Home 5 Działamy dla Ziemi 5 Dla rzek i wody 5 Dzień Ryby w Helu

DZIEŃ RYBY W HELU
– JAKIE RZEKI TAKIE MORZE

Dzień Ryby w Helu to cykliczne wydarzenie edukacyjne, które w 2005 roku zainicjowali prof. Krzysztof Skóra, twórca Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i Jacek Bożek, twórca Klubu Gaja. Co roku, w ostatnią sobotę lipca, wspólnie ze Stacją Morską i partnerami zwracamy uwagę społeczną na stan Morza Bałtyckiego oraz potrzebę ochrony jego zasobów przyrodniczych i ochronę rzek, bo jak mawiał prof. Skóra – „Jakie rzeki, takie morze”.

Niemal każdy mieszkaniec Polski żyje w zlewisku Morza Bałtyckiego, a tym samym jest bezpośrednio odpowiedzialny za stan jego zasobów i jakość środowiska. Dzień Ryby ma uświadamiać uczestnikom, że podejmowane przez nich w codziennym życiu decyzje mają kluczowy wpływ na ograniczenie takich zjawisk jak eutrofizacja, zanieczyszczenie morza plastikiem czy degradacja siedlisk. Poprzez rozmowy, gry, zabawy, konkursy przybliżamy mieszkańcom i turystom świat bałtyckiej ichtiofauny i polskich rzek, od których zależy stan naszego morza.

POMYSŁODAWCY

prof. KRZYSZTOF SKÓRA

TWÓRCA STACJI MORSKIEJ INSTYTUTU
OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Zanieczyszczone, zaniedbane akweny to realny problem ekologiczny. Dbając o nie, mamy wpływ na stan środowiska naturalnego. Los wielu gatunków ryb zależy od wielu żyjących nad rzekami mieszkańców Polski. Na przykład łowione w morzu łososie i trocie – król i królowa Bałtyku – muszą mieć drożne
i czyste rzeki, którymi udają się na tarło. Ochrona wód nie jest łatwa, ale przy współpracy i społecznym wsparciu jest możliwa.

prof. KRZYSZTOF SKÓRA

TWÓRCA STACJI MORSKIEJ INSTYTUTU
OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Zanieczyszczone, zaniedbane akweny to realny problem ekologiczny. Dbając o nie, mamy wpływ na stan środowiska naturalnego. Los wielu gatunków ryb zależy od wielu żyjących nad rzekami mieszkańców Polski. Na przykład łowione w morzu łososie i trocie – król i królowa Bałtyku – muszą mieć drożne
i czyste rzeki, którymi udają się na tarło. Ochrona wód nie jest łatwa, ale przy współpracy i społecznym wsparciu jest możliwa.

NASZE DZIAŁANIA

DZIEŃ RYBY 2021

Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Zaśledziliśmy Bałtyk” i edukacji o „srebrze Bałtyku” – popularnym śledziu, którego populacja jest zagrożona. Na stoiskach Stacji Morskiej, Klubu Gaja i MSC Polska oraz partnerów można było dowiedzieć się więcej nie tylko o śledziu ale także o fokach szarych i morświnach, dla których jest przysmakiem.

DZIEŃ RYBY 2020

W tym roku Klub Gaja prezentował projekt „WoW – Written on Water” realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszaliśmy do zapoznania się m.in. z wystawą poświęconą innowacyjnym metodom praktycznego nauczania przedmiotów środowiskowych w szkołach średnich, grami plenerowymi związanymi z rzekami i ich zasobami.

DZIEŃ RYBY 2019

Informowalismy o tym, że od stanu polskich rzek zależy stan Bałtyku. Razem z artystką Cecylią Malik i Anią Grajewską z kolektywu Siostry Rzeki oraz dziewczynami z Klubu Gaja wyszywaliśmy „zaangażowane” w obronę rzek i Bałtyku stroje kąpielowe i kąpielówki. Na finał Dnia Ryby wszystkie rzeki, symbolicznie wpłynęły do Bałtyku, a na plaży odbył się pokaz „Mody na Bałtyk”.

DZIEŃ RYBY 2018

W tym roku wydarzenie poświęcone było niezwykłym i rzadko spotykanym rybom jak wężynka czy lisica. Na uczestników na stoiskach edukacyjnych czekało wiele licznych atrakcji. Tradycyjnie Klub Gaja zaprosił wszystkich do udziału w happeningu, tym razem pod hasłem BAŁ TYK NA TAK!