Dzień Ryby 2018 – jakie rzeki takie morze
 

Dzień Ryby w Helu, obchodzony co roku, ma podkreślać znaczenie ryb i rybołówstwa dla rozwoju zrównoważonego miasta i regionu oraz edukować obywateli na rzecz zachowania walorów i zasobów przyrodniczych Bałtyku. Wydarzenie to skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, aby upowszechniać wiedzę i kształtować proekologiczne postawy wobec przyrody oraz zachęcać społeczności lokalne i turystów do świadomych wyborów konsumenckich w trosce o środowisko naturalne. Co roku, tematem przewodnim wydarzenia jest wybrany gatunek ryby.

Wężynka i lisica zapraszają na Dzień Ryby w Helu 

Klub Gaja i Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na Dzień Ryby w Helu, który odbędzie się 28 lipca (sobota) 2018 o godz. 11.00-17.00. W tym roku gatunkami przewodnimi wydarzenia będą ryby niezwykłe, rzadkie i mało znane jak wężynka czy lisica. Podczas wydarzenia wiedza o rybach, a także o morskich ssakach, które bez ryb żyć nie mogą, przekazywana będzie poprzez zabawę, gry, ekspozycję i konkursy. Tradycyjnie o godz. 16 odbędzie się happening Klubu Gaja pod hasłem „BAŁ TYK NA TAK”!

Dzień Ryby, który 14 lat temu zainicjował prof. Krzysztof Skóra, twórca Stacji Morskiej i Jacek Bożek z Klubu Gaja, ma przypominać społeczeństwu o roli ryb w ekosystemie Bałtyku, zwracać uwagę na gatunki chronione, funkcję ryb w gospodarce i życiu człowieka, a także podkreślać, że nasze rzeki połączone są z Bałtykiem, tak jak mawiał prof. Skóra  – „Jakie rzeki, takie morze”.

Bohaterami tegorocznego wydarzenia będą ryby niewykorzystywane komercyjnie, mało znane i rzadkie jak wężynka (Nerophis ophidion), iglicznia (Syngnathus typhle), lisica (Agonus cataphractus), minóg morski (Petromyzon marinus), tasza (Cyclopterus lumpus) i dennik (Liparis liparis). Na stoiskach edukacyjnych będzie można dowiedzieć się jak i gdzie żyją te unikalne ryby, co im zagraża i jak należy je chronić. Podczas wydarzenia mówić będziemy także o fokach i morświnach, których podstawowym pożywieniem są ryby. Poza sprawami morskimi poruszymy też temat polskich rzek, które stanowią z Bałtykiem ekosystemową całość.

Jacek Bożek z Klubu Gaja, mówi - „Niezwykle miło już po raz czternasty uczestniczyć w wydarzeniu, które samemu się inicjowało. Nie przypuszczałem, że Dzień Ryby w Helu tak się rozwinie. Bałtyk jest skarbem, jego zasoby to skarby, a my, obywatele musimy dbać o nie i ochraniać je dla przyszłych pokoleń. Edukacja, która towarzyszy temu wydarzeniu, powinna nie tylko dostarczać wiedzy jak to robić, ale i budować relacje z naturą. Myślę, że na Helu właśnie to się udaje.”.

Na stoiskach Klubu Gaja, który od lat programem „Zaadoptuj rzekę” zachęca społeczności by poznawały nasze rzeki, jeziora i Bałtyk, będzie można przyłączyć się do budowy makiety rzeki od źródła aż do ujścia morza z klocków Lego. Dla łasuchów przygotowano dekorowanie ciasteczek w kształcie troci wędrownej, a na miłośników zagadek - „rybne” domino i grę planszową „rzeka idealna”. Natomiast uczestnicy gry terenowej będą mogli samodzielnie wykonać nadruk wężynki i igliczni na torbie na zakupy, którą wielokrotnie spożytkują w trosce o środowisko. Działania edukacyjne Klubu Gaja na Dniu Ryby realizowane są w ramach projektu „Dzień Ryby 2018 - jakie rzeki takie morze” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na uczestników Dnia Ryby czekają także stoiska instytucji i organizacji pozarządowych m.in. MSC Polska (Marine Stewardship Council) czy WWF Polska. Wydarzenie jak co roku odbędzie się na pomostach Parku Wydmowego, Bulwarze Nadmorskim im. Prof. Kazimierza Demela, na terenie fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IOUG oraz w Domu Morświna. Tradycyjnie do wydarzenia dołączyły restauracje, bary i kawiarnie helskie.

