Święto Drzewa - ogrody dla klimatu

Projekt dotyczy edukacji nt. ochrony klimatu i środowiska popartej realnym działaniem - założeniem ogrodów edukacyjnych: adaptacji nieużytku niegrzebalnej części cmentarza żydowskiego i ogrodu galerii sztuki w Bielsku-Białej przy zaangażowaniu mieszkańców/ek, w tym młodzieży oraz gminy żydowskiej, instytucji, szkół, organizacji i samorządu.


Raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmiany Klimatu wskazuje, że kryzys klimatyczny stanowi zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju świata. Według badań Unii Europejskiej 70% respondentów/ek w Polsce uważa zmianę klimatu za bardzo poważny problem a 71% zgadza się, że przystosowanie do negatywnych skutków zmian klimatu może przynieść korzyści obywatel(k)om Unii Europejskiej. Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast w Polsce, które bierze udział w projekcie Miejskich Planów Adaptacyjnych. W ramach tego projektu miasto opracowuje plany przystosowania się do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Odpowiadając na powyższe kwestie przygotowaliśmy pomysł na powstanie ogrodów edukacyjnych w Bielsku-Białej, które włączą mieszkańców/nki w konkretne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska oraz poszerzą zakres edukacji ekologicznej na terenie miasta. Zorganizowaliśmy konsultacje dotyczące tego pomysłu, do których zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta i właścicieli planowanych lokalizacji. Pierwszy ogród powstanie we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską i Urzędem Miasta na nieużytku cmentarza żydowskiego. Drugi ogród powstanie wokół zabytkowej willi Galerii Bielskiej BWA, gdzie połączymy edukację ekologiczną z działaniami artystycznymi. Przeprowadzimy warsztaty dla lokalnej społeczności z udziałem ekspertów/ek, aby wspólnie wypracować koncepcje obu przestrzeni. Zorganizujemy cykl zajęć dla młodzieży dotyczących zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności połączonej z pracami w obu ogrodach.

Dodatkowo zorganizujemy wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców/ek miasta, w ramach których zostaną posadzone rośliny i zbudowane schronienia dla zwierząt. Na podsumowanie, stworzymy film edukacyjny upowszechniający rezultaty projektu oraz dobre praktyki zaangażowania mieszkańców/nek w proces tworzenia przykładowych ogrodów oraz dobre praktyki zaangażowania mieszkańców/nek w proces tworzenia przykładowych ogrodów oraz współpracy miejskiej na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

Prowadzone działania łączyć będą edukację ekologiczną z kulturą, historią i sztuką. Przyczynią się do poprawy zielono-błękitnej infrastruktury, która łagodzi skutki zmian klimatu i wspiera bioróżnorodność, integracji mieszkańców wokół przyrody i powołania społecznych opiekunów/ek ogrodów.

Projekt będzie wsparciem dla wdrażanego przez miasto Planu adaptacji do zmian klimatu. Wypracowanie w procesie partycypacyjnym założeń i projektu ogrodu na nieużytku cmentarza zostanie uwzględnione w dokumentach planistycznych rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury miasta. Stanie się przykładem poszanowania dziedzictwa kulturowego i współpracy w zakresie unikalnym w skali kraju.

Czas realizacji projektu: styczeń 2021 - lipiec 2022

 


Fot. Klub Gaja - Tajemniczy Ogród na nieużytku cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej i ogród wokół Galerii Bielskiej BWA

AKTUALNOŚCI

Ogrody dla klimatu w Bielsku-Białej >>>
INAUGURACJA PROJEKTU "ŚWIĘTO DRZEWA-OGRODY DLA KLIMATU" >>>
ZAPROSZENIE NA warsztaty tajemniczy ogród >>>
RUSZAJĄ PRACE W OGRODACH DLA KLIMATU! >>>
OGRÓD DLA KLIMATU W WILLI SIXTA GALERII BIELSKIEJ BWA >>>
WYDARZENIE EDUKACYJNE W TAJEMNICZYM OGRODZIE >>>
TAJEMNICZY OGRÓD - OTWARTE WARSZTATY PROJEKTOWE >>>
TAJEMNICZY OGRÓD - PODSUMOWANIE OTWARTYCH WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH >>>

SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE TAJEMNICZEGO OGRODU >>>

POSŁUCHAJ PODCASTU "ROZMOWY Z BOŻKIEM" >>>

"ROZMOWY Z BOŻKIEM" O MOCY POCAŁUNKU FOKI >>>
POSŁUCHAJ ROZMOWY O ŁĄKACH >>>
ROZMOWA Z EWĄ CIEPIELEWSKĄ O WIŚLE >>>


_________________________________________________________

Projekt "Święto Drzewa - ogrody dla klimatu" realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG