Święto Drzewa

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

Zapraszamy na portal www.swietodrzewa.pl oraz www.wsrodpol.swietodrzewa.pl

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety - ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, a by sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

 

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami - sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.

 

Święto Drzewa od 18 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

 

Od poczatku partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe.

W ramach kampanii „Dla lasu, dla ludzi” Lasy Państwowe przypominają, że są instytucją równoważącą potrzeby przyrody i oczekiwania człowieka w ramach wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej. Polskie Lasy Państwowe funkcjonują nieprzerwanie już ponad 90 lat! To największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi. Gospodaruje w większości polskich lasów, które zajmują niemal jedną trzecią obszaru kraju. Lasów w Polsce przybywa, pracownicy Lasów Państwowych w miejsce każdego wyciętego drzewa sadzą 3–4 nowe. Od końca drugiej wojny światowej lesistość kraju zwiększyła się z 21 do 29,5 proc. Więcej informacji na stronie http://www.lasy.gov.pl/

W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i osoby indywidualne.

W ramach Święta Drzewa organizowane są m.in.: konkurs Drzewo Roku, konkurs Czarodziejskiego Drzewa, akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie.
 

Przez 18 lat Święta Drzewa dzięki  zaangażowaniu ponad 760 000 osób posadziliśmy blisko 940 000 drzew i krzewów, utworzyliśmy blisko 1700 schronień/budek lęgowych dla zwierząt i zebraliśmy ponad 5 100 ton makulatury.

Program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego na konferencji klimatycznej COP14 oraz przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.
 

Informacje na temat wcześniejszych edycji Święta Drzewa >>>

Ostatnie artykuły na temat Święta Drzewa >>>

Święto Drzewa

Święto Drzewa - wśród pól