PLAN IMPREZ DNIA RYBY 2018:

Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela przy ulicy Morskiej:
• „Skamieniałości polskich plaż” oraz „Tajemnicze życie w morzach i oceanach” - Zakład Geologii Morza IO UG
• „Podwodna łąka i jej mieszkańcy” –  Nadmorski Park Krajobrazowy oraz Błękitna Szkoła we Władysławowie
• ,,Zrównoważona turystyka wędkarska” – Federacja Zielonych Gaja
• RATUJ BAŁTYK na stoisku FUNDACJI MARE
• „Może zadbajmy o morze” – FROSTA
• „Bawię się i wiem”, „Namaluj swój Bałtyk” – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry  IO UG
• Sklepik fokarium - bonusy przy zakupach – plakaty, ulotki, pamiątki, „Smaki Bałtyku”


Plac przed wejściem do fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG:
• ,,Na stół...RYBA!” , „LEGO - Rzeka idealna”, ,,Rybne domino”, „Dizajn RYBA”, ,,Rzeka idealna”-  Klub Gaja
• MSC Polska
•  „Poznaj ssaki morskie z Błękitnym Patrolem” oraz „Odpowiedzialna konsumpcja ryb i owoców morza” – WWF Polska

Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela przy Muzeum Rybołówstwa - imprezy na i w pobliżu sceny estradowej, Urząd Miasta Helu
• Konkurs budowania ryb z piasku
• Teatr Kulinarny
• Bajeczna Fiesta
• Pokaz iluzji
• The Nierobbers – koncert muzyki spod znaku wiatru i wody
• Koncert Papa D

Fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego:
• Trening medyczny fok, gościnnie - prelekcje o rybach! (11.00, 12.30, 14.00, 16.30)
• Kiosk fokarium – bonusy przy zakupach – plakaty, ulotki, pamiątki, „Smaki Bałtyku”
Pomosty Parku Wydmowego przy ulicy Portowej:
• „Bez ryb nie będzie ryb”, ,,Bez ryb nie będzie fok”, ,,Bez ryb nie będzie morświnów” – Dlaczego? Wyjaśnią pracownicy Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG
• „Ptaki Bałtyku” – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG
• „Morskie opowieści o rybach i rybakach” – Roman Boszke
• ,,Poznaj pracę rybaka łodziowego” – po świeże ryby i na naukę filetowania zapraszają helscy rybacy do RYBACZÓWKI

ul. Portowa:
• Dom Morświna – wstęp bezpłatny
• Kino Morświna – filmy przyrodnicze (repertuar dostępny na stoiskach)
• Gra terenowa (wydawanie kart do gry, odbiór nagród) – Stacja Morska IO UG
• Promocja książki „Zaczęło się od Pucyfiku” – Dorota Kobierowska-Dębiec
• „Poznaj Bałtyk z bliska – podwodny spacer w hełmie nurkowym” – Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania/HDS Poland (plaża przy Domu Morświna)
Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela przy Muzeum Rybołówstwa - imprezy na i w pobliżu sceny estradowej, Urząd Miasta Helu
• Konkurs budowania ryb z piasku
• Teatr Kulinarny
• Bajeczna Fiesta
• Pokaz iluzji
• The Nierobbers – koncert muzyki spod znaku wiatru i wody
• Koncert Papa D

Godz. 16.00 ,,BAŁ TYK NA TAK” – happening  Klubu Gaja

Czytaj relację z Dnia Ryby w Helu >>>

Fotorelacja >>>

 

