Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla zwierząt 5 Pasieka edukacyjna

PASIEKA EDUKACYJNA

W Tajemniczym Ogrodzie w Bielsku-Białej Klub Gaja odtworzył małą pasiekę, która kiedyś tutaj istniała i przeznaczył ją do celów edukacyjnych. Zachęcamy do poznawania biologii i zwyczajów pszczoły miodnej i innych gatunków pszczół, i owadów zapylających. Większość z nich jest mało znana, a to od nich zależy stan środowiska naturalnego i produkcja żywności.

Nasze pszczoły zamieszkały w ulach zaprojektowanych w XIX wieku, które są uważane za najbardziej zbliżone do naturalnych pszczelich siedlisk. Żyją własnym rytmem, a my prowadzimy pasiekę w duchu pszczelarstwa naturalnego, które w zrównoważony sposób pozwala człowiekowi pracować z pszczołami. Podczas warsztatów mówimy o tym, że pszczoły to nie tylko miód ale przede wszystkim różnorodność biologiczna.

Aby zatrzymać spadek liczebności zapylaczy, potrzebne są działania w różnych obszarach. Jednym z nich jest edukacja dotycząca roli i różnorodności zapylaczy, propagowanie dobrych praktyk pszczelarskich i ogrodniczych.

NASZE DZIAŁANIA

WARSZTATY PSZCZELARSKIE

Uczestnicy warsztatów mogą poznać zwyczaje pszczół, wysłuchać o nich opowieści i ciekawostek. Edukujemy o zagrożeniach dla owadów zapylających m.in. utracie naturalnych siedlisk, stosowaniu środków ochrony roślin i zanieczyszczeniu środowiska. Na zakończenie robimy z węzy, z wosku pszczelego własną świecę. Chętni mogą także zobaczyć pasiekę edukacyjną.

WARSZTATY OGRODNICZE

Warsztatom pszczelarskim często towarzyszą warsztaty ogrodnicze, by zwrócić uwagę na konieczność zapewniania owadom zapylającym bazy pokarmowej poprzez sadzenie miododajnych drzew, krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych. Uczestnicy samodzielnie robią małe kwietniki z recyklingu i obsiewają lub obsadzają je roślinami przyjaznymi dla zapylaczy.

ODNALEZIONY STARY UL W TAJEMNICZYM OGRODZIE

W Tajemniczym Ogrodzie, podczas prac porządkowych odkryliśmy stary ul. Po wojnie, uprawiano tutaj warzywa, wypasano owce i zapewne trzymano pszczoły. Chcemy kontynuować tą tradycję. Dla pszczół wybraliśmy ule takiej samej konstrukcji.
Jest to ul znany na świecie jako ul Lewickiego, a w Polsce – ul warszawski. Gniazdo pszczele w takim ulu jest podobne do gniazd, które pszczoły tworzą w naturalnym środowisku, w barciach pszczelich.

Pasieka edukacyjna została założona we współpracy Klubu Gaja z ALDI, Miastem Bielsko-Biała
i Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej.

współpraca