Hodowlane

Corocznie wykorzystujemy 70 miliardów zwierząt hodowanych pozyskując mięso, mleko i jaja. Do 2050 roku liczba ta może wzrosnąć do 120 miliardów. Miliony zwierząt hodowanych w Europie nie mają zapewnionych odpowiednich warunków do życia.

Z 70 miliardów zwierząt hodowlanych aż 2/3 przetrzymuje się w systemach przemysłowych. Warunki, w jakich zwierzęta są przetrzymywane (stłoczenie, brak kontaktu z naturą) wywołują w nich agresję. Żeby jej zapobiec zwierzęta są świadomie okaleczane (obcinanie dziobów, pazurów). Żyją w stresie i strachu, zamknięte w ciemnościach, stoją we własnych ekskrementach, faszerowane antybiotykami. Taka produkcja wymaga ogromnych nakładów energii i generuje wiele substancji szkodliwych dla środowiska oraz dla ludzi. Światowe rolnictwo emituje prawie 20% gazów cieplarnianych. Z produkcji zwierzęcej pochodzi aż 64% emisji amoniaku i podtlenku azotu oraz 37% emisji metanu, który jest 23-krotnie bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla.

Alternatywą dla przemysłowych hodowli zwierząt są farmy ekologiczne, gdzie zachowany jest dobrostan zwierząt i zasady zrównoważonego rozwoju. Kluczowa jest także postawa konsumentów. To co kupujemy i co jemy ma bezpośredni wpływ na los zwierząt i stan środowiska.

Klub Gaja działa na rzecz przestrzegania dobrostanu zwierząt

Klub Gaja podejmując działania na rzecz dobrostanu zwierząt hodowlanych skupia się na edukacji, która może dopomóc w podejmowaniu świadomych wyborów konsumenckich, wpływając na los miliardów zwierząt ale także nasze zdrowie. Od początku działalności zajmujemy się w szczególności karpiami masowo sprzedawanymi w okresie przedświątecznym. Dążymy do zmniejszenia niepotrzebnego cierpienia tych zwierząt podczas transportu i sprzedaży. Informujemy konsumentów o hodowli przemysłowej kur i oznakowaniu jajek, aby świadomie kupowali jaja z hodowli wolno-wybiegowej i ekologicznej, a nie z hodowli klatkowej i ściółkowej.

Programy Klubu Gaja na rzecz dobrostanu zwierząt:
Jeszcze żywy KARP
Kupuj jajka z głową