Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla zwierząt 5 EDUKUJEMY I INSPIRUJEMY

EDUKUJEMY I INSPIRUJEMY

Od początku istnienia prowadzimy działania edukacyjne uwrażliwiające dzieci, młodzież i dorosłych na los zwierząt, zarówno tych wolno żyjących jak i hodowlanych.

Prowadzimy zajęcia, warsztaty, wykłady, organizujemy akcje, pokazy filmów, uczestniczymy w dyskusjach dotyczących praw i dobrostanu zwierząt. Podkreślamy, że każdy z nas ma realny wpływ na los zwierząt, wystarczy być świadomym obywatelem i konsumentem.

Edukację łączymy z konkretnymi pracami. Wokół nas, w miastach i na wsiach żyje cała niezliczona ilość dzikich zwierząt, które potrzebują schronienia i pożywienia. Organizujemy warsztaty budowania budek lęgowych i schronień dla różnych gatunków zwierząt, łączymy je też z akcjami sadzenia roślin, które pomagają w stworzeniu im naturalnych siedlisk i zapewnią pokarm.

NASZE DZIAŁANIA

WARSZTATY BUDOWY SCHRONIEŃ DLA ZWIERZĄT

Warsztaty budowy budek lęgowych dla m.in. ptaków, nietoperzy, wiewiórek, owadów cieszą się ogromnym zaangażowaniem uczestników. Dla wielu są wyzwaniem, bo samodzielnie trzeba nawiercić i skręcić drewniane moduły. Warsztaty prowadzimy m.in. przedszkolach, szkołach, galeriach sztuki, festiwalach i wydarzeniach plenerowych.

WARSZTATY „DROGA WOJOWNIKA GAI”

Warsztaty inspirowane „Zgromadzeniem Wszystkich Istot” Joan Macy i Johna Seeda oraz działaniami parateatralnymi Laboratorium Jerzego Grotowskiego, a także życiem we wspólnotach opartych na niestosowaniu przemocy wobec wszelkiego stworzenia. Warsztaty, które prowadzi Jacek Bożek odbyły się w wielu miejscach w kraju i za granicą.

WARSZTAT „KRZYCZYMY W IMIENIU ZWIERZĄT, KLIMATU I CZŁOWIEKA”

Jacek Bożek z Klubu Gaja, Karolina Kuszlewicz – adwokatka i rzeczniczka praw zwierząt i Marcin Urbaniak – etyk i filozof wspólnie z uczestnikami zastanawiają się nad kondycją świata, w którym przyszło nam żyć, i nad tym co możemy dla niego zrobić sami i wspólnie z innymi ludźmi. Warsztat odbył się podczas Igrzysk Wolności

ZAINSPIRUJ SIĘ

HAPPENING „MÓWIĄ INNI”

Warsztat artystyczno-ekologiczny „Mówią inni” prowadzony przez artystkę Izę Ołdak i Jacka Bożka z Klubu Gaja wprowadzał uczestników w świat skupienia i innych istot, korzystając z metod ekologii wglądu i pracy nad maską. Warsztat odbył się w ramach Festiwalu Ekodzieło 2016 w Galerii Bielskiej BWA I zakończył się przemarszem „innych istot”, które prowadziło Słońce i Księżyc.

DOM DLA PSZCZÓŁ W GALERII BIELSKIEJ BWA

Artysta Jarosław Koziara zaprojektował i wykonał domy dla pszczół razem z uczniami i wychowawcami z Liceum Sztuk Plastycznych i dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1. Edukatorzy Klubu Gaja uzupełnili artystyczny przekaz ekologicznymi treściami. Trzy totemy stanęły przed Galerią Bielską BWA, służą dzikim pszczołom i chronią te bardzo pożyteczne owady.