Święto Drzewa – ogrody dla przyrody w Bystrej i Bestwinie

19.09.2022

We wrześniu Klub Gaja organizuje pierwsze wydarzenie w ramach projektu „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”. 26 września br. razem z dziećmi posadzimy blisko 200 kwitnących roślin przy tężni w parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, zbudujemy domki dla zapylaczy i budki lęgowe dla ptaków. Kolejne wydarzenie odbędzie się 7 października br. w ogrodzie przy Przedszkolu Publicznym w Bestwinie. Założymy mały sad i jagodownik, posadzimy rośliny, z których będą mogły korzystać  dzieci i …. dzikie zwierzęta, które chcemy zaprosić do ogrodu.

 

Wydarzenia projektu „Święto Drzewa ogrody – dla przyrody” w Bystrej i Bestwinie organizowane są w ramach 20-lecia Święta Drzewa Klubu Gaja. Poprzez aktywną edukację chcemy zwrócić uwagę na potrzebę ochrony różnorodności biologicznej. W akcje sadzenia zaangażujemy najmłodszych mieszkańców miejscowości. Z terenów zieleni przyjaznych ludziom i przyrodzie, będą mogli korzystać mieszkańcy. Wydarzenia dofinansowane są ze środków Fundacji Drzewo i Jutro i realizowane we współpracy z Funduszem Partnerstwa.

26 września (poniedziałek), godz. 10 – 14.00, park Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Juliana Fałata 2

W zabytkowym parku szpitala, przy tężni, zaprojektowano zakątek kwitnących roślin dla owadów zapylających. Wspólnie z dziećmi z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Bystrej posadzimy blisko 200 roślin. Rozmawiać będziemy o potrzebie wzbogacania naszych ogrodów gatunkami roślin, które kwitną w różnych porach sezonu, a ich nektar i pyłek, może być pożytkiem dla wielu gatunków zapylaczy m.in. pszczół samotnic, trzmieli czy motyli. Podczas warsztatów zbudujemy domki dla dzikich zapylaczy i budki lęgowe dla ptaków, które zostaną zamontowane w parku.

Urszula Kuc, dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, mówi – „To kolejna z inicjatyw podejmowanych wspólnie z Klubem Gaja. Jesteśmy zlokalizowani na 19 ha powierzchni, która służy pacjentom i ich rodzinom, mieszkańcom Bystrej i okolic oraz turystom. Dzięki podejmowanym akcjom nasz park i ogrody pięknieją, są dogodnym miejscem dla ptaków i owadów. Cieszymy się również z wymiaru edukacyjnego prowadzonych działań i pobudzania wrażliwości dzieci i młodzieży na przyrodę. Ogólnodostępna tężnia solankowa, inhalatorium propolisowe i ogrody zyskają dzięki nowym nasadzeniom i pobyt tutaj będzie jeszcze przyjemniejszy”.

7 października (piątek), godz. 9.00 – 13.00, ogród przy Przedszkolu Publicznym w Bestwinie, ul. Szkolna 8

Pierwszym krokiem do założenia m.in. małego sadu i jagodownika, będzie wykonanie koncepcji nasadzeń roślin na niezagospodarowanej części ogrodu przedszkola i zaplanowanie warzywnika, który powstanie tu w przyszłości. Zależy nam, by dzieci mogły sadzić i opiekować się roślinami, z których będą mogły zbierać plony. Wspólnie posadzimy m.in. jabłonie, grusze, śliwy, porzeczki, a także inne gatunki zwiększające różnorodność biologiczną ogrodu i zapewniające owoce, nie tylko przedszkolakom! Ogród pełen kwitnących roślin i owoców, to zaproszenie dla dzikiej przyrody, dlatego dla zapylaczy, wiewiórek i jeży zbudujemy schronienia, by częściej go odwiedzały.

Lilla Czernek, vicedyrektorka Przedszkola Publicznego w Bestwinie, dodaje – „Dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy z Klubem Gaja, powstanie ogród będący przedłużeniem parku starodrzewia, sąsiadującego z naszym przedszkolem. Będzie to ogród owocowo-warzywny z nasadzeniem kwietnym. Nasze przedszkolaki będą mogły w naturalnych warunkach poznawać przyrodę. Budki dla zapylaczy, ptaków, wiewiórek czy schronienia dla jeży będą pomocne w obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku”.

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”  współfinansowany jest ze środków Fundacji Drzewo i Jutro i realizowany we współpracy z Funduszem Partnerstwan w ramach Green Print, LLC Program Clean AdvantageTM.

Home 9 Święto Drzewa-ogrody dla klimatu 9 Święto Drzewa – ogrody dla przyrody w Bystrej i Bestwinie