CHRONIMY DRZEWA
I BIORÓŻNORODNOŚĆ

Pomagamy i doradzamy, jakie podjąć działania by ochronić drzewa. Często mieszkańcy muszą podejmować starania
o zachowanie terenów zieleni i rosnących w ich okolicy drzew. Dzielimy się doświadczeniem i wiedzą. Wspólnie
z mieszkańcami i organizacjami społecznymi udało się nam uratować kilka tysięcy drzew m.in. drzewa na Starym Rynku w Bielsku Białej, drzewa Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, drzewa przydrożne w Rybniku, blisko 3390 w Parku Śląskim i 77 drzew w Parku Róż w Chorzowie, aleję 23 dębów w Albertowie. Dzięki naszym działaniom ochroniliśmy górę Szyndzielnię w Beskidzie Śląskim przed budową stacji narciarskiej.

We współpracy z prof. Zbigniewem Wilczkiem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach utworzyliśmy ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne m.in. „Kołowrót” w Bielsku-Białej,
„W Lasku Wilkowickim” i „Odkryj swój park” w Wilkowicach.

NASZE AKCJE

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA „W LASKU WILKOWICKIM”

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Klubu Gaja powstała we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko i Gminą Wilkowice.
Poświęcona jest zróżnicowaniu florystycznemu podgórskich zbiorowisk roślinnych. Zwraca także uwagę na zagrożenia wynikające z antropopresji i inwazji obcych gatunków roślin.
Pobierz Przewodnik >>

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA „ODKRYJ SWÓJ PARK”

Proces odkrywania parku w Wilkowicach rozpoczęliśmy od wspólnych prac porządkowych z dziećmi i młodzieżą, warsztatów przyrodniczych i artystycznych oraz zgłoszenia do ochrony pomnikowej drzew. We współpracy z Gminą Wilkowice utworzyliśmy ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Odkryj swój park“. Powstało miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.
Pobierz Przewodnik >>

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA „KOŁOWRÓT”

Ścieżka powstała z inicjatywy Klubu Gaja i Nadleśnictwa Bielsko. Usytuowana jest w grupie Klimczoka, w Beskidzie Śląskim, na północnych i północno-wschodnich stokach Kołowrotu. Na ścieżce znajdziemy zakątki naturalnej przyrody, ostoje dzikich zwierząt, fragmenty naturalnej roślinności i majestatyczne drzewa pomnikowe.

URATOWNE SIEDLISKA PRZYRODNICZE NA SZYNDZIELNI

Dzięki naszym działaniom Komisja Europejska potwierdziła granicę obszaru Programu Natura 2000 w Beskidzie Śląskim wraz z górą Szyndzielnią, co przyczyniło się do wstrzymania projektu stacji narciarskiej na stokach Szyndzielni. Znajdują się tam siedliska przyrodnicze gatunków, które uważa się za zagrożone w skali całej Europy, w tym jaworzyny zboczowe.