Dzięki naszym długofalowym działaniom wprowadzamy zmiany społeczne i prawne m.in.:

• Doprowadziliśmy do uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt (1997) i późniejszych jej nowelizacji m.in. dotyczącej ryb hodowlanych – w tym karpi – które podlegają takiej samej ochronie, jak wszystkie kręgowce (2009)

• Wprowadziliśmy zmianę społeczną dotyczącą zwyczaju sprzedaży żywych karpi oraz rezygnacji z ich sprzedaży przez sieci handlowe dzięki prowadzonej długoletniej kampanii „Jeszcze żywy KARP” (od 1998)

• Ustanowiony przez Klub Gaja Dzień bez Futra (1994) i Dzień Praw Zwierząt (1997) co roku jest organizowany przez aktywistów i organizacje działające na rzecz praw i dobrostanu zwierząt

• Dzięki nam wprowadzono w Bielsku-Białej zakaz występów cyrków z dzikimi zwierzętami (1995)

• Tworzyliśmy ruch wegetariański i organizowaliśmy pierwsze w kraju Kongresy Wegetariańskie (1991- 1995)

• Zaangażowaliśmy ponad 1 200 000 Polek i Polaków w działania na rzecz przyrody i poszanowania praw zwierząt (2003-2021)

• Posadziliśmy ponad 1 000 000 drzew w ramach Święta Drzewa, który na stałe wpisał się w kalendarze wydarzeń ekologicznych w kraju (2003 -2022)

• Odkryliśmy ponad 180 niezwykłych drzew ważnych dla społeczności, które znalazły się w finale konkursu Drzewo Roku (od 2010). Dwa z nich zdobyły tytuł Europejskiego Drzewa Roku.

• Zebraliśmy ponad 5700 ton makulatury w ramach akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” – to 96 900 uratowanych drzew przed wycinką! (2023 – 2021)

• Wspólnie z mieszkańcami i organizacjami uratowaliśmy przed wycinką kilka tysięcy drzew (od 1989)

• Utworzyliśmy wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków największy w kraju rezerwat ornitologiczny „Wisła pod Zawichostem”(2008)

• Uratowaliśmy przyrodę Doliny Ostrego w Lipowej w Beskidzie Śląskim przed budową zapory wodnej (2005)

• Doprowadziliśmy do rezygnacji polskiego rządu z budowy Kaskady Dolnej Wisły – w tym tamy w Nieszawie (2002)

• Otoczyliśmy opieką ponad 770 rzek i akwenów w 1540 miejscach w kraju w ramach programu „Zaadoptuj rzekę” (2005-2016)

• Angażujemy społeczeństwo w coroczną europejską akcję BIG JUMP, która dotychczas odbyła się w blisko 400 miejscach w kraju (2005 – 2022)

• Udzieliliśmy ponad 3800 porad społecznościom lokalnym w rozwiązywaniu problemów dotyczących zagrożeń środowiska i poszanowania praw zwierząt (2006-2022)