Ryby Mają Głos!

Wiele gatunków ryb łowi się w sposób rabunkowy i szkodliwy dla środowiska. Cierpią nie tylko ekosystemy, ale także społeczności lokalne utrzymujące się z rybołówstwa. 85% zasobów ryb na świecie jest dziś zagrożonych. Program Klubu Gaja Ryby mają głos! zwraca uwagę konsumentów na potrzebę ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków ryb i prowadzenia zrównoważonego rybołówstwa.

Człowiek traktuje morza i oceany, jako bezgraniczne źródło. Nadmierna konsumpcja, ich niekontrolowana eksploatacja są dzisiaj największym zagrożeniem dla tych ekosystemów. To konsumenci decydują, jakie ryby są wyławiane. Nadmierne połowy doprowadziły do tego, że ryb jest coraz mniej. Połowy przerastają możliwości samoodtwarzania się ryb.

W ramach programu Ryby maja głos! Klub Gaja prowadzi edukację konsumencką. Od 2009 roku organizujemy wydarzenia edukacyjne – uliczne happeningi o Historii złotej rybki, czyli historia o zagrożonych gatunkach ryb i człowieku, które  prezentowane był od wyspy Wolin aż po Hel. W 2010 roku happening prezentowaliśmy w belgijskim porcie Ostenda. Wydarzenie towarzyszyło sympozjum Improved Fisheries and Science Parterships as Policy Drivers zorganizowanym przez Prezydencję Belgijską przy współpracy Komisji Europejskiej i rządu Flamandzkiego.

Prowadziliśmy wykłady i warsztaty w placówkach oświatowych w całej Polsce. Przygotowaliśmy animację interaktywną, każdy użytkownik  dokonując wyboru w jaki sposób korzystać będzie z zasobów mórz, może przekonać się o konsekwencjach swoich decyzji. Polecamy Poradnik o rybach, który pomoże dokonywać świadomych wyborów konsumenckich.

Przygotowaliśmy wystawę „Ryby mają głos”, która prezentowana była w Sejmie w marcu 2012 roku podczas seminarium naukowego organizowanego przez koalicję OCEAN2012 wraz z Zespołem Parlamentarnym ds. Gospodarki Morskiej; w galeriach handlowych oraz podczas wielu imprez, m.in. na najliczniejszym w historii Przystanku Woodstock, na którym zgromadziło się ponad 700 000 osób.

W ramach programu Ryby maja głos! ponad 50 000 osób wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatach i happeningach.

Klub Gaja jest członkiem koalicji OCEAN2012. To koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.

Więcej o programie Ryby mają głos! czytaj w archiwum.

Zobacz historię złotej rybki - kliknij w obrazek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryby Mają Głos!