Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla zwierząt 5 Przyjazne miejsca i schronienia dla dzikich zwierząt

PRZYJAZNE MIEJSCA I SCHRONIENIA
DLA DZIKICH ZWIERZĄT

Prowadzimy warsztaty budowy budek lęgowych i schronień dla dzikich zwierząt – różnych gatunków owadów zapylających, ptaków i małych ssaków jak wiewiórki, nietoperze czy jeże.
W ten sposób pomagamy dzikim zwierzętom uzupełniając naturalne miejsca gniazdowania jak m.in. dziuple starych drzew, gliniane i drewniane konstrukcje domów, strzechy ze słomy czy trzciny.

Dla dzikich zwierząt zakładamy przyjazne zakątki zieleni, w szczególności w miastach. Sadzimy drzewa, krzewy i byliny by stworzyć im przyjazne siedliska i zapewnić pokarm. Edukujemy jak dobrać rośliny by zapewnić dzikim zwierzętom owoce, nektar, pyłek.

Takie miejsca zakładamy przy przedszkolach, szkołach, domach kultury, na miejskich skwerach i w parkach. Robimy to wspólnie ze społecznością danej placówki czy mieszkańcami.

NASZE DZIAŁANIA

DOM DLA PSZCZÓŁ W GALERII BIELSKIEJ BWA

Artysta Jarosław Koziara zaprojektował i wykonał domy dla pszczół razem z uczniami i wychowawcami z Liceum Sztuk Plastycznych i dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1. Edukatorzy Klubu Gaja uzupełnili artystyczny przekaz ekologicznymi treściami. Trzy totemy stanęły przed Galerią Bielską BWA. Ciekawe rzeźby posłużą dzikim pszczołom.

ZAKĄTEK DLA ZAPYLACZY W KARSNOGRUDZIE

Klub Gaja dotarł aż pod granicę litewską, by wspólnie z Fundacją Pogranicze założyć zakątek dla owadów zapylających przy Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. Stworzenie zakątka dla dzikich zapylaczy to symboliczny most pomiędzy człowiekiem, a całą niezliczoną liczbą nieludzkich istot zamieszkujących park krasnogrudzki.

OWOWCOWY SAD DLA ZWIERZĄT I LUDZI W SOSONOWCU

Na terenie Parku Harcerskiego, wspólnie z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 , przedstawicielami Urzędu Miasta Sosnowca oraz Krzysztofem Materną, posadziliśmy ponad 80 drzew i krzewów m.in. grusz, śliw, jabłoni, porzeczek, agrestu, malin i zbudowaliśmy budki lęgowe dla ptaków, wiewiórek i dzikich zapylaczy, a w drewnianej skrzyni założyliśmy mały ogród deszczowy.

DLA PTAKÓW I PSZCZÓŁ W GMINIE WILKOWICE

Wokół Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, filiach w Mesznej i Wilkowicach oraz parku zdrojowym przy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wspólnie z mieszkańcami posadziliśmy 110 drzew i krzewów m.in. jarzębiny, kaliny, derenie, głogi. Dzieci i młodzież biorąca udział w wydarzeniu zbudowała także domki dla owadów, ptaków i wiewiórek.

WARSZTATY W CENTRUM REHABILITACJI W ZABRZU

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną zbudowaliśmy hotele dla dzikich zapylaczy, domy dla motyli i budki lęgowe dla wiewiórek i ptaków. Posadziliśmy ponad 100 sztuk drzew, krzewów, pnączy i bylin na terenie przyszkolnego ogrodu, w którym odbywają się zajęcia z dendroterapii.