W lecznicy dla zwierząt

Rok 2005 do dziś

Obecne biuro Klubu Gaja znajduje się w Wilkowicach (niedaleko Bielska-Białej), miejscowości otoczonej pasmem gór Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. Biura stowarzyszenia i sala konferencyjna znajdują się w budynku, w którym niegdyś mieściły się gabinety weterynaryjne i sala operacyjna dla dużych zwierząt gospodarskich.

Rozpoczęcie pracy w autentycznej lecznicy dla zwierząt było możliwe po przeprowadzeniu niezbędnych remontów. Mimo to, duch miejsca sprzyja działaniom na rzecz ochrony środowiska, obrony praw i dobrostanu zwierząt i kształtowania społecznych postaw pro-środowiskowych.

Pierwsze lata pracy w Lecznicy wyznaczyły nowy styl działania organizacji, która skoncentrowała się jeszcze bardziej na współpracy ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz na kontynuacji kluczowych programów i kampanii, takich jak Święto Drzewa, Zaadoptuj rzekę i Jeszcze żywy KARP. Organizacja odniosła także sukcesy istotne dla wspólnoty lokalnej. Dzięki współpracy Klubu Gaja z Urzędem Gminy Wilkowice zrewitalizowano lokalny park, w którym powstała ścieżka edukacyjna Klubu Gaja – Odkryj swój park. To powrót do przedwojennych tradycji tego regionu związanych z leczniczymi                      i krajobrazowymi walorami miejsca.

Nowe miejsce Klubu Gaja stało się impulsem do rozwoju organizacji. Rytm pracy wyznacza skuteczność i wprowadzanie zmiany społecznej. Wszystko to dla dobra ludzi, przyrody i zwierząt.

Zobacz archiwalną stronę Klubu Gaja >>>