DLA RZEK I WODY

Polskie rzeki zagrożone są regulacją, betonowaniem i zanieczyszczaniem. Pozostawienie rzekom przestrzeni i naturalnego charakteru pomoże w ocaleniu ich unikatowych walorów przyrodniczych oraz łagodzeniu skutków powodzi i suszy.

Polskie rzeki zagrożone są regulacją, betonowaniem i zanieczyszczaniem. Pozostawienie rzekom przestrzeni i naturalnego charakteru pomoże w ocaleniu ich unikatowych walorów przyrodniczych oraz łagodzeniu skutków powodzi i suszy.

CHRONIMY PRZYRODĘ

Pracę dla rzek rozpoczęliśmy w latach 90., zakochaliśmy się
w Wiśle. Prowadziliśmy kampanię Teraz Wisła na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego jakie niesie budowa zapór wodnych w dolnym biegu Wisły, która zakończyła się sukcesem. Rozwinęliśmy ją w kampanię „Jak uratować rzekę” cały czas dbając, aby – królowa polskich rzek – pozostała dużą rzeką o naturalnym charakterze.

czytaj więcej

W 2005 roku rozpoczęliśmy program „Zaadoptuj rzekę”. Angażujemy społeczności w lokalne działania dla rzek, potoków, jezior i Bałtyku. Zachęcamy do opieki nad nimi i odkrywania ich dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego. Program otrzymał nominację do tytułu The Best Practice –najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej (2008). Od wielu lat organizujemy m.in. europejską akcję BIG JUMP. Jesteśmy członkiem Koalicji Ratujmy Rzeki.

CHRONIMY PRZYRODĘ

Pracę dla rzek rozpoczęliśmy w latach 90., zakochaliśmy się
w Wiśle. Prowadziliśmy kampanię Teraz Wisła na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego jakie niesie budowa zapór wodnych w dolnym biegu Wisły, która zakończyła się sukcesem. Rozwinęliśmy ją w kampanię „Jak uratować rzekę” cały czas dbając, aby – królowa polskich rzek – pozostała dużą rzeką o naturalnym charakterze.

W 2005 roku rozpoczęliśmy program „Zaadoptuj rzekę”. Angażujemy społeczności w lokalne działania dla rzek, potoków, jezior i Bałtyku. Zachęcamy do opieki nad nimi i odkrywania ich dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego. Program otrzymał nominację do tytułu The Best Practice –najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej (2008). Od wielu lat organizujemy m.in. europejską akcję BIG JUMP. Jesteśmy członkiem Koalicji Ratujmy Rzeki.

Budzimy wrażliwość na konieczność ochrony rzek i dolin rzecznych

ZMIENIAJ Z NAMI ŚWIAT

0

DZIAŁAŃ
DLA RZEK I WODY

zgłoś akcję

ZORGANIZUJ
BIG JUMP

ZAOPIEKUJ SIĘ
RZEKĄ LUB INNYM AKWENEM

POZNAJ ZAGROZENIA DLA RZEK
ZOBACZ ANIMACJE

NASZE PROGRAMY I AKCJE

ZAADOPTUJ RZEKĘ

BIG JUMP

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

DZIEŃ RYBY W HELU

WRITTEN ON WATER

EDUKUJEMY I INSPIRUJEMY

CO ZMIENILIŚMY

Doprowadziliśmy do rezygnacji polskiego rządu z budowy kaskady Dolnej Wisły – tamy w Nieszawie

Otoczyliśmy opieką ponad 770 rzek i akwenów w 1540 miejscach w kraju – program „Zaadoptuj rzekę”

Utworzyliśmy wspólnie z OTOP największy w Polsce rezerwat ornitologiczny „Wisła pod Zawichostem”

Uratowaliśmy przyrodę Doliny Ostrego w Lipowej w Beskidzie Śląskim przed budową zapory wodnej