Kluczowe rezultaty działań

Uratowane zwierzęta, siedliska, nowe tereny chronione, skuteczniejsze prawo ochrony zwierząt, otoczone opieką rzeki, posadzone setki tysięcy drzew – to tylko niektóre z rezultatów działań prowadzonych przez Klub Gaja.

Od ponad 28 lat konsekwentnie prowadzimy długofalowe programy i kampanie, które przynoszą konkretne rezultaty na rzecz przyrody i zwierząt oraz w edukacji. Kształtujemy pozytywne postawy wobec dziedzictwa przyrodniczego, które powinniśmy przekazać następnym pokoleniom. Jakość życia człowieka może być rozwijana w zgodzie z zasobami Ziemi oraz potrzebami żyjących na niej stworzeń. Programy Klubu Gaja podkreślają potrzebę i pozytywne strony zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe rezultaty działań Klubu Gaja to:

  • zaangażowanie ponad miliona Polek i Polaków w działania na rzecz przyrody i poszanowania praw zwierząt (2003-2016),
  • wprowadzenie w Polsce Ustawy o ochronie zwierząt (1997),

  • nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt, która sprawiła, że ryby hodowlane – w tym karpie – podlegają takiej samej ochronie, jak wszystkie kręgowce (2009),

  • ustanowienie największego rezerwatu ornitologicznego w Polsce – Wisła pod Zawichostem (2010),

  • realizacja długofalowych programów edukacji ekologicznej z udziałem ponad 800 tysięcy osób (2003-2014),

  • posadzenie w całej Polsce blisko 840 tysięcy drzew i zebranie blisko 4200 ton makulatury w ramach programu "Święto Drzewa" (2003-2017),

  • liczne lokalne inicjatywy na rzecz adopcji i opieki nad 772 rzekami i akwenami w 1540 miejscach zrealizowane w ramach programu "Zaadoptuj rzekę" (2005-2016),

  • uratowanie 60 koni skazanych na rzeź, chorych czy zaniedbanych m.in. dzięki akcji "Zbieraj makulaturę, ratuj konie", "Zbieraj kartridże, ratuj konie" i  podatku (2000-2017),

  • udzielenie ponad 3000 porad obywatelskich w zakresie ochrony środowiska i zwierząt (2009-2016).

Zobacz archiwalną stronę Klubu Gaja >>>