Home 5 Dla biznesu 5 Zostań partnerem naszych programów

ZOSTAŃ PARTNEREM NASZYCH
PROGRAMÓW

Nasze programy i kampanie przynoszą wymierne korzyści dla przyrody i społeczności lokalnych. Takim przykładem jest program Święto Drzewa. Posadziliśmy już ponad milion drzew i krzewów! W działania zaangażowaliśmy ponad 780 tysięcy ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk.

Wspierając program Święto Drzewa firma angażuje się w sadzenie z drzew – w akcji mogą wziąć udział pracownicy i klienci – otrzymuje certyfikat z ilością posadzonych drzew, pomaga nam w prowadzeniu edukacji ekologicznej, powiększaniu terenów zieleni, ochronie bioróżnorodności i klimatu.

Z KIM ZMIENIAMY ŚWIAT

DAVINES – PARTNER ŚWIĘTA DRZEWA (2016–2018), PARTNER STRATEGICZNY ŚWIĘTA DRZEWA (OD 2019)

Davines rozpoczął współpracę z Klubem Gaja w 2016 roku. Akcje sadzenia drzew w ramach naszego programu Święto Drzewa połączyliśmy z Kampanią Dzień Zrównoważonego Piękna, autorskiej inicjatywy Davines. Co roku społeczność fryzjerów Davines Polska aktywnie angażuje się w akcję sadzenia drzew, w szczególności zwiększających różnorodność biologiczną.

ALDI – PARTNER STRATEGICZNY ŚWIĘTA DRZEWA (2019–2021), PARTNER ŚWIĘTA DRZEWA (OD 2022)

Współpracę z ALDI rozpoczęliśmy od posadzenia 3000 drzew w Beskidach w ramach Święta Drzewa. W kolejnych latach sadziliśmy drzewa, zakładaliśmy przyjazne ogrody dla przyrody w przedszkolach i szkołach na Śląsku. Wspólnie zrealizowaliśmy mural „Święto Drzewa” w Bielsku-Białej, który oczyszcza powietrze, tak jak zrobiłby to las o powierzchni ponad 100 m2.

TROTON – PARTNER ŚWIĘTA DRZEWA (OD 2006) I WSPÓŁPRACA W „ZAADOPTUJ RZEKĘ” (OD 2006)

Troton od lat angażuje się w akcje sadzenia drzew w ramach Święta Drzewa i otoczenia opieką rzeki Parsęty, która przepływa tuż obok firmy. W ramach Porozumienia dla Parsęty, które zawiązało się z inicjatywy Klubu Gaja i programu „Zaadoptuj rzekę” organizuje Wielkie Sprzątanie Parsęty. Na pikniku spotykają się mieszkańcy okolicznych gmin, by wspólnie posprzątać nurt i brzegi rzeki.

GALERIA AUCHAN I EKOWTÓR JAKUBIEC – WSPÓŁPRACA „ZBIERAJ MAKULATURĘ RATUJ KONIE” (OD 2007)

Od ponad 15 lat, Klub Gaja wspólnie z Galerią Auchan w Bielsku-Białej i firmą EkoWtór Jakubiec organizuje zbiórkę makulatury dla koni znajdujących się pod naszą opieką. Dzięki zaangażowaniu bielszczan i mieszkańców okolic oraz pracowników hipermarketu zbieramy po kilkadziesiąt ton makulatury!

FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO – PARTNER STRATEGICZNY „ZAADOPTUJ RZEKĘ” (2012-2015)

Przykładem współpracy w obszarze ochrony rzek i wód było zaangażowanie Fundacji PKO Banku Polskiego w program Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Fundacja została partnerem strategicznym programu, a klienci Inteligo używających karty Visa payWave „Dobro procentuje” mogli wybrać program „Zaadoptuj rzekę” i przekazać na jego realizację część dochodów z transakcji.