Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla rzek i wody 5 Written on Water

WRITTEN ON WATER

Włosko-polsko-chorwacki projekt „Written on Water: new models of work-based learning for promoting European scientific careers” prowadzony w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ , którego partnerem jest Klub Gaja, ma na celu poprzez innowacyjne zajęcia praktyczne rozwijać świadomość ekologiczną uczniów szkół średnich oraz zainteresować ich zawodami związanymi z nauką.

Ważnym elementem projektu jest także współpraca nauczycieli, trenerów i naukowców oraz wymiana różnych metod dydaktycznych i naukowych. Tematem wspólnych działań są rzeki i ich problemy oraz zanieczyszczenie wody, która jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi, a także niezastąpionym w życiu i gospodarce człowieka zasobem, który należy poznać, zrozumieć i chronić.

NASZE DZIAŁANIA

RAZEM DLA WODY NA 16. DNIU RYBY W HELU

Podczas 16. Dnia Ryby w Helu Klub Gaja promował projekt realizowany „WoW – Written on Water”. Zwracaliśmy uwagę na potrzebę zaangażowania młodych ludzi w działania dla ochrony rzek oraz przedstawialiśmy różne metody praktycznego nauczania o wodzie. Nie zabrakło również ekologicznych gier i zabaw dla mieszkańców i turystów.

WARSZTATY TERENOWE I LABORATORYJNE ETAP II

W tym roku Klub Gaja prezentował projekt „WoW – Written on Water” realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszaliśmy do zapoznania się m.in. z wystawą poświęconą innowacyjnym metodom praktycznego nauczania przedmiotów środowiskowych w szkołach średnich, grami plenerowymi związanymi z rzekami i ich zasobami.

KOLOROWE WARKOCZE RZEK SPŁYNĘŁY DO BIAŁEJ

W ramach projektu młodzież z Polski, Chorwacji i Włoch przygotowała happening „Warkocze dla rzek”, który odbył się na moście nad rzeką Białą w Bielsku-Białej. Warkocze uplecione z kolorowych pasm materiału spłynęły jak strumienie rzek, aby zasygnalizować naszą wspólną troskę o czyste i żyjące rzeki w Europie.

WARSZTATY TERENOWE I LABORATORYJNE ETAP 1

Nad rzeką Koszarową odbyły się pierwsze warsztaty dla młodzieży z Polski, Chorwacji i w Włoch. Tematem były: Różnorodność biologiczna doliny górskiej rzeki i jej uwarunkowania, Sukcesja pierwotna na żwirowiskach, Oznaczanie klasy czystości wody przy użyciu wskaźników biologicznych, Oznaczanie wskaźników chemicznych czystości wody oraz interpretacja uzyskanych wyników.

Projekt „WoW – Written on Water: new models of work-based learning for promoting European scientific career” zrealizowano w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

dofinansowanie
partnerzy