W maju, Klub Gaja zaprosił bielszczan do Tajemniczego Ogrodu, na wydarzenia łączące edukację ekologiczną z poznawaniem historii i przyrody tego miejsca. Ogród powstaje na nieużytku cmentarza żydowskiego przy ul. Cieszyńskiej, jednej z najpiękniejszych nekropolii w Bielsku-Białej, która w swym wnętrzu skrywa sacrum natury. Wspólnie z mieszkańcami posadzono głogi, sprzątano ogród, usuwano inwazyjną i ekspansywną roślinę – rdestowca ostrokończystego, prowadzono edukację o drzewach, pszczołach dzikich i miodnych, ptakach i budowano dla nich budki lęgowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za wspólną pracę!

Tajemniczy Ogród w Bielsku-Białej powstaje przy zaangażowaniu mieszkańców i różnych instytucji. To wspólna inicjatywa Klubu Gaja, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej i Miasta Bielska-Białej.  Kirkut, który otoczony jest ceglanym murem, skrywa w środku wiekowe drzewa i sacrum dzikiej przyrody. Wspólnie z mieszkańcami wypracowano koncepcję projektu zagospodarowania nieużytku cmentarza i przeznaczenie go do edukacji ekologicznej i kulturowej. W wydarzeniach, które odbyły się w tajemniczym Ogrodzie 13 i 23 maja br. wzięli udział  mieszkańcy – dzieci i młodzież z okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej nr 27 i Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących oraz seniorki i seniorzy ze Stowarzyszenia Akademia Seniora. W majowej i słonecznej atmosferze pracowano i zdobywano wiedzę przyrodniczą i historyczną o tym niezwykłym miejscu.
Nieużytek cmentarza był kiedyś pastwiskiem, uprawiano tu nawet warzywa. Z biegiem czasu nasiały się tu drzewa i krzewy, które teraz są okazałych rozmiarów i dzięki temu możemy obserwować proces naturalnej sukcesji ekologicznej. Podczas spacerów dendrologicznych wspólnie z uczestnikami wydarzenia poznawaliśmy gatunki drzew i krzewów charakterystyczne m.in. dla środowiska lasów grądowych, które tutaj odtworzyły się i są naturalne dla tego miejsca, ale także rozmawialiśmy o gatunkach inwazyjnych jak np. robinia akacjowa, winobluszcz pięcioklapowy i rdestowiec ostrokończysty. Stałym elementem edukacji Klubu Gaja jest wspólna praca polegająca na wyrywaniu i wykopywaniu jednej z najbardziej ekspansywnej rośliny jaką jest właśnie rdestowiec. To bardzo duży problem dla środowiska. Roślina wdziera się wszędzie, szybko zajmuje kolejne przestrzenie, wypiera i zagłusza rodzime gatunki, dotarła już na łąkę przy pasiece edukacyjnej, którą staramy się odtworzyć przez koszenie.

Szymon, uczestnik wydarzenia mówił  – „Jest ciężko, ale jakoś radzimy sobie z tym „rabarbarem”; Adam – „To świetna praca zespołowa”; Oliwia – „Wyrywanie rdestowca było bardzo przyjemne. Nawet zrobiłyśmy kilka fotek!”. Mikołaj, podsumowując powiedział  – „Najbardziej podobało mi się wyrywanie rdestowca przy pasiece. Musiałem założyć specjalny kombinezon!”

Właśnie niedaleko pasieki edukacyjnej, uczestnicy warsztatów o pszczołach mogli wysłuchać opowieści o różnicach pomiędzy pszczołą miodną a pszczołami dzikimi. Byli zaskoczeni ilością gatunków dzikich pszczół, które występują w naszym kraju. Dowiedzieli się jak możemy im pomagać np. nie kosząc trawników, zostawiając dzikie zakątki, sadząc i siejąc odpowiednie rośliny czy budując dla nich schronienia. Dzięki magicznej skrzynce, mogli z bliska obserwować pszczoły miodne z naszej pasieki edukacyjnej w Tajemniczym Ogrodzie. Na pamiątkę każdy z uczestników zrobił dla siebie świecę z węzy – wosku pszczelego.

Kinga, podsumowując warsztaty powiedziała „Warsztaty są bardzo fajne. Nigdy nie widziałam tak blisko pszczoły”; Franek –„Dla mnie najciekawsze było obserwowanie jak rodzą się małe pszczoły”; Mateusz – „Mnie zaciekawiło, jak można pomagać dzikim pszczołom, na przykład żeby kosząc trawę zostawiać kwitnące kwiaty „chwasty” i przekonywać rodziców by sadzić jak najwięcej kwiatów”; Ania – „ Byłam ciekawa jak powstaje nowa królowa i dlaczego plastry miodu mają taki a nie inny kształt”.

Na zakończenie wydarzeń  posadzono sześć dorodnych głogów wzdłuż muru od ul. Konopnickiej. Tajemniczy Ogród stanowi ostoję licznych gatunków ptaków, których liczba uzależniona jest od dostępu do pokarmu i miejsc gniazdowania. Dlatego z myślą o nich dosadzono krzewy głogów, które mogą stanowić siedlisko i bazę pokarmową dla wielu gatunków. Kwiaty głogów są miododajne, oblatują je zarówno pszczoły, jak i inne owady żywiące się pyłkiem. Poza tym kwitnące krzewy są piękne i będą cieszyć swym widokiem osoby odwiedzające Tajemniczy Ogród.

Leon, który zaangażował się w sadzenie krzewów, mówił  –Praca idzie nam świetnie. Posadziliśmy dwa krzaczki – czyli głogi! Trochę sucha ziemia i twarda, ale razem z kolegami daliśmy radę”.

„Wydarzenia w Tajemniczym Ogrodzie to wspaniała okazja do międzypokoleniowych spotkań, wspólnej pracy, nauki i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że to wyjątkowe miejsce będzie służyło edukacji ekologicznej i kulturowej, a także sprzyjało odpoczynkowi na łonie natury i integracji mieszkańców wokół świata przyrody” – mówi Jolanta Migdał, koordynatorka projektu „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu”.

ZOBACZ FOTO RELACJE  Z WYDARZENIA – 13.05.2022 >>>

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ Z WYDARZENIA – 13.05.2022 >>>

ZOBACZ FOTO RELACJĘ Z WYDARZENIA  – 23.05.2022 >>>

ZOBACZ RELACJĘ FILMOWĄ Z WYDARZENIA – 23.05.2022 >>>

Tajemniczy Ogród powstaje w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” i realizowany jest we współpracy z Miastem Bielsko-Biała, Gminą Wyznaniową Żydowską i Galerią Bielską BWA.

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach  Funduszy EOG.