogromny sukces – wspólnie zasadziliśmy ponad 112 500 drzew!

 

Zmiana społeczna i karp

Kampania Jeszcze żywy KARP Klubu Gaja doprowadziła do zmiany społecznej. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę działaniom i kampanii w mediach (pro bono) zaczęły zmieniać się przyzwyczajenia konsumenckie Polaków i sposób sprzedaży karpi. Pojawiły się sklepy, które nie oferowały już żywych ryb, lecz mrożone w płatach. O kampanii pisała prasa zagraniczna, między innymi niemiecki dziennik Die Welt.

 

2013

 

Dom dla Klubu Gaja

Skarb Państwa przekazał w darowiźnie na rzecz Klubu Gaja, organizacji pożytku publicznego, budynek w Wilkowicach, który będzie biurem stowarzyszenia.

 

Sukces głosowania w sprawie przełowienia!

Dzięki działaniom Koalicji OCEAN 2012, której członkiem jest Klub Gaja, w głosowaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zdecydowana większość europarlamentarzystów opowiedziała się za odbudową malejących zasobów ryb i zlikwidowaniem przełowienia. Wsparła także propozycję nagradzania rybaków, którzy łowią w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

 

Nie dla uboju rytualnego

Braliśmy udział w sprzeciwie wobec przywrócenia zakazu uboju rytualnego. Dzięki organizacjom społecznym, naukowcom, artystom, politykom, dziennikarzom i obywatelom, sejm odrzucił rządowy projekt ustawy, który miał dopuścić do uboju bez ogłuszania. Był to sukces ludzi, którzy wspólnie walczyli o utrzymanie tego zakazu. Przeciw ubojowi rytualnemu było 65 procent dorosłych Polaków (według badań CBOS).

 

Rzeka Roku

Ogłaszamy po raz pierwszy ogólnopolski konkurs Rzeka Roku 2013. Szukamy inicjatyw, dzięki którym rzeki zostały na nowo odkryte, uratowane, ochronione lub stały się symbolem ważnych wydarzeń społecznych czy osobistych.

 

Polacy z werwą, również ekologiczną

Nauka, medycyna, ochrona środowiska, innowacje w biznesie, kultura i sztuka, design i sport – to siedem kategorii plebiscytu Polacy z werwą – inicjatywy PKN Orlen. Pokazuje ona realny potencjał Polski, czyli młodych ludzi tworzących z pomysłami, pasją i wytrwałością nowoczesne rzeczy, projekty i rozwiązania służące budowie naszego kraju. Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja został przewodniczącym zespołu jury ds. ochrony środowiska.

 

Dobro procentuje

Karta Inteligo Dobro procentuje, to karta, która pomaga Klubowi Gaja chronić polskie rzeki. Wybierając obszar EKOLOGIA użytkownicy karty wspierają nasze działania dla rzek. Inteligo przekazuje część swoich dochodów z transakcji bezgotówkowych na program Zaadoptuj rzekę, którego partnerem strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

 

Ponad 130 tysięcy posadzonych drzew

W 11. edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja posadziliśmy wspólnie z uczestnikami ponad 130 000 drzew! Blisko 46 000 uczestników sadziło je w ogrodach przyszkolnych, parkach, placach zabaw, lasach! W ten sposób ludzie w całym kraju podejmowali rzeczywiste, obywatelskie działania dla środowiska naturalnego.

 

525 ton makulatury dla koni

Do akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie przyłączyło się 196 placówek oświatowych i 19 firm, instytucji oraz sklepów. Dzięki nim Klub Gaja uratował kolejne konie: Dynastię, Broszkę, Maksia, Fetę i wsparł leczenie i utrzymanie 16 innych wierzchowców.

 

Warkocze, liście i nasiona na COP19

Podczas szczytu klimatycznego COP19 w Warszawie organizowaliśmy happeningi m.in. Każdy liść pochłania CO2, Zasadź dobry klimat i performance Rzeki dla klimatu – Warkocze dla rzek z udziałem artystki Cecylii Malik. Warkocze wyplatane były przez cały okres szczytu, a na finał spłynęły z Pałacu Kultury i Nauki.

