List do papieża Franciszka

24.11.2023

COP28: Liderzy organizacji zrzeszonych w Interfaith Vegan Coalition wzywają Papieża, aby na szczycie klimatycznym zabrał głos w sprawie emisji z przemysłowych hodowli zwierząt.

Watykan (listopad 21, 2023) Ponad 50 pro zwierzęcych i ekologicznych organizacji religijnych napisało list do papieża Franciszka, popierając ukryte przesłanie zawarte w jego ostatniej adhortacji apostolskiej, Laudate Deum, i wzywając do bezpośredniego odniesienia się do negatywnego wpływu rolnictwa zwierzęcego na klimat, w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Dubaju zaczynającej się 30 listopada. List, wystosowany przez In Defense of Animals’ Interfaith Vegan CoalitionPlant Based Treaty, wzywa Papieża także do wydania osobnego nauczania o współczującym traktowaniu zwierząt, które cierpią w rolnictwie zwierzęcym zanieczyszczającym Ziemię i przyczyniającym się do głodu na świecie.

Adhortacja Laudate Deum opublikowana przez Papieża Franciszka 4 października 2023 odnosi się jeszcze raz do kryzysu klimatycznego i jest kontynuację encykliki z 2015 r. zatytułowanej: Laudato si’. O trosce o nasz wspólny dom (2015), która uczyła ludzkość o wewnętrznej wartości wszystkich stworzeń Bożych.

Do wygłoszenia przemówienia na konferencji dla akredytowanych dziennikarzy zatytułowanej „Laudate Deum: głosy i świadectwa na temat kryzysu klimatycznego” zorganizowanej 5 października 2023, dzień po ogłoszeniu adhortacji  Watykan wybrał pisarza i członka założyciela Farm Forward – Jonathana Safrana Foera.  Zaproszenie Foera, głośnego krytyka hodowli przemysłowej i zwolennika ograniczenia spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, do publicznej interpretacji Laudate Deum jest obiecującym krokiem w kierunku krytycznej oceny przez Watykan przemysłowej hodowli zwierząt i nadzieją, że Papież sformułuje moralne podstawy dla zakończenia hodowli przemysłowej. W swoim przemówieniu Foer wezwał słuchaczy do spożywania mniejszej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wspierania reformy systemów żywnościowych, a też zmian na poziomie politycznym w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego.

W liście do papieża Franciszka liderzy organizacji religijnych z zadowoleniem przyjęli ukryte przesłanie Laudate Deum i poprosili Jego Świątobliwość o zajęcie się negatywnymi skutkami systemu żywnościowego podczas COP28 poprzez konkretne nauczanie na temat moralności w relacjach człowiek-zwierzę. Ich list ostrzega, że nawet jeśli dziś zakończymy wydobycie paliw kopalnych, emisje gazów cieplarnianych z samego systemu żywnościowego spowodują wzrost globalnych temperatur o ponad 1,5 stopnia C.

Według badań opublikowanych w Nature, diety oparte na roślinach powodują o 75% mniej emisji żywności ogrzewającej klimat, zanieczyszczenia wody i użytkowania gruntów niż diety zawierające choćby tylko 100 gramów mięsa dziennie. Diety roślinne mogą również ograniczyć niszczenie dzikiej przyrody o 66% i zużycie wody o 54%. Ludzkość może osiągnąć zrównoważoną i integralną ekologię tylko poprzez naprawę naszych relacji ze zwierzętami i naturą, co oznacza, że nie ma miejsca na okrutne i zanieczyszczające środowisko rolnictwo zwierzęce.

W liście czytamy:

Prosimy o podniesienia w czasie COP28 alarmu w sprawie oddziaływania systemu produkcji żywności, o czym nie ma mowy w porozumieniu paryskim. Prosimy, aby Wasza Świątobliwość wykorzystała swój wpływ, aby zachęcić do podjęcia wspólnych działań w celu ochrony naszej przyszłości. Johan Rockström, dyrektor Potsdam Institute for Climate Impact Research, mówi: „Ostateczna bitwa o to, czy uda się nam osiągnąć założone w Paryżu cele klimatyczne, zależy od tego, czy jesteśmy w stanie przekształcić globalny system żywnościowy”.

W tym roku naukowcy potwierdzili, że przekroczyliśmy już sześć z dziewięciu granic wytrzymałości planety. Wspomniany wcześniej, najwyższej klasy specjalista Johan Rockström mówi: „Sposób, w jaki produkujemy żywność na świecie, jest głównym powodem, dlaczego przekroczyliśmy granice planetarnej wytrzymałości. Jest to największe zagrożenie dla stabilności planety i systemów podtrzymywania życia, począwszy od zasobów pitnej wody, zapylaczy i zdrowej gleby, skończywszy na generowaniu opadów deszczu oraz jakości wody i powietrza. Obecna produkcja żywności zagraża naszej przyszłości”. 

Z szacunkiem prosimy o wezwanie społeczeństw do ograniczenia konsumpcji produktów zwierzęcych, przekształceń w systemach produkcji żywności w kierunku produkcji roślinnej i etycznego, wrażliwego traktowania zwierząt. To będzie potężna część odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

Cały list i pełną listę sygnatariuszy można przeczytać  TUTAJ. List jest dostępny w tłumaczeniach na  Polski

Home 9 Aktualności 9 List do papieża Franciszka