2000 drzew z Partnerstwem dla Klimatu

14.11.2022

W środę, 9 listopada 2022 r. Klub Gaja uczestniczył w akcji sadzenia 2000 lip i klonów w ramach platformy „Partnerstwa dla Klimatu” działającej pod auspicjami m.st. Warszawy. Wydarzenie odbyło się na terenie Lasów Miejskich w Uroczysku Las Bemowo, w Dzielnicy Bielany. Klub Gaja od początku powołania Partnerstwa dla Klimatu jest jej członkiem i uczestniczy w wspólnej inicjatywie sadzenia drzew.

Jak w latach ubiegłych, platforma „Partnerstwo dla Klimatu”, zaprosiła do wspólnego sadzenia drzew, przedstawicieli placówek dyplomatycznych, partnerów, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli m.st. Warszawy. Spotkanie było okazją do włączenia się w podejmowane przez m.st. Warszawa oraz Lasy Miejskie działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy, w zaproszeniu do uczestników pisała – „Akcja ta, odbywać się będzie w ramach ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji sadzenia drzew, tj. programu Święto Drzewa w dwudziestą rocznicę wydarzenia. Inauguracja programu odbywa się corocznie 10 października pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja, celem którego jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. Ważnym aspektem tej inicjatywy jest integracja lokalnego społeczeństwa i skupianie jego działań na ochronie i pielęgnacji otaczającej nas przyrody”.

„Platforma „Partnerstwo dla Klimatu” daje jej uczestnikom unikalną możliwość budowania współpracy pomiędzy bardzo różnorodnymi środowiskami. To niezwykle ważny element w procesach powstawania i realizacji planów adaptacyjnych do zmian klimatu. Za działania związane z powstrzymaniem  katastrofy klimatycznej odpowiadamy wszyscy, dlatego też rozmowy, wspólna praca czy kampanie budują zaufanie bez którego trudno wprowadzać zmianę”  – komentuje Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja.

Akcja posadzenia 2000 sztuk gatunków rodzimych – lip i klonów, obyła się na terenie Lasów Miejskich, z którego usunięto gatunki inwazyjne takie jak dąb czerwony i robinia akacjowa.

ZOBACZ FOTO RELACJĘ NA FB >>>

Home 9 Święto Drzewa 9 2000 drzew z Partnerstwem dla Klimatu