W kierunku katastrofy ekologicznej na Wiśle

30.11.2023

ZŁOTE ALGI są już w Wiśle wynika z badań prof. Iwony Jasser przeprowadzonych przy współpracy Greenpeace Polska i Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Badania wykazały, że rozwojowi złotych alg Prymnesium parvum sprzyjają nie tylko zrzuty słonych wód z kopalń, ale również niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami górniczymi (skałą płonną). Prymnesium oprócz Wisły wykryto bowiem w poddanym pseudorekultywacji skałą płonną zbiorniku wodnym KWK Pniówek, która doprowadziła do jego olbrzymiego zasolenia. Jeszcze na początku wakacji stanowił on siedlisko cennych gatunków ptaków, a obecnie jest już tylko wylęgarnią złotej algi w zlewni Górnej Wisły. W samym zbiorniku stwierdzono ponad 200 milionów komórek tego toksycznego glonu na litr wody, a więc 1000-krotnie więcej niż w Wiśle. Jest to liczebność porównywalna z notowaną w czasie zakwitu Prymnesium w kanale Gliwickim w 2022 roku.

Na tym jednak nie koniec. Utajnione wyniki badań WIOŚ w Katowicach, do których udało się nam dotrzeć pokazały, że oprócz przykopalnianych osadników słonych wód znajdujących się bezpośrednio na terenie zakładu górniczego, miejscem występowania złotych alg są również zbiorniki wód odciekowych z hałdy skały płonnej. Patrząc na poniższe mapy nie trudno zauważyć jak niewiele trzeba, aby dostały się one również do stawów rybnych i ostatecznie do Pszczynki oraz Wisły.

Jeśli nowy demokratyczny rząd nie podejmie szybko radykalnych działań, wkrótce możemy spodziewać się kolejnej katastrofy ekologicznej – tym razem na Wiśle.

Raport: https://tiny.pl/c2dgx

Home 9 Aktualności 9 W kierunku katastrofy ekologicznej na Wiśle