DLA DRZEW I KLIMATU

Utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi i przyrody. W dobie katastrofy klimatycznej ważna jest każda inicjatywa sadzenia i ochrony drzew oraz zwiększania terenów zieleni.

Utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi i przyrody. W dobie katastrofy klimatycznej ważna jest każda inicjatywa sadzenia i ochrony drzew oraz zwiększania terenów zieleni.

SADZIMY I CHRONIMY DRZEWA

Od początku działalności zajmujemy się sadzeniem i ochroną drzew. Pierwsza nasza akcja w obronie przyrody dotyczyła drzew. Był rok 1989, w Bielsku-Białej uratowaliśmy przed wycinką dwie topole, rosną do dzisiaj. Pierwsze drzewa posadziliśmy rok później, razem z punkowcami i żołnierzami.

czytaj więcej

Od 2003 roku realizujemy program Święto Drzewa poświęcony edukacji na temat ochrony środowiska i klimatu – popartej realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew, zakładaniem ogrodów, skwerów, parków, otaczaniem opieką starych drzew, organizowaniem różnych działań dla drzew i wokół drzew.

Ważnym dla nas działaniem jest ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej oraz powiększanie terenów zieleni, mającym swój wymiar edukacyjny i społeczny. Zwracamy także uwagę społeczną na drzewa, jako ważne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które powinniśmy cenić i chronić.

SADZIMY I CHRONIMY DRZEWA

Od początku działalności zajmujemy się sadzeniem i ochroną drzew. Pierwsza nasza akcja w obronie przyrody dotyczyła drzew. Był rok 1989, w Bielsku-Białej uratowaliśmy przed wycinką dwie topole, rosną do dzisiaj. Pierwsze drzewa posadziliśmy rok później, razem z punkowcami i żołnierzami.

Od 2003 roku realizujemy program Święto Drzewa poświęcony edukacji na temat ochrony środowiska i klimatu – popartej realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew, zakładaniem ogrodów, skwerów, parków, otaczaniem opieką starych drzew, organizowaniem różnych działań dla drzew i wokół drzew.

Ważnym dla nas działaniem jest ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej oraz powiększanie terenów zieleni, mającym swój wymiar edukacyjny i społeczny. Zwracamy także uwagę społeczną na drzewa, jako ważne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które powinniśmy cenić i chronić.

Budujemy więzi pomiędzy człowiekiem a naturą.

ZMIENIAJ Z NAMI ŚWIAT

‍‍0

POSADZONYCH
DRZEW I KRZEWÓW

dopisz swoje

Zorganizuj lokalne
Święto drzewa

ZGŁOŚ DRZEWO DO KONKURSU
DRZEWO ROKU

POSADŹ ROŚLINY
PRZYJAZNE DZIKIM ZWIERZĘTOM

NASZE PROGRAMY I AKCJE

ŚWIĘTO DRZEWA

SADZIMY DRZEWA, ZAKŁADAMY ZIELEŃCE
I PARKI

DRZEWO ROKU

ŚWIĘTO DRZEWA
– OGRODY DLA KLIMATU

CHRONIMY DRZEWA i BIORÓŻNORODNOŚĆ

EDUKUJEMY I INSPIRUJEMY

POSADŹ Z NAMI DRZEWA I KRZEWY

Przekaż darowiznę na akcję sadzenia drzew i krzewów, i wesprzyj program Święto Drzewa. Wystarczy wybrać liczbę sadzonek – my dobierzemy odpowiednie gatunki, zajmiemy się sadzeniem i dopiszemy je do licznika posadzonych drzew.

sadzę

CO ZMIENILIŚMY

Posadziliśmy ponad 1 000 000 drzew i krzewów
w ramach Święta Drzewa

Wspólnie z mieszkańcami i organizacjami uratowaliśmy przed wycinką kilka tysięcy drzew

Zebraliśmy ponad 5700 ton makulatury –
to 96 900 uratowanych drzew przed wycinką!

Odkryliśmy blisko 200 niezwykłych drzew ważnych dla społeczności w konkursie Drzewo Roku