Jola Migdał

Z zawodu pedagog i socjoterapeuta. Z Klubem Gaja związana od 1999 roku. Zawsze doskonale zorientowana we wszystkich bieżących pracach. Koordynatorka programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, konkursu „Drzewo Roku”. Od 2016 roku koordynatorka projektu "Święto Drzewa - wśród pól". Współpracuje z partnerami zagranicznymi projektów. Koordynuje także działania związane z ratowaniem i adopcją koni oraz niesieniem pomocy potrzebującym zwierzętom. Prowadzi zajęcia i warsztaty edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i zwierząt dla dzieci i młodzieży.

Laureatka „Zielonego Czeku” (2010 i 2013) przyznanego przez WFOŚiGW w Katowicach za realizację edukacji ekologicznej.

Inspiracje do swojej pracy czerpie z kontaktu z przyjaciółmi, dziką przyrodą oraz z psychologii humanistycznej.