Udział w radach

Przedstawiciele Klubu Gaja są powoływani na członków zespołów doradczych i opiniujących. Jest to praca społeczna, która wymaga bieżącej znajomości zagadnień związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną, przestrzeganiem praw zwierząt i edukacją ekologiczną w regionie, w Polsce i na świecie.

Obecnie Klub Gaja uczestniczy m.in. w pracach następujących organów opiniodawczo-doradczych:

- Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach - kadencja 2015 – 2020 - działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach

- Stałej Komisji ds. Udziału Społecznego przy Radzie Dorzecza RZGW Gliwice - działającej przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

------------------------------------

Kadencje w latach ubiegłych:

- Państwowej Rady Ochrony Przyrody - kadencja 2009 – 2014 – działającej przy Ministrze Środowiska

- Państwowej Rady Ochrony Przyrody - kadencja 2004 – 2009 – działającej przy Ministrze Środowiska

- Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach - kadencja 2009 – 2014 - działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach

- Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach - kadencja 2004 – 2009 - działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach

- Radzie Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Górnej Odry – kadencja 2011 – 2015 - działającej przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

- Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko Województwa Śląskiego – kadencja 2009 – 2014 - działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach

- Rada Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Górnej Odry przy RZGW Gliwice – kadencja 2007 – 2011 - działających przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

- Radzie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - kadencja 2010 – 2015 - działającej przy Dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

- I Komisja Techniczno – Gospodarcza dla Nadleśnictwa Bielsko