ZOSTAŃ OPIEKUNEM WIRTUALNYM

Adopcja wirtualna czyli adopcja na „odległość” to forma pomocy zwierzętom uratowanym przez Klub Gaja, polegająca na stałych, comiesięcznych wpłatach przeznaczonych na ich utrzymywanie i leczenie. Dzięki takiej pomocy możliwe jest pokrycie kosztów związanych z wynajęciem pensjonatu (boksu) dla koni, pokrycie kosztów wyżywienia, pielęgnacji czy opieki weterynaryjnej dla uratowanych zwierząt.

Adopcją wirtualną można objąć każde zwierzę uratowane przez Klub Gaja. Polecamy szczególnie te zwierzęta, które wymagają szczególnej opieki ze względu na ich stan zdrowia, wiek lub wcześniej nabyte urazy psychiczne, wynikające z traumatycznych przeżyć. Poniżej prezentujemy portrety zwierząt, klikając na zdjęcie poznasz jego historię.

Opiekunem wirtualnym może zostać osoba prywatna, grupa osób, firma, przedszkole, szkoła lub klasa, instytucja administracji publicznej, fundacja, stowarzyszenie czy klub sportowy. W celu zapewnienia odpowiednich środków potrzebnych do zabezpieczenia najlepszej opieki danemu zwierzęciu możliwe jest adoptowanie go przez kilka osób lub podmiotów. Opiekun wirtualny będzie otrzymywał na bieżąco informacje dotyczące swojego podopiecznego. Informacja o objęciu zwierzęcia opieką będzie również zamieszczona na naszych stronach internetowych.

Wystarczy stały comiesięczny przelew na konto Klubu Gaja nr PL 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 z dopiskiem: ADOPCJA WIRTUALNA ( tu imię wybranego konia). W zamian otrzymasz AKT ADOPCJI WIRTUALNEJ ze ZDJĘCIEM SWOJEGO PODOPIECZNEGO.


KONIE DO ADOPCJI WIRTUALNEJ

 

NORMAN >>>

 

 

 

 

 

 

 

PEGAZ >>>

WHITE LADY >>>

 

HART >>>