Paweł Grzybowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja.

Redaktor biuletynów: "Wisła Fax.", "Współodczuwanie".
Odpowiedzialny za program interwencji – porad prawnych i pomocy ludziom w sprawach ochrony przyrody i zwierząt.

W latach 2001 – 2002 Uczestnik II edycji programu Akademia Innowatorów Społecznych organizowanego przez Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego i Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych.
W latach 2004 – 2007 realizował projekty „watch-dogowe” pt. „Jak uratować rzekę”, ”Czy wiesz, co jesz?” oraz „Społeczny monitoring wydatkowania środków publicznych związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem stopnia wodnego Włocławek” dofinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego.
Opracował poradnik FAQ – Ratujemy rzeki. W ramach projektu „Ryby mają głos” opracował poradnik edukacyjny poruszający problematykę zagrożonych wyginięciem gatunków ryb „Ryby mają głos”.
Asystent przy projekcie promocji Raportu Światowej Komisji Zapór Wodnych „Zapory a rozwój. Nowe wytyczne dla podejmowania decyzji" realizowanym ze środków International River Network.
Asystuje przy projektach dotyczących tematyki wodnej oraz przy działaniach dotyczących dobrych praktyk w utrzymaniu rzek i potoków górskich.
W latach 2005 – 2006 realizował projekt „Jak uratować rzekę” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W latach 2006 -2009 członek Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
W 2010 roku otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Nagrodę „Zielony czek” w kategorii programy i akcje proekologiczne w tym dotyczące ochrony przyrody.
W latach 2011 – 2015 Członek Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach kadencji 2015-2020.

Koordynator programu edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę”.

Od szeregu lat prowadzi zajęcia, prelekcje i wykłady dla dzieci i młodzieży.
Prowadzi działania i edukację związaną z czynną ochroną płazów na Podbeskidziu.