Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Sztuka dla ziemi 5 Festiwal ekodzieło

FESTIWAL EKODZIEŁO

Festiwal Ekodzieło łączy edukację ekologiczną z działaniami artystycznymi. Podczas warsztatów, pokazów filmów, dyskusji, performansów, happeningów i tworzenia instalacji artystycznych, mówimy o świecie przyrody i zwierząt oraz łączących nas współzależnościach. Pomysł na Festiwal Ekodzieło narodził się w 2017 roku i od początku realizowany jest w Bielsku-Białej i Gminie Wilkowice przy współpracy m.in. z: Galerią Bielską BWA, Domem Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej, Gminnym Ośrodkiem Kultury „Promyk” w Bystrej.

Podczas Festiwalu współpracowaliśmy z różnymi artystami m.in. Cecylią Malik, Jarosławem Koziarą, Waldemarem Rudykiem, aktorami – Magdaleną Popławską, Bartłomiejem Topą, Robertem Gonerą, animatorami kultury – Małgorzatą
i Krzysztofem Czyżewskimi, muzykiem – Apostoisem Antymosem, tancerzem Butoh – Krzysztofem Jerzakiem, mimką – Eweliną Ciszewską.

FESTIWAL EKODZIEŁO 2022

8 Festiwal Ekodzieło odbył w Tajemniczym Ogrodzie i Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej oraz Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” i parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Dla uczestników przygotowano warsztaty przyrodnicze, ornitologiczne, dendrologiczne, permakultury i land artu. W Tajemniczym Ogrodzie powstała instalacja artystyczna Waldemara Rudyka „Przenikanie”.

W ramach Festiwalu odbył się koncert Mikołaja Trzaski „Goats’ Ghost” i performans Jacka Bożka „Pomiędzy – rytuał przejścia”. Wspólnie z młodzieżą posadzono drzewa i krzewy. Odkrywano przyrodę, historię i kulturę miejsc, przeplatając twórczość artystów z aktywność społeczną na rzecz planety.

  1. Festiwal Ekodzieło 2022 objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego oraz Wójta Gminy Wilkowice Janusza Zemanka.

Festiwal Ekodzieło realizowany jest ze środków Miasta Bielska-Białej i Gminy Wilkowice we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską, Galerią Bielską BWA, Gminnym Ośrodkiem Kultury GOK „Promyk” i Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Bystrej.

dofinansowanie
partnerzy

FESTIWAL EKODZIEŁO 2022 W BIELSKU-BIAŁEJ

W warsztatach o pszczołach, ptakach, owadach i nasionach wzięli udział młodzi i starsi bielszczanie. W Tajemniczym Ogrodzie powstała instalacja artystyczna Waldemara Rudyka „Przenikanie”, a podczas warsztatu permakultury robiono kule nasienne. Bielszczanie wzięli udział w warsztacie ornitologicznym w Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA.

Więcej >>>

FESTIWAL EKODZIEŁO 2022 W GMINIE WILKOWICE

Razem z młodzieżą posadziliśmy drzewa i krzewy przy Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej i zaprosiliśmy mieszkańców na spacer dendrologiczno-kulturowy do parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. W „Promyku” odbył się koncert Mikołaja Trzaski „Goats’ Ghost” i performans Jacka Bożka „Pomiędzy – rytuał przejścia”.

Więcej >>>

POPRZEDNIE EDYCJE

FESTIWAL EKODZIEŁO 2021 W BIELSKU-BIAŁEJ

7. Festiwal Ekodzieło Klub Gaja odbyły się w Tajemniczym Ogrodzie w Bielsku-Białej. W warsztatach „Życie pszczół. Co tak pięknie pachnie?” i „Pszczela stołówka” oraz spacerach dendrologicznych uczestniczyli bielszczanie, mieszkańcy regionu i turyści. Wydarzenia festiwalu nawiązywały do historii miasta, jego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które wpisały się w 70. rocznicę połączenia miast Bielska i Białej.

Klub Gaja, Fundacja Pogranicze i Galeria Bielska BWA zaprosili bielszczan do wysłuchania opowieści splecionych z tradycją i przyrodą Tajemniczego Ogrodu. Artyści – Małgorzata Czyżewska-Sporek, Krzysztof Czyżewski, Jacek Bożek i Apostolis Antymos którzy wystąpili w podziemiach Willi Sixta.

FESTIWAL EKODZIEŁO 2020 W BIELSKU-BIAŁEJ

Inspiracja 6. Festiwalu Ekodzieło była kultura i sztuka japońska – sztuka ogrodów. Klub Gaja wspólnie z Miastem Bielsko-Biała oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej zaprezentował ideę założenia ogrodu japońskiego na terenie bielskiego Ogrodnika. Prezentacji projektu ogrodu towarzyszyło sadzenie klonów i wiśni japońskich oraz performance „Drzewa wschodu” Krzysztofa Jerzaka.

FESTIWAL EKODZIEŁO 2020 W GMINIE WILKOWICE

Inspiracją festiwalu była kultura japońska – sztuka ogrodów, taniec Butoh, krótka forma poetycka haiku oraz teatrzyk Kamishibai.
Z powodu pandemii wydarzenia festiwalowe odbyły się bez udziału mieszkańców, a relacje filmowe z sadzenia sakur – wiśni japońskich, performansu „Drzewa wschodu” oraz teatrzyku „O samotnym dębie” można zobaczyć w Internecie.

AKTUALNOŚCI FESTIWAL EKODZIEŁO