Klub Gaja zaprasza przedstawicieli/ki placówek oświatowych, samorządów, instytucji kultury na konferencję podsumowująca rezultaty projektu „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu”, która odbędzie się 20 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali rautowej Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej. Podczas konferencji Klub Gaja i partnerzy projektu: Miasto Bielsko-Biała, Gmina Wyznaniowa Żydowska i Galeria Bielska BWA oraz uczestnicy/czki projektu przedstawią działania i dobre praktyki procesów partycypacyjnych w zakładaniu dwóch ogrodów – Tajemniczego Ogrodu na nieużytku cmentarza żydowskiego i przestrzeni działań artystyczno-edukacyjnych w ogrodzie Willi Sixta.

W ramach projektu „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, przeprowadzono otwarte warsztaty projektowe z udziałem mieszkańców/mieszkanek, podczas których wspólnie wypracowano koncepcję projektu Tajemniczego Ogrodu oraz cienistego zakątka i artystycznych budek lęgowych dla ptaków w ogrodzie zabytkowej Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA. W opiekę nad ogrodami zaangażowała się młodzież z bielskich szkół, a także mieszkańcy. Społeczni opiekunowie/ki ogrodów wzięli udział w zajęciach na temat zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności, historii i tradycji tych niezwykłych i ważnych miejsc dla miasta, połączonych z konkretnymi pracami w ogrodach m.in. usuwaniem gatunków inwazyjnych, sadzeniem roślin i budową budek lęgowych. W ogrodach zorganizowano także wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców/ek.

Prezentacje działań i rezultatów projektu podczas konferencji mogą stać się inspiracją dla innych samorządów i podmiotów, które chciałaby przeprowadzić podobne procesy partycypacyjne w zagospodarowaniu terenów zieleni i poszerzeniu zakresu edukacji ekologicznej. Podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Bielsko-Białą, Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej i Klubem Gaja w zakresie realizacji Tajemniczego Ogrodu jest dobrym przykładem współdziałania w adaptacji do zmian klimatu i gospodarowania terenami zieleni z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w zakresie unikalnym w skali kraju.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, mówi – „Podsumowania to procesy nie tylko spoglądania w przeszłość, ale także skupienia się nad drogą w przyszłość. Przypominania sobie i często innym, dlaczego i po co podejmowaliśmy konkretne decyzje i wynikające z nich działania. Praca dla społeczności i budowanie kapitału społecznego wokół takich wartości jak przyroda i przyszłość ekologiczna, bardzo często rozłożona jest w czasie. Na efekty, jeśli są widoczne trzeba czekać nawet wiele lat. Tak jest w wypadku wspólnego posadzenia drzewa czy założenia ogrodu lub parku. Konkretna praca dla środowiska przyrodniczego, szczególnie w miastach, to praca z ludźmi i instytucjami. To budowanie zrozumienia prawnych, ekonomicznych czy nawet politycznych zależności wśród uczestników tych działań i procesów. To patrzenie w przyszłość i budowanie współpracy, często wbrew indywidualnym interesom”.

W  programie konferencji podsumowującej projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu”:

Otwarcie konferencji:

  • Jarosław Klimaszewski, prezydent Miasta Bielska- Białej

Wprowadzenie:

  • „Witamina ,N’ przyszłością miast” – Agnieszka Sobol, Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy
  • Projekcja filmu „Ogrody dla klimatu” (10 minut)

Doświadczeniami z realizacji projektu podzielą się:

  • Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja
  • Dariusz Gajny, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej
  • Danuta Przybyło, naczelniczka Wydziału Środowiska i Energii Urzędu Miasta Bielsko-Biała
  • Agata Smalcerz, dyrektorka Galerii Bielskiej BWA
  • Marek Piwowarski, architekt krajobrazu
  • Zbigniew Wilczek, biolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Alicja Froń, nauczycielka, Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

Na zakończenie zapraszamy na poczęstunek wegetariański oraz warsztaty budowy budek lęgowych dla ptaków, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą, aby spożytkować je dla dobra przyrody.

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI >>>

W celu zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o kontakt z Jolantą Migdał, koordynatorką projektu „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu”: tel. 609 495 871,
e-mail:
j.migdal@klubgaja.pl

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Fot 1. Otwarte warsztaty projektowe „Tajemniczy Ogród”.
Fot 2. Realizacja projektów budek lęgowych dla ptaków w ogrodzie Willi Sixta.