 

Dla klimatu i współpracy

Las Sobieskiego, Wydma Żerańska i Nadleśnictwo Celestynów to miejsca, gdzie w ramach szczytu klimatycznego COP19 posadzono 9 tysięcy nowych drzew – dokładnie tyle, ilu delegatów przybyło do Warszawy na konferencję. Organizatorem akcji był Urząd Miasta st. Warszawy. Do współpracy przy wydarzeniach zostały zaproszone Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe i Klub Gaja.

 

25 lat Drogi Wojowników Gai

Klub Gaja obchodził jubileusz 25-lecia. Uroczyste spotkanie w gronie przyjaciół, uświetnione koncertem fortepianowym Katarzyny Musiał, odbyło się w przeddzień Święta Drzewa. Podczas spotkania Jacek Bożek snuł opowieść o wojownikach Gai. Promowane było 1. wydanie książki O zmienianiu świata. Droga Wojowników Gai.

 

Kampania Społeczna Roku

Kampania Jeszcze żywy KARP otrzymała wyróżnienie w konkursie Kampania Społeczna Roku 2012. Została doceniona za wysoki poziom copywritingu i estetykę wykonania.Kreację przygotowała agencja reklamy Clos Brothers, z udziałem aktorów: Magdaleny Różczki, Magdaleny Popławskiej, Julii Pietruchy, Bartłomieja Topy oraz publicysty i kucharza – Roberta Makłowicza.

 

2014

 

10 lat Zaadoptuj rzekę

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem jubileuszową 10. edycję programu Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja. Dzięki zaangażowaniu blisko 148 000 osób zaadoptowaliśmy 688 rzek i akwenów w 1295 miejscach. Obchodami Światowego Dnia Wody i spłynięciem wodospadu warkoczy z CINiBA do rzeki Rawy w centrum Katowic zainaugurowano kolejną edycję programu.

 

Rekordowy BIG JUMP

Wejścia do wody w ramach europejskiej inicjatywy BIG JUMP koordynowanej w Polsce przez Klub Gaja, zostały zorganizowane w blisko 60 miejscach w kraju i za granicą! Do akwenów wchodziły rodziny, znajomi, stowarzyszenia, wędkarze, nurkowie, lokalne władze, miłośnicy rzek, a także… psy i konie! Łącznie ponad 1100 osób!

 

Znaki Wodne

Klub Gaja zamontował pierwsze Znaki Wodne – nad Parsętą w Ząbrowie, Łabą w Lęborku i Białą Przemszą w Sławkowie – z informacją o odległości miejsca zaadoptowanej rzeki do źródeł oraz do ujścia do Bałtyku. Znaki były nagrodą w programie Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja przyznawaną laureatom, którzy z pasją i przy współpracy z innymi ludźmi podejmowali działania dla rzek w swojej najbliższej okolicy.

 

Antałek – 55. uratowany koń

Koń z kontuzją – Antałek, dzięki staraniom Klubu Gaja znalazł nowy dom na Ranczu Bielowicko. Nie podzielił losu wielu koni sportowych po kontuzjach. Większość z nich, jeśli nie może dłużej startować w zawodach, trafia do handlarzy koni lub do rzeźni. Mogliśmy pomóc Antałkowi dzięki akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie Zbieraj kartridże, ratuj konie.

 

Warkocze wpłynęły do Bałtyku

W Dniu Ryby w całym Helu królowały: symboliczna rzeka, uplecione warkocze dla rzek oraz ryby, foki i morświny. Stoiska edukacyjne odwiedziło ponad 1000 osób, także turystów z Niemiec i Francji. Wydarzenie zakończyliśmy przemarszem do Muzeum Rybołówstwa oraz happeningiem z udziałem artystki Cecylii Malik. Dzień Ryby organizowaliśmy we współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i Miastem Hel.

 

Łańcuch Ludzi

Klub Gaja przyłączył się do obywateli i organizacji społecznych wyrażających sprzeciw wobec planów budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oraz apelujących o rozwój odnawialnych źródeł energii. Pomiędzy
przygranicznymi miejscowościami Grabice (Polska) i Kerkwitz (Niemcy) 7,5 tysiąca osób z blisko 30 krajów utworzyło ośmiokilometrowy łańcuch ludzi w ramach akcji Łańcuch Ludzi STOP Odkrywce.

