Co robimy

Od ponad 32 lat konsekwentnie prowadzimy długofalowe programy, kampanie oraz akcje na rzecz ochrony środowiska, polepszenia warunków życia zwierząt hodowlanych i dzikich oraz zagadnień związanych z jakością życia człowieka w stosunku do ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi i potrzeb innych żyjących na niej stworzeń.

Chronimy przyrodę

Nasza działalność koncentruje się wokół ochrony lasów i terenów zielonych, rzek i mórz , gatunków chronionych i zachowania ich siedlisk. Zwracamy uwagę opinii publicznej na zagrożenia i problemy ekologiczne związane z działalnością człowieka. Zachęcamy do przyjmowania odpowiedzialności za jakość środowiska. Mobilizujemy do działania, doradzamy i podejmujemy interwencje w obronie przyrody.

Pomagamy zwierzętom

Promujemy poszanowanie praw zwierząt dzikich, zagrożonych, ale także hodowlanych. Powołujemy nowe formy ochrony, a także inicjujemy zmiany w prawie. Budzimy wrażliwość na dobrostan miliardów zwierząt hodowlanych. Zapobiegamy niszczeniu siedlisk, ratujemy konie, które przeznaczone są na rzeź. Nasza pomoc zwierzętom to również interwencje, które podejmujemy kilkaset razy w ciągu roku.

Edukujemy

Zachęcamy odbiorców w każdym wieku do podejmowania działań na rzecz środowiska poprzez organizowane spotkania, debaty i szkolenia. W ten sposób nie tylko kształtujemy zachowania ekologiczne wśród konsumentów, ale też integrujemy społeczności wokół inicjatyw lokalnych. Wydajemy książki, filmy i programy multimedialne. Dodatkowo, aby chronić przyrodę i pomagać zwierzętom wykorzystujemy różne formy działań artystycznych.

Więcej o działaniach Klubu Gaja czytaj w archiwum >>>

 

O naszych działaniach piszą również za granicą >>>