Sztuka dla Ziemi

Przyroda zawsze inspirowała twórców. Język sztuki jest językiem uniwersalnym, ponad podziałami mentalnymi i pokoleniowymi, dlatego sztuka jest szczególnym środkiem w edukacji ekologicznej prowadzonej przez Klub Gaja. W ten sposób to sztuka inspiruje do ochrony przyrody.

Klub Gaja wykorzystuje różne formy działań artystycznych. Sztuka dla Ziemi ma zmieniać postawy społeczne wobec naszej planety, jej ograniczonych zasobów, piękna i dzikości, które kurczą się w stosunku do rozrastającego się świata konsumpcji i przemysłu.