***
Nazwa zadania: „Dzień Ryby 2018 – jakie rzeki takie morze”

Koszt kwalifikowany zadania: 25 000 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 20 000 zł

Dzień Ryby w Helu to cykliczne wydarzenie plenerowe podkreślające znaczenie ryb i rybołóstwa dla rozwoju zrównoważonego miasta i regionu oraz informujace o konieczności zachowania walorów i zasobów przyrodniczych Bałtyku. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców, turystów i restauratorów aby upowszechnić wiedzę i kształtować proekologiczne postawy wobec przyrody oraz zachęcać społeczności lokalne i turystów przebywajacych na terenie woj. pomorskiego do świadomych wyborów konsumenckich w trosce o środowisko naturalne. W tym roku odbędzie się 14. edycja Dnia Ryby w Helu. W ramach projektu Klub Gaja przeprowadzi podczas wydarzenia aktywną edukację w/w temacie z wykorzystaniem atrakcyjnych i innowacyjnych narzędzi edukacyjnych - zabawy, gry, zajęcia, happening. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Sprawozdanie z Dnia Ryby w Helu 2018 - pobierz pdf >>>

www.wfos.gdansk.pl

 

***

DZIEŃ RYBY 2017

W Dniu Ryby 2017 mówiliśmy w szczególności o okoniu, szczupaku i cercie. W ramach projektu „Dzień Ryby 2017- jakie rzeki takie morze” Klub Gaja we współpracy ze Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu, Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, MSC Polska (Marine Stewardship Council) oraz z Urzędem Miastem Hel przeprowadził podczas wydarzenia Dzień Ryby 2017 w Helu  aktywną edukację mieszkańców i turystów z wykorzystaniem atrakcyjnych i innowacyjnych narzędzi edukacyjnych - zabaw, gier, zajęć i happeningu, przekazujących najnowszą wiedzę i informacje na temat walorów i zasobów przyrodniczych Bałtyku oraz zależności pomiędzy stanem polskich rzek, a stanem morza.

Wydarzenie edukacyjne „Dzień Ryby 2017 – jakie rzeki takie morze”, które odbyło się 29 lipca 2017 w Helu, skierowane było do szerokiego grona odbiorców, aby upowszechniać wiedzę i kształtować proekologiczne postawy oraz świadome wybory konsumenckie w trosce o zachowanie wartości przyrodniczych polskich rzek i Bałtyku.

Projekt „Dzień Ryby 2017 – jakie rzeki takie morze” realizowany przez Klub Gaja od 22 maja 2017 r. do 31.08.2017 r. dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania „Dzień Ryby 2017 – jakie rzeki takie morze” wyniósł 31 500 zł.
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 25 000 zł.

www.wfos.gdansk.pl


***
DZIEŃ RYBY 2015

25. 07.2015 w Helu odbyła się kolejna edycja Dnia Ryby - naukowcy, ekolodzy, animatorzy i artyści przekazywali wiedzę na temat wodnego i podwodnego świata Morza Bałtyckiego i polskich rzek. Klub Gaja łącząc ekologię, edukację i sztukę zwracał uwagę uczestników na związki ludzi z rzekami oraz morzem a instalacją edukacyjną Ryba z butelek PET zwracał uwagę na problem zaśmiecania rzek i Bałtyku.

W tym roku Dzień Ryby rozpoczął przemarsz przez miasto Męskiego Chóru „Zawisza Czarny” do fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie na uczestników czekały gry i zabawy Klubu Gaja i kioski Stacji Morskiej.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko dekorowania piernikowych troci wędrownych czyli „Na stół RYBA” oraz stoisko „Dizajn z Rybą” na którym można było samodzielne odbić symbol ryby na bawełnianych torbach na zakupy. Dzieci wspólnie z edukatorami budowały z klocków Lego wielką makietę rzeki idealnej - przyjaznej ludziom i przyrodzie, rzeki która uchodzi do Bałtyku, a na piaskowej łasze wylegują się foki. Uczestnicy mogli także zakręcić „Wodnym kołem fortuny” i zagrać w plenerowa grę planszową „Rzeka idealna” mierząc się z pytaniami o rzekach i Bałtyku. Wspólnie z artystką Cecylią Malik malowano różne gatunki ryb i słuchano o nich opowieści na stoisku „Jaka ryba tu mieszka?”. W kioskach „rybnym”, „foczym” i „morświnowym” Stacji Morskiej IOUG poznawano ssaki bałtyckie oraz ryby żyjące w morskich głębinach, sprawdzano jak zostać badaczem mórz i oceanów.

