Inicjatywy obywatelskie „Zaadoptuj rzekę”

Nowy projekt Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” skupia 23 ekologiczne inicjatywy obywatelskie służące ochronie i poprawie stanu środowiska. Inicjatywy te realizowane są lokalnie przez mieszkańców, grypy nieformalne i stowarzyszenia, wspólnie z Klubem Gaja oraz społecznością lokalną, różnymi instytucjami i samorządami. Wszystko po to, by łączyć i aktywizować ludzi wokół potrzeby poprawy stanu rzek i dolin rzecznych, jezior, stawów, terenów podmokłych i nadmorskich. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt ten daje możliwość realizacji małych inicjatyw lokalnych. Przy współpracy z Klubem Gaja różne środowiska i grupy społeczne podejmują się działania na rzecz czynnej ochrony siedlisk i gatunków m.in. ptaków na terenie największego rezerwatu ornitologicznego w kraju „Wisła pod Zawichostem”, ochrony pluszcza nad potokami Beskidu Śląskiego, ochrony traszki górskiej w Sudetach, ochrony motyla czerwończyka fioletka nad Boguszyckim Potokiem czy ochrony rzadkich roślin jak liczydło górskie nad potokiem Mesznianka. Społeczni strażnicy Czarnej Przemszy prowadzą monitoring przyrodniczy.

Dzięki zaangażowaniu społeczności tworzony jest szlak kajakowy, który zapobiegnie pływaniu w miejscach niedozwolonych i ograniczony antropopresję na cenne przyrodniczo tereny ujścia Warty. Wśród inicjatyw są te poświecone zwalczaniu gatunków inwazyjnych m.in. na Półwyspie Helskim czy przeciwdziałaniu podtopieniom poprzez rekultywację cieku wodnego przy zachowaniu żeremi bobrów. Mieszkańcy miejscowości nad rzeką Świder poprzez zbudowanie pensjonatów w stylu „świdermajer” przeciwdziałają zanikaniu owadów zapylających. Wędkarze zajmują się monitoringiem troci wędrownych w dorzeczu Bystrzycy we Wrocławiu oraz odbudową tarlisk pstrąga potokowego w Bystrzycy na Lubelszczyźnie.

W lokalne inicjatywy obywatelskie włączają się szkoły, rady osiedli, członkowie lokalnych stowarzyszeń, Nadleśnictwa, samorządy, miłośnicy przyrody i regionu. Dzięki nim nad jeziorami, rzekami, potokami powstają parki, aleje oraz ścieżki dydaktyczne. Przywracane są tradycyjne odmiany drzew owocowych, upraw i zadrzewień śródpolnych. Pielęgnowane i oczyszczane są stawy i zbiorniki retencyjne.

Inicjatywy obywatelskie „Zaadoptuj rzekę”  realizowane są z ludźmi, dla ludzi i dla przyrody. W ten sposób nie tylko chronimy środowisko naturalne ale wokół niego budujemy kapitał społeczny.

Więcej informacji na stronie www.zaadoptujrzeke.pl