STATUT

Statut
Klubu Gaja

pobierz

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie
merytoryczne 2021

pobierz

Sprawozdanie
finansowe 2021

pobierz

Sprawozdanie
OPP 2021

pobierz

Sprawozdanie
merytoryczne 2022

pobierz

Sprawozdanie
finansowe 2022

pobierz

Sprawozdanie
OPP 2022

pobierz

Sprawozdanie
merytoryczne 2023

pobierz

Sprawozdanie
finansowe 2023

pobierz

Sprawozdanie
OPP 2023

pobierz