Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla drzew i klimatu 5 Święto Drzewa – ogrody dla klimatu

ŚWIĘTO DRZEWA
– OGRODY DLA KLIMATU

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” dotyczy edukacji nt. ochrony klimatu i środowiska popartej realnym działaniem – założeniem ogrodów edukacyjnych w Bielsku-Białej: adaptacji nieużytku niegrzebalnej części cmentarza żydowskiego przy ul. Cieszyńskiej i ogrodu zabytkowej Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA przy zaangażowaniu mieszkańców/ek, gminy żydowskiej, instytucji, szkół, organizacji i samorządu.

W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty projektowe z udziałem mieszkańców i ekspertów/ek, aby wspólnie wypracować koncepcje obu ogrodów. W ogrodach organizujemy zajęcia dotyczące zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności połączone z pracami w obu ogrodach oraz wydarzenia edukacyjne podczas których porządkujemy teren, sadzimy rośliny i budujemy schronienia dla zwierząt. Projekt zakończy się konferencją prezentującą rezultaty współpracy na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

Raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmiany Klimatu wskazuje, że kryzys klimatyczny stanowi zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju świata.

Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast w Polsce, które bierze udział w projekcie Miejskich Planów Adaptacyjnych. Odpowiadając na powyższe kwestie przygotowaliśmy pomysł na powstanie ogrodów edukacyjnych w Bielsku-Białej, które włączą mieszkańców/nki w konkretne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska oraz poszerzą zakres edukacji ekologicznej na terenie miasta. Zorganizowaliśmy konsultacje dotyczące tego pomysłu, do których zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta i właścicieli lokalizacji.

NASZE DZIAŁANIA

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT I PODPISANIE POROZUMIENIA

Konferencja rozpoczęła się podpisaniem porozumienia dotyczącego realizacji Tajemniczego Ogrodu, którego sygnatariuszami byli Prezydent Miasta Bielska-Białej, przewodnicząca i zastępczyni przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz prezes Klubu Gaja.

WYPRACOWANIE KONCEPCJI TAJEMNIECZEGO OGRODU Z MIESZKAŃCAMI

Podczas warsztatów projektowych mieszkańcy, eksperci i współgospodarze procesu podczas trzech warsztatów projektowych pracowali nad pomysłami zagospodarowania części niegrzebalnej cmentarza żydowskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za wspólną pracę!

Pobierz PDF >>

SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE TAJEMNIECZEGO OGRODU

Tajemniczy Ogród ma swoich społecznych opiekunów. Młodzież z bielskich szkół uczestniczyła w zajęciach łączących prace porządkowe w ogrodzie z edukacją ekologiczną i poznawaniem historii miejsca. Sprzątano teren i usuwano gatunek inwazyjny
– rdestowca ostrokończystego, który stanowi zagrożenie dla roślinności rodzimej.

WYDARZENIA W TAJEMNIECZYM OGRODZIE

Klub Gaja zaprosił bielszczan do Tajemniczego Ogrodu, na wydarzenia łączące edukację ekologiczną z poznawaniem historii i przyrody tego miejsca. Wspólnie posadzono głogi, sprzątano ogród, usuwano inwazyjną i ekspansywną roślinę – rdestowca ostrokończystego, prowadzono edukację o drzewach, pszczołach dzikich i miodnych, ptakach i budowano dla nich budki lęgowe. 

WARSZTATY PROJEKTOWE Z MŁODZIEŻĄ W WILLI SIXTA

Młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wspólnie wypracowała założenia przestrzeni działań artystyczno-edukacyjnych i nasadzeń wzbogacających teren ogrodu zabytkowej Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA.

WYDARZENIE EDUKACYJNE W OGRODZIE WILLI SIXTA

Podczas wydarzenia w ogrodzie Willi Sixta młodzież wspólnie z artystą, ornitologiem, architektami i edukatorkami i edukatorami Klubu Gaja wykonała zaprojektowane przez siebie unikalne budki lęgowe dla ptaków i posadziła wg. swojego projektu ponad
180 roślin!

Ogrody dla klimatu podsumowanie

Konferencja podsumowująca projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” odbyła się 20 czerwca w Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej. Klub Gaja wspólnie z partnerami projektu – Miastem Bielsko-Biała, Gminą Wyznaniową Żydowską, Galerią Bielską BWA, ekspertami/tkami oraz nauczycielkami i uczennicami z Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących przedstawili rezultaty zakładania dwóch ogrodów – Tajemniczego Ogrodu na nieużytku cmentarza żydowskiego i przestrzeni działań artystyczno-edukacyjnych w ogrodzie Willi Sixta.

ZOBACZ FILM Z REALIZACJI PROJEKTU >>>

Rozmowy z Bożkiem

Rozmowy z Bożkiem to podcast o zmieniającym się świecie. Wspólnie z gośćmi rozmawiamy o naturze, kulturze, sztuce i duchowości.
Pierwszych 19 odcinków podcastu powstało dzięki wsparciu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

POSŁUCHAJ PODCASTU >>>

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” zrealizowano z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG we współpracy z Miastem Bielsko-Biała, Gminą Wyznaniową Żydowską i Galerią Bielską BWA.

dofinansowanie

AKTUALNOŚCI „ŚWIĘTO DRZEWA – OGRODY DLA KLIMATU”