 

25 lat Wolności

Drzewo Wolności to akcja społeczno-artystyczna Klubu Gaja z okazji obchodów 25 lat Wolności pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Na biało-czerwonych liściach warszawiacy pisali swoje refleksje i zwieszali je na symbolicznym Drzewie Wolności, które zbudowaliśmy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wydarzenie odbyło się w ramach 12. Święta Drzewa we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, Lasami Państwowymi i artystą Waldemarem Rudykiem.

 

2015

 

Dzień Flagi
Podczas obchodów Dnia Flagi w Warszawie Jacek Bożek – założyciel Klubu Gaja odebrał flagę państwową z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Herbatka dla kwiatka – 100 litrów zaoszczędzonej wody!
W Dniu Ziemi Klub Gaja, we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego, zaprosił pracowników siedziby głównej PKO Banku Polskiego do udziału w akcji „Herbatka dla kwiatka”. Zachęcaliśmy aby każdy nie tylko w Dniu Ziemi, ale na co dzień, podejmował realne działania dla rzek, środowiska, siebie i przyszłych pokoleń. W tym dniu udało się nam zaoszczędzić blisko 100 litrów wody wylewanych z czajników!

 1. Festiwal Ekodzieło

Pierwszy Festiwalu Ekodzieło, który łączy ekologię i sztukę, zorganizowaliśmy w Galerii Bielskiej BWA i Domu Kultury w Starym Bielsku w Bielsku-Białej, Zamku Cieszyn i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Instytucie Sztuki w Cieszynie, Bibliotece Śląskiej w Katowicach i Klubie Papiernik w Żywcu. Co roku kontynuujemy wydarzenie, zapraszając do współpracy różnych artystów.

 

BIG JUMP – kolejny rekord!
Po raz kolejny koordynowaliśmy europejską akcję BIG JUMP, która odbył się w ponad 70 miejscach! Do rzek, jezior i innych akwenów oraz Morza Bałtyckiego a także misek z wodą weszło blisko 1400 osób, 45 koni, 8 psów a także kaczki, kot oraz królik! Najstarszy uczestnik miał 82 lata, a najmłodszy 21 dni!

 

Osadzeni ratują pluszcze
Wieloletnia współpraca Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej i Klubu Gaja zaowocowała realnymi działaniami – wykonaniem budek lęgowych dla pluszczy i powieszeniem ich przez osadzonych nad potokami górskimi w Beskidzie Śląskim. Pluszcze wymagają czynnej ochrony, ze względu na zmniejszanie się ilości naturalnych siedlisk.

 

Wioska Budowniczych Mostu w Krasnogrudzie
Niewidzialny Most tworzyliśmy wspólnie z budowniczymi z Polski, Litwy, Ukrainy, Ugandy, Izraela, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Białorusi w Wiosce Budowniczych Mostu w Krasnogrudzie, w Dworze Czesława Miłosza – Międzynarodowym Centrum Dialogu prowadzonym przez Fundację Pogranicze. Jacek Bożek i Beata Tarnawa z Klubu Gaja poprowadzili warsztaty „Śladem Ciszy” przy Pracowni Przyrody.

 

Czytamy drzewom
Miłosz, Poświatowska, Papież Franciszek, Kapuściński, Eliot, Goscinny, Gałczyński – fragmenty ich utworów czytano drzewom podczas inauguracji 13. Święta Drzewa. Hasłem „Czytamy drzewom” zachęcaliśmy nie tylko do sadzenia i ochrony drzew, ale także dostrzeżenia związków pomiędzy naturą i literaturą. Drzewom czytali m.in. Maja Ostaszewska, Beata Jewiarz, Dagmara Bąk, Kamil Dąbrowa.

 

Karta „Dobro procentuje” dla rzek
Dzięki współpracy Klubu Gaja z Fundacją PKO Banku Polskiego klienci Inteligo używający karty Visa payWave „Dobro procentuje” mogli wspierać nasz program „Zaadoptuj rzekę”. Fundacja PKO Banku Polskiego w latach 2012 – 2015 była partnerem strategicznym programu „Zaadoptuj rzekę” .

