Historia

Od początku działalności Klub Gaja organizował akcje i kampanie zwracając uwagę społeczeństwa na naruszanie praw zwierząt i konieczność ochrony przyrody.

Klub Gaja został założony przez Jacka Bożka w październiku 1988 roku. Narzucony Polsce wówczas system komunistyczny, ściśle ograniczający swobody obywatelskie, zmusił grupę do utrzymywania nieformalnej struktury i działania w tzw. podziemiu. Mimo to, 15 marca 1989 r. zespół podjął pierwszą akcję publiczną na rzecz przyrody – stanął w obronie drzew, które miały zostać wycięte. Działanie spotkało się z inwigilacją SB i pozytywnym przyjęciem przechodniów. Uratowano dwie topole.

W 1992 r. grupa zarejestrowała się jako Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Klub Gaja, którego Prezesem został Jacek Bożek. W ciągu pierwszych lat istnienia grupa przeszła przez kilka poziomów organizacyjnych, podobnie jak jej siedziba, która została przeniesiona z podziemia na strych. Kolejny etap rozwoju organizacji to Bajka Klubu Gaja. Powstały nowe programy
i kampanie, spośród których wiele jest kontynuowanych do dzisiaj. Organizacja nawiązała współpracę międzynarodową. Nastąpił też rozwój wolontariatu. Fundamentalną zmianą było przeniesienie biura do Lecznicy dla zwierząt. W kolejnych latach Klub Gaja przyjął nowy styl działania kładąc jeszcze większy nacisk na współpracę ogólnopolską i międzynarodową.

Pierwsze dzialanie Klubu Gaja odnotowano wzmianką w podziemnej "Solidarności Podbeskidzia" oraz w "Trybunie Robotniczej". Udało się uratować dwie topole. Tak zapisuje się historia. Na poczatku były drzewa...

Zobacz archiwalną stronę Klubu Gaja >>>