Dzikie

Co roku działalność człowieka prowadzi do wyginięcia jednego procenta zwierząt w skali całego globu. Giną, nie tylko pojedyncze sztuki, ale całe gatunki, których nie uda się odzyskać już nigdy. Co czwarty gatunek ssaków, co ósmy ptaków i aż co trzeci gatunek płazów może wkrótce zniknąć z powierzchni Ziemi.

Uszanowanie praw różnorodnych gatunków zwierząt i ich terytorium jest jednym z podstawowych warunków zapewniających ogólną harmonię całego świata.

Na dzikie zwierzęta czyha wiele zagrożeń, na przykład kolizje z samochodami, sieciami wysokiego napięcia, drogowymi ekranami dźwiękochłonnymi. Niebezpieczne są także metalowe ogrodzenia czy siatki, przez które zwierzęta usiłują przejść. Tak samo jak ludzie, cierpią podczas huraganu, powodzi czy suszy. Chore, niepełnosprawne czy stare zwierzęta dzielą los ludzi, jednak mają znacznie mniejszą szansę na przeżycie, jeśli nie pomoże im człowiek.

Dzikie zwierzęta utrzymywane w niewoli, najczęściej wykorzystywane są do celów komercyjnych. Zabrane ze swojego naturalnego środowiska, aby żyć, muszą przystosować się do zmian. Niewielka przestrzeń, którą otrzymują, nikłe możliwości zaspokajania własnych potrzeb prowadzą do stresu i postrzegania człowieka jako drapieżnika. Urodzone do samodzielnego życia na wolności, dzikie zwierzęta w niewoli stają się otępiałe i kompletnie bezradne.

Klub Gaja podejmuje interwencje ratujące życie zwierząt

Dzięki nam są leczone i zwracane naturze

Wśród uratowanych przez nas dzikich zwierząt jest już 18 gatunków ptaków, m.in. kolonia jaskółek brzegówek, bączki, puszczyki, łabędzie, krogulec; 12 gatunków chronionych płazów m.in. rzekotka drzewna oraz ssaki m.in.: sarny, borsuk i niedźwiedzie.

 

   Puszczyk bez gniazda >>>                 Małe i bardzo ważne >>>              One też budują domy >>>