 

2016

Karp wygrywa przed Sądem Najwyższym w Warszawie!
Sąd Najwyższy wydaje wyrok w sprawie dotyczącej znęcania się nad karpiami podczas ich sprzedaży w okresie przedświątecznym. Wyrok ten ma ogromną doniosłość, bowiem jest to pierwsze w historii orzeczenie Sądu Najwyższego w tego rodzaju sprawie, które będzie mieć wpływ na właściwą interpretację ustawy o ochronie zwierząt i jej egzekwowanie.

 

Warszawa – Mokotów przyjazna ptakom
W ramach jednej z zrealizowanych inicjatyw obywatelskich „Adoptujemy ptactwo mokotowskich parków i stawów” zamontowaliśmy 20 sztuk tratew dla ptactwa wodnego oraz 200 sztuk budek lęgowych na terenie 8 parków miejskich Dzielnicy Mokotów w Warszawie.

 

Otwarcie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lasku Wilkowickim
Klub Gaja wspólnie z mieszkańcami, Gminą Wilkowice i Nadleśnictwem Bielsko otwiera ścieżkę przyrodniczo-dydaktycznej w Lasku Wilkowickim. Występuje tu bardzo rzadko spotykane liczydło górskie. Wzdłuż ścieżki wyznaczono 10 przystanków.

 

Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie
Co może łączyć Czesława Miłosza z bobrami? Otóż … zakamarki krasnogrudzkiego parku i stare belki z modrzewiowego dworu rodziny Miłosza. Właśnie w tym miejscu, na Sejneńszczyźnie, Fundacja Pogranicze i Klub Gaja wspólnie otworzyli ścieżkę edukacyjną „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”.

 

Porozumienie z Uniwersytetem Śląskim
Klub Gaja i Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisują oficjalne porozumienie o współpracy. To znaczące podsumowanie prowadzonych od 25 lat wspólnych działań i nowe otwarcie na przyszłość.

 

Święto Drzewa wśród pól

Realizujemy projekt „Święto Drzewa – wśród pól” o roli zadrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Angazowaliśmy mieszkańców terenów wiejskich oraz uczniów szkół rolniczych do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony.

 

Davines – Dzień Zrównoważonego Piękna po raz pierwszy w Polsce
Klub Gaja wspólnie z fryzjerami związanymi z marką kosmetyczną Davines posadził 900 drzew w Beskidach w ramach Święta Drzewa. Działanie było finałem kampanii Davinesa – Dzień Zrównoważonego Piękna. W akcji wzięło udział 71 salonów z całej Polski.

 

Hotele dla zapylaczy w stylu świdermajer
W ramach programu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” stowarzyszenie „Chodź nad Świder” realizowało inicjatywę „Leć nad Świder. Pensjonaty w stylu świdermajer dla pszczół w powiecie otwockim”. Dla dzikich zapylaczy zbudowano wspólnie z mieszkańcami 60 dużych hoteli i 150 mniejszych domków w stylu świdermajer.

 

2017

 

Jacek Bożek Lokalnym Bohaterem
W Muzeum Śląskim odbył się finał akcji „Lokalni bohaterowie inspirują” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W gronie finalistów lokalnych bohaterów z województwa śląskiego – społeczników, aktywistów, wolontariuszy, którzy realizują się w kulturze, sporcie i ekologii znalazł się Jacek Bożek z Klubu Gaja.

 

Warszawskie Święto Drzewa – ponad 820 drzew dla miasta
Klub Gaja rozpoczyna współpracę z m.st. Warszawa. Do jesiennej akcji Warszawskie Święto Drzewa wspierającej program „Milion drzew dla Warszawy” przyłączyło się ponad 90 placówek oświatowych i wychowawczych z terenu stolicy. Wspólnie udało się posadzić ponad 820 drzew!

 

Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!
Przedstawiciele organizacji społecznych przekazali prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu podpisy zebrane pod apelem „Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!”. Apel przeciwko skandalicznej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie forsowanej przez ministra-myśliwego Jana Szyszkę podpisało 50 000 Polek i Polaków.

Drzewo – Przyjaciel czyli 15. Święto Drzewa
Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w 15. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Drzewo -Przyjaciel”, poświęconej niezliczonym korzyściom jakie dają nam drzewa. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew.

