Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla rzek i wody 5 Światowy Dzień Wody

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody został zainicjowany przez ONZ, by zwrócić uwagę społeczną, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Co roku organizowane są pod innym hasłem.

Z okazji Światowego Dnia Wody Klub Gaja zachęca przedszkola, szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje społeczne i kulturalne do organizowania imprez lokalnych przeznaczonych na temat ochrony wód i tworzenia kultury oszczędzania wody.

Warto pokazywać, szczególnie uczniom, praktyczne rozwiązania jak oszczędzać wodę, na czym polega praca wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody itp. Odwiedziny w oczyszczalniach i laboratoriach mogą zakończyć się konkursem artystycznym, tak by najciekawsze prace pokazać w miejscach publicznych.

NASZE DZIAŁANIA

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Z KLUBEM GAJA W KATOWICACH

22 marca – Światowy Dzień Wody to dobry czas by zacząć działania rzek. W ten dzień wspólnie z Miastem Katowice, miejskimi wodociągami i CINiBĄ organizowaliśmy m.in. zabawy i gry terenowe, badania jakości wody, wystawy, happeningi „Warkocze dla rzek”, „Przykryj Rawę błękitem” i „Kolejka po wodę”.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY LOKALNIE

Ten dzień to dobra okazja by pokazywać, szczególnie uczniom, praktyczne rozwiązania jak oszczędzać wodę, na czym polega praca wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody itp. Wycieczki do oczyszczalni i laboratoriów mogą zakończyć się konkursem.