Edukujemy

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z rosnącej potrzeby ochrony środowiska i wagi tego problemu dla obecnych i następnych pokoleń. Często jednak nie potrafimy zorganizować konkretnych działań i zainspirować innych do wspólnych przedsięwzięć.

Klub Gaja edukuje zachęcając do rzeczywistych, a nie pozornych działań na rzecz ochrony przyrody i zwierząt. Realizowane programy i kampanie pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie, którego jest częścią. Promują przy tym szacunek do praw przyrody i zwierząt, nie negując praw społeczeństwa do rozwoju cywilizacyjnego.

Działania edukacyjne Klubu Gaja w ramach ochrony środowiska oraz praw zwierząt kierujemy do jak najszerszego kręgu odbiorców. Poprzez wykłady i warsztaty otwieramy debatę społeczną wokół zagadnienia co oznacza być ekologicznym. Organizując wydarzenia i wystawy zwracamy uwagę społeczeństwa na realne problemy w naszym najbliższym środowisku, ale także na te, które wpływają na jakość naszego życia w skali globalnej. Staramy się pomagać ludziom poprzez poradnictwo obywatelskie. Zachęcamy również nowoczesnych konsumentów do mądrych wyborów w trosce o przyrodę i zwierzęta.

Współpracujemy z ponad 5 tysiącami placówek oświatowych, a także z samorządami, instytucjami publicznymi i firmami. W 2014 roku w naszych programach bezpośrednio uczestniczyło ponad 130 tys. osób.