POCZYTAJ

O zmienianiu świata
Droga Wojowników Gai

Wersja polska PDF >>>

pobierz

On Changing the World
The Way of Gaia Warriors

English version PDF >>> 

pobierz

GLOBALNE OSTRZEŻENIE:
ZMIANY KLIMATYCZNE
A DOBROSTAN ZWIERZĄT
HODOWLANYCH

pobierz