Atrakcją Dnia Ryby stała się instalacja edukacyjna – ogromnych rozmiarów ryba z plastikowych butelek PET przed Domem Morświna. Do jej budowy, wraz z Klubem Gaja i artystami Michałem Kałużnym i Mariuszem Maciejewskim, przyłączyć się mógł każdy, wystarczy, że przyniósł zużytą, czystą i zakręconą butelkę PET. Niezwykły efekt ułożenia ponad 3 tysięcy butelek można było zobaczyć podczas podświetlenia ryby nocą.

Dzięki wielodniowym działaniom, prowadzonym przez Klub Gaja, w ramach promocji Dnia Ryby, wkroczyliśmy na ścieżkę eko-edu-artu w najlepszym wydaniu. Edukacja ekologiczna poprzez sztukę okazała się nie tylko skuteczna ale i piękna. A właśnie o to nam chodzi: zachęcać, rozmawiać, uczyć i tworzyć. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji było to naprawdę ważne i potrzebne wydarzenie – mówi Jacek Bożek z Klubu Gaja. 

Dzień Ryby zakończył się happeningiem Klubu Gaja. Korowód ludzi i ryb popłynął w strugach deszczu i z nurtem błękitnej symbolicznej rzeki od Fokarium pod rzeźbę ryby z butelek. Finał okazał się dobrą zabawą, a nagła burza i ulewa dodała całemu wydarzeniu dodatkowej oprawy.

Pomimo pochmurnej i wietrznej pogody frekwencja dopisała. Na kilka dni przed Dniem Ryby Klub Gaja zapraszał mieszkańców i turystów Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Jastarni i Juraty do uczestnictwa w wydarzeniu, rozdając zaproszenia w kształcie troci wędrownej na ulicach oraz w punktach gastronomicznych. Każdy mógł także odbić symbol ryby na błękitnej wstędze, symbolizującej rzekę, którą wykorzystano do happeningu na finał Dnia Ryby.

Dzień Ryby dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizowany był przez Klub Gaja w ramach programu „Zaadoptuj rzekę” pod patronatem Ministra Środowiska. Partnerem Strategicznym programu jest Fundacja PKO Banku Polskiego a Partnerem Merytorycznym Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Instalacja edukacyjna – ryba z butelek realizowana była przez Klub Gaja przy współpracy m.in. z Lonza-Nata i Fundacją Nasza Ziemia.

Klub Gaja realizował do 31 sierpnia 2015 roku zadanie pn. Dzień Ryby 2015. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 49 000 zł.,
z czego 40 000 zł. wyniosła dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Zobacz film z Dnia Ryby w Helu >>>

Zobacz fotorelację na Facebook'u >>>

 

***

Ze wszystkich śmieci w morzu tylko 15% znajduje się na brzegu. Kolejne 15% pływa w toni a aż 70% zalega na jego dnie! Plastikowych butelek nie zostawiajmy na plaży i nie wyrzucajmy za burtę – plastik rozcierany falami na coraz mniejsze kawałki jest zjadany przez ptaki, ryby a w efekcie także i przez nas! Plastikowe butelki najlepiej…. Umyć, zakręcić i przynieść na plac przy Domu Morświna w dniach 20-25.07.2015r.! To właśnie z nich powstaje instalacja edukacyjna Klubu Gaja na Dzień Ryby w Helu.

