5 lat Gierek w sprawie zapory Siarzewo na Wiśle

10.03.2023

Koalicja Ratujmy Rzeki i Siostry Rzeki zapraszają na wegański TAMA-tort z okazji 5. rocznicy (nie)rozpatrywania przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołań organizacji społecznych od decyzji środowiskowej dla budowy zapory w Siarzewie na dolnej Wiśle.

14 marca, w Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Tam, o godzinie 12.00 w Warszawie na skwerze im. Sue Ryder przy ul. Reja, naprzeciw głównego wejścia do Ministerstwa Klimatu i Środowiska podzielimy się TAMA-tortem i zaprotestujemy przeciw cynicznemu zwlekaniu z wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Królowej Polskich Rzek – Wisły. Słodko-gorzka impreza urodzinowa to odpowiedź na łamanie prawa przez centralne organy ochrony środowiska:

• 62 miesiące Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Minister Klimatu i Środowiska rozpatrują odwołania 8 organizacji społecznych od decyzji uzgadniającej warunki środowiskowe budowy stopnia wodnego w Siarzewie.
• 1 miesiąc powinno trwać postępowanie odwoławcze, wg Kodeksu postępowania administracyjnego.
A do tego już prawie rok trwa przerzucanie „gorącego kartofla” i nie wiadomo, czy decyzję ma wydać Minister Moskwa czy Dyrektor Szweda – Lewandowski.

Tymczasem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykorzystuje tę sytuację i choć nie uzyskało ostatecznej decyzji środowiskowej, przygotowuje budowę kolejnej zapory, kontynuując ujarzmianie Wisły rozpoczęte w epoce Gomułki i Gierka.

! Żądamy respektowania prawa i niezwłocznego wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym
! Domagamy się wstrzymania wszelkich prac zmierzających do budowy stopnia wodnego Siarzewo do czasu wydania prawomocnej decyzji
! Protestujemy przeciwko trwonieniu milionów złotych na przygotowania i miliardów na budowę zapory w Siarzewie

W programie: happening artystyczny Sióstr Rzek “My Siostry Rzeki, My Wody Polskie, dziś wszystkie jesteśmy Wisłą”, przekazanie prezentów Ministrze Klimatu i Środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, okolicznościowe przemówienia oraz poczęstunek tortem.

Home 9 Aktualności 9 5 lat Gierek w sprawie zapory Siarzewo na Wiśle