Payroll

Payroll to sposób na bezpośrednie zaangażowanie firmy i pracowników w działania na rzecz ochrony przyrody i zwierząt poprzez finansowe wsparcie Klubu Gaja.

 

Twoja firma może wprowadzić Payroll - Program składki pracowniczej. To deklaracja pracowników o przekazywaniu części przychodów na wybrane przez nich organizacje czy programy społeczne. Regularne wsparcie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pomaga nam systematycznie organizować akcje i prowadzić kampanie poświęcone sadzeniu drzew, ochronie siedlisk zwierząt, a także rzek i dolin rzecznych.

Wystarczy aby pracownik złożył pisemną zgodę na comiesięczne wsparcie Klubu Gaja. Podczas sporządzania listy płac, dział księgowości uwzględnia tę decyzję, odliczając zdeklarowaną sumę i przekazując ją na rzecz Klubu Gaja. W każdej chwili deklarację można odwołać lub zmienić wysokość deklarowanej kwoty. Firma może wystawić pracownikowi zaświadczenie o przekazywanych środkach - darowiznach, które może on odliczyć od dochodu.

Kontakt: Beata Tarnawa, Klub Gaja,  e-mail: b.tarnawa@klubgaja.pl