Od 20 lipca aż do Dnia Ryby Klub Gaja wspólnie z artystami Michałem Kałużnym i  Mariuszem Maciejewskim oraz publicznością budują instalację edukacyjną – ryba z plastikowych butelek. Akcja ta ma zwrócić uwagę na problem zaśmiecania morza. Każdy może się do niej przyłączyć! Wystarczy przynieść ze sobą zużytą, czystą i zakręconą butelkę PET.

Problem zaśmiecania Morza Bałtyckiego jest ogromny, choć niewidoczny. Plastik wrzucony do morza jest rozcierany przez fale, stając się z czasem niewidocznym plastikowym pyłem. Pył ten jest zjadany przez drobne organizmy a także ryby i ptaki. W efekcie sami zjadamy to, co wyrzuciliśmy do morza.

Ogromnym problemem są rany zadane morskim zwierzętom oraz nadmorskim ptakom przez śmieci pozostawione na plażach lub dryfujące w wodzie. Bardzo często stają się one śmiertelną pułapką dla ryb, ptaków a także np. fok. Śmieci są zagrożeniem dla siedlisk i miejsc rozrodu, bez których wiele gatunków morskich organizmów wyginie.
Instalacja edukacyjna Klubu Gaja  – ryba z plastikowych butelek PET powstaje w ramach Dnia Ryby w  Helu przy współpracy m.in. z Lonza-Nata i Fundacją Nasza Ziemia. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć wiele ciekawych informacji dotyczących Morza Bałtyckiego oraz jego fauny i flory – 25. lipca 2015 do Helu. Dzień Ryby dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizowany jest przez Klub Gaja w ramach programu „Zaadoptuj rzekę” pod patronatem Ministra Środowiska. Partnerem Strategicznym programu jest Fundacja PKO Banku Polskiego a Partnerem Merytorycznym Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Na końcu strony można śledzić na fotografiach relację z wydarzenia >>>

 

***

Klub Gaja zachęca - przyjdź i dowiedz się jak i gdzie żyją ryby, jak łowią je rybacy, jak się je bada, jakie zagrożenia dla ryb stwarza nierozważne postępowanie człowieka, jak je należy chronić, aby były zawsze. Bo bez ryb nie będzie rybaków! Zapraszamy 25 lipca 2015 (w sobotę) na Dzień Ryby.

W dniach 22-23 lipca we Władysławowie, Jastrzębiej Górze, Jastarni i Juracie Klub Gaja prowadzić będzie akcje informacyjne zapraszające na Dzień Ryby w Helu.

W Helu przy Domu Morświna, od 20 lipca, aż do Dnia Ryby budowana będzie przez artystów, Klub Gaja i publiczność instalacja edukacyjna - ryba. Akcja ma zwrócić uwagę na problem zaśmiecania morza. Każdy może się do niej przyłączyć! Wystarczy być EKOlogiczny i przynieść ze sobą zużytą, czystą i zakręconą butelkę PET. Dzień Ryby realizowany jest przez Klub Gaja w ramach programu „Zaadoptuj rzekę” pod patronatem Ministra Środowiska. Partnerem Strategicznym programu jest Fundacja PKO Banku Polskiego a Partnerem Merytorycznym Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dzień Ryby (25 lipca.2015) rozpocznie się od śpiewającego przemarszu Chóru Zawiszy Czarnego od ulicy Wiejskiej, przez Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela do ulicy Portowej w rejonie wejścia do Fokarium.

Od godziny 11.00 na placu przed wejściem do Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, na uczestników będą czekać gry i zabawy Klubu Gaja: „Na stół RYBA” czyli dekorowanie piernikowych ryb, budowanie makiety rzeki idealnej z klocków LEGO, zajęcia „Jaka ryba tu mieszka?” i „Dizajn z Rybą”. Będzie także można zakręcić „Wodnym kołem fortuny” i zagrać w plenerową grę planszową „Rzeka idealna”. W kioskach „rybnym”, „foczym” i „morświnowym” edukatorzy Stacji Morskiej SