Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla rzek i wody 5 EDUKUJEMY I INSPIRUJEMY DLA RZEK

EDUKUJEMY I INSPIRUJEMY

Prowadzimy aktywną edukację związaną z ochroną rzek i kulturą oszczędzania wody. Organizujemy m.in. akcje i wydarzenia plenerowe, warsztaty, uczestniczymy w konferencjach, dyskusjach i pracach Koalicji Ratujmy Rzeki. Poprzez nasze działania artystyczne – spektakle uliczne i happeningi, od lat apelujemy o powstrzymanie degradacji i betonowania rzek!

Dla przedszkoli i szkół przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, które w prosty sposób pokazują, jak ważne są rzeki dla przyrody i człowieka. Poprzez konkretne programy uczymy jak o nie zadbać i jak oszczędzać wodę.

Zapraszamy do zapoznania się z ANIMACJĄ „RZEKA IDEALNA” – rejs rzeką naturalną jest okazją aby poznać naturalne siedliska nadrzeczne oraz gatunki zwierząt i roślin. Rejs rzeką przekształconą przybliża jaki wpływ na rzekę, jej siedliska i gatunki mają wybrane działania człowieka.

Budujemy Pokolenie EKOXX

NASZE DZIAŁANIA

ŁAPIEMY DESZCZ

Gromadzenie wody opadowej, to proste działanie uczące, jak i dlaczego należy zatrzymywać i oszczędzać wodę. Zajęcia, na których razem z uczniami zamontowaliśmy zbiorniki na deszczówkę, założyliśmy ogród deszczowy w pojemniku i rabatę podmokłych łąk zorganizowaliśmy w szkołach m.in. w Rybniku, Warszawie, Katowicach i Sosnowcu.

O RZECE I WODZIE POPRZEZ ZABAWĘ

Podczas wydarzeń plenerowych związanych z tematem prowadzimy m.in. zajęcia, warsztaty grafitti, budowę „rzeki idealnej” z Lego – od źródła aż do ujścia do morza, gry plenerowe i planszowe. Edukację o rzekach i wodzie prowadziliśmy m.in. podczas Dnia Ryby w Helu, Majówki na skarpie i Wianków nad Wisłą w Warszawie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

RZEKI DLA KLIMATU – WARKOCZE DLA RZEK

Happening Klubu Gaja i artystki Cecylii Malik „Rzeki dla klimatu – Warkocze dla rzek” był jedną z imprez towarzyszących szczytowi klimatycznemu COP19 w Warszawie. Codziennie, w Pałacu Kultury i Nauki, na stoisku edukacyjnym, pletliśmy warkocze symbolizujące rzeki, które na zakończenie wypłynęły z budynku poprzez główne wejście.

HISTORIA ZŁOTEJ RYBKI

Happening „Historii złotej rybki, czyli historia o zagrożonych gatunkach ryb i człowieku” prezentowaliśmy w wielu miastach na wybrzeżu, a także w belgijskim porcie Ostenda. Wydarzenie towarzyszyło sympozjum Improved Fisheries and Science Parterships as Policy Drivers organizowanym przez Prezydencję Belgijską, Komisję Europejską i rząd Flamandzki.