Święto Drzewa

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

Zapraszamy na portal www.swietodrzewa.pl

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2002 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). 

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 12 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

Od poczatku partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe.

„Lasy Państwowe. Zapraszamy” pod takim hasłem Lasy Państwowe przypominają, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich. Więcej informacji na temat kampanii na stronie http://www.lasy.gov.pl/

W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i osoby indywidualne.

W ramach Święta Drzewa organizowane są m.in.: konkurs Drzewo Roku, konkurs Czarodziejskiego Drzewa, akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie, akcja Zbieraj kartridże, ratuj konie.

 

Przez 12 lat Święta Drzewa dzięki  zaangażowaniu 600 000 osób posadziliśmy ponad 740 000 drzew i zebraliśmy 3500 ton makulatury.

Program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego na konferencji klimatycznej COP14 oraz przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Informacje na temat wcześniejszych edycji Święta Drzewa >>>

Ostatnie artykuły na temat Święta Drzewa >>>

Święto Drzewa

Święto Drzewa - wśród pól