Klub Gaja zaprasza na 8. Festiwal Ekodzieło, który odbędzie się 8 – 14 czerwca w Tajemniczym Ogrodzie i Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej oraz Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” i  parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. W programie wydarzenia otwarte (wstęp wolny) m.in. koncert „Goats’ Ghost” Mikołaja Trzaski, który zakończy wspólny performans z Jackiem Bożkiem, warsztaty permakultury oraz spacery dendrologiczne i ornitologiczne. Dla placówek oświatowych przygotowano różne warsztaty ekologiczne. Ekodzieło to festiwal czerpiący inspirację z dzieł i wydarzeń, w których nasze związki z Ziemią – Gają przeplatają się w harmonijny sposób z twórczością artystów i aktywnością społeczną obywateli na rzecz planety.

Jacek Bożek, szef Klubu Gaja, komentuje  – „ Kryzys ekologiczny i klimatyczny jeszcze bardziej uwidocznił potrzebę zmian postaw i zachowań ludzi w rękach, których spoczywa przyszłość naszych dzieci i wnuków. Sztuka jest jedną z najwspanialszych możliwości niesienia i przekazywania nowych idei i korzystania z tych już zaakceptowanych, mogących stać się przewodnikami na drodze zmiany społecznej. Czas, w którym przyszło nam żyć i aktywnie działać jest przełomowy. Widzimy to i odczuwamy głęboko. Warto to traumatyczne doświadczenie „przejścia” związane z pandemią i wojną wykorzystać w sposób jak najbardziej twórczy”.

Sztuka łączy ludzi, jest nośnikiem emocji i wglądu. W programie Festiwalu Ekodzieło 2022 proponujemy konkretne pozytywne działania oraz refleksję nad przyrodą i człowiekiem w momencie historycznego i ekologicznego przełomu.

W PROGRAMIE:

BYSTRA
GMINNY OŚRODEK KULTURY „PROMYK”

8 czerwca (środa), godz. 9.00

Sadzenie drzew i krzewów

prowadzą edukatorzy Klubu Gaja  – Jolanta Migdał, Halina Sobańska i Jarosław Kasprzyk
(wstęp wolny)

Spacer dendrologiczny wokół GOK „Promyk”
i w zabytkowym parku Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii w Bystrej

prowadzi edukator Klubu Gaja – Jarosław Kasprzyk

(wstęp wolny)

 9 czerwca (czwartek), godz. 18.00

„Goats’ Ghost” (Duchy Kóz)
– koncert Mikołaja Trzaski

(wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w administracji GOK „Promyk”, tel. 33 8170773)

po koncercie „Pomiędzy – rytuał przejścia”
– performans Jacka Bożka i Mikołaja Trzaski

BIELSKO-BIAŁA
TAJEMNICZY OGRÓD

13 czerwca (poniedziałek), godz. 9.30

„Przenikanie” – warsztat land artu

prowadzi Waldemar Rudyk

(warsztat zamknięty)

„Ogrody dla przyrody” – warsztaty budowy budek lęgowych

prowadzą edukatorzy Klubu Gaja  – Jolanta Migdał, Halina Sobańska, Jagoda Bożek i Jarosław Kasprzyk
(warsztaty zamknięte)

„Zapylacze” – warsztat o pszczołach

prowadzą edukatorzy Klubu Gaja  – Dorota i Patryk Słotwińscy
(warsztat zamknięty)

Spacer ornitologiczny

prowadzi Darek Czernek

(warsztat zamknięty)

13 czerwca (poniedziałek), godz. 17.00

„O nasionach” – warsztat permakultury i tworzenia kuli nasiennych

prowadzi Ben Lazar

(wstęp wolny)

13 czerwca (poniedziałek), godz. 18.30

Spacer dendrologiczny

prowadzi edukator Klubu Gaja

(wstęp wolny)

GALERIA BIELSKA BWA

WILLA SIXTA

14 czerwca (wtorek), godz. 17.00

„Ptakolubni” – warsztat ornitologiczny

prowadzi Darek Czernek

(wstęp wolny, tłumaczenie na język ukraiński)

POBIERZ PLAKAT >>>

8. Festiwal Ekodzieło objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego oraz Wójta Gminy Wilkowice Janusza Zemanka.

Festiwal Ekodzieło realizowany jest ze środków Miasta Bielska-Białej i Gminy Wilkowice we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską, Galerią Bielską BWA, Gminnym Ośrodkiem Kultury GOK „Promyk” i Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Bystrej.