 

2018

 

Koniec epoki klatkowej

Przystępujemy do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Koniec Epoki Klatkowej. Polska jest jednym z siedmiu krajów przedstawicielskich tworzących oficjalny Komitet europejskiej inicjatywy i reprezentantem podczas otwarcia inicjatywy w Parlamencie Europejskim w Brukseli tego samego dnia. Autorem projektu proponującym zmianę przepisów prawa unijnego jest międzynarodowa organizacja Compassion in World Farming.

Moralny status zwierząt

W czerwcu w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbyło się X Międzynarodowe Forum Etyczne, którego przewodnim tematem był „Moralny status zwierząt”. Gościem Forum był Jacek Bożek z Klubu Gaja, który mówił o naszej odpowiedzialności i konieczności podejmowania działań na rzecz poszanowania praw i dobrostanu zwierząt.

 

Obywatelskie Dni Skupienia w Niepołomicach

Podczas Niepołomickich Obywatelskich Dni Skupienia Jacek Bożek z Klubu Gaja zaprosił uczestników m.in. na warsztaty „Ścieżka Milczenia”. Do Zamku Królewskiego zjechali się przedstawiciele trzeciego sektora oraz wszyscy Ci, którzy chcieli spotkać się, porozmawiać, zastanowić nad tym, jak dziś rezonują w nas pojęcia Solidarność, Patriotyzm i Wolność.

 

Ścieżki opowieści – performans Jacka Bożka

Performans „Ścieżki opowieści” z okazji 30 lat Klubu Gaja odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej. Na tle przepływających chmur i nici czasu tkanej przez kobietę, poeci, artyści, naukowcy, przywódcy duchowi przypominali w swoich opowieściach o nierozdzielności naszych działań i ich skutków dla nas i przyszłych pokoleń.

 

2019

 

Dla klimatu z Richardem Gere

W ośrodku buddyjskim w Grabniku pod Warszawą, wspólnie z zaproszonymi gośćmi posadziliśm drzewo dla klimatu z Richardem Gere, znanym aktorem, buddystą i aktywistą społecznym.

 

Wypożycz choinkę na święta – zasadź las razem z Volvo!

Zostajemy Patronem akcji społecznej „Wypożyczalnia choinek Volvo”, która zachęcała do spędzania świąt w sposób ekologiczny i wypożyczania żywych choinek w doniczce.

 

Razem dla Ogrodu Polisensorycznego

Klub Gaja razem z ALDI, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, nauczycielami, rodzicami i wolontariuszami posadził blisko 50 roślin i zbudował schronienia dla owadów zapylających w Ogrodzie Polisensorycznym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Nowe rośliny wzbogacą ogród, który służy do rehabilitacji i wypoczynku podopiecznych placówki i mieszkańców miasta.

 

 1. BIG JUMP – dziękujemy!

W intencji ochrony polskich rzek przed ich betonowaniem BIG JUMP odbył się w blisko 40 miejscach w Polsce. W Warszawie do Wisły razem z Klubem Gaja weszli m.in. nasi ambasadorzy: Magdalena Popławska, Dagmara Bąk i Bartłomiej Topa, urzędnicy miejskiego ratusza i mieszkańcy. Siostry Rzeki zaprezentowały pokaz „Mody na rzeki” i odczytały apel do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

 1. Festiwal Ekodzieło

W tym roku Festiwal Ekodzieło odbył się w Galerii Bielskiej BWA, Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej oraz Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej. Tradycyjnie festiwal był spotkaniem aktywistów, naukowców i artystów, dla których ważna jest ochrona przyrody i los naszej planety.

 

15 Dzień Ryby w Helu

Po raz kolejny edukatorzy Klub Gaja i Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego uświadamiali mieszkańców i turystów o zasobach przyrodniczych Bałtyku. Wydarzenie zakończyło się happeningiem „Moda na Bałtyk” Jacka Bożka z Klubu Gaja i artystki Cecylii Malik z kolektywu Siostry Rzeki.

 

W Klubie „Tygodnika Powszechnego”

„Anioły też kochają zwierzęta” – pod takim tytułem odbyło się spotkanie z Jackiem Bożkiem w krakowskim Klubie „Tygodnika Powszechnego”. Rozmawiano o problemach i wyzwaniach współczesnego świata oraz działaniach, które każdy z nas może podjąć na co dzień, w trosce o przyrodę i zwierzęta. W trosce o nas samych.

 

2020

 

Mural Święto Drzewa – dla czystego powietrza!

 1. Święto Drzewa w Bielsku-Białej zainaugurowaliśmy odsłonięciem muralu zmniejszającym zanieczyszczenie powietrza. Dzieło artystki Ewy Ciepielewskiej o powierzchni ponad 100 m kw. będzie działało tak efektywnie jak ponad 100 m kw. posadzonego lasu. Wydarzenie organizowaliśmy wspólnie z Galerią Bielską BWA, Miastem Bielsko-Biała i firmą ALDI – Partnerem Strategicznym Święta Drzewa.

 

Las z fryzjerami Davines

Klub Gaja wspólnie z fryzjerami zaprzyjaźnionymi z marką Davines oraz leśnikami z Nadleśnictwa Woziwoda posadził 3250 drzew w Borach Tucholskich. Młody las będzie rósł na terenach zniszczonych przez huragan w 2017 roku. Akcja odbyła się w ramach 18. edycji Święta Drzewa i prowadzonej przez Davines kampanii Dzień Zrównoważonego Piękna.

 

Ekologia i Klub Gaja symbolem miasta Bielsko-Biała

W plebiscycie Gazety Wyborczej Super Miasta na największe sukcesy polskich miast ostatniego 30-lecia internauci wybrali wyjątkowe zjawisko – ruchy ekologicznej z Klubem Gaja na czele! Ostatecznie aż 60% głosów zostało oddanych na ekologię i Klub Gaja. Oznacza to, że nasza organizacja i jej dokonania zostały zwycięzcami w tym plebiscycie.

 

Dzień Praw Zwierząt dla owadów

Z okazji Dnia Praw Zwierząt edukowaliśmy o potrzebie ochrony owadów zapylających, w tym motyli. Wśród posadzonych kwitnących roślin zostały zamontowane schronienia dla owadów zapylających w ogrodach bielskich przedszkoli. Akcja realizowana była we współpracy z Miastem Bielsko-Biała i C&A Foundation.

 

Pomimo pandemii – działamy dla Ziemi

W czasie pandemii nie wszystko dało się zrobić on-line! Nie poddaliśmy się i w Dniu Ziemi wyruszyliśmy posprzątać lokalny potok Mesznianka. Było to tym bardziej dla nas ważne, że była to 50 rocznica Dnia Ziemi. Uczczenie tego wydarzenia konkretną pracą było najlepszym sposobem świętowania urodzin tego światowego wydarzenia.

 

Czasopisma:

15 numerów kwartalnika „Gaja”

57 numerów biuletynu „Współodczuwanie”

41 numerów biuletynu „Wisła Fax”

 

Filmy:

Droga Wojownika Gai (1993)

Woda źródłem życia (1995)

Zwierzę nie jest rzeczą (2001)

Sztuka dla Ziemi (2003)

Drzewo Życzeń (2004)

Jak uratować rzekę (2006)

Pomagamy zwierzętom 1 (2007)

Zaadoptuj rzekę (2008)

Święto Drzewa (2008)

Pomagamy zwierzętom 2 (2008)

Zwierzęta a klimat (2009)

Rzeki dla ludzi i zwierząt (2011)

 

Książki

Droga Wojownika Gai (1994)

Antologia Praw Zwierząt (1995)

Jak uratować rzekę (1997)

Widziałem jak konie płaczą (2001)

Człowiek i pies (2003)

Zapory a rozwój (tłumaczenie raportu Światowej
Komisji Zapór Wodnych, 2003)

Globalne ostrzeżenie – zmiany klimatyczne a dobrostan
zwierząt hodowlanych
(tłumaczenie, 2009)

Drzewo Roku 2011 (2011)

Drzewo Roku 2012 (2012)

Drzewo Roku 2013 (2013)

Drzewo Roku 2014 (2014)

O zmienianiu świata. Droga Wojowników Gai (wyd. I 2013)

O zmienianiu świata. Droga Wojowników Gai (wyd. II 2014)

On Changing the World The Way of Gaia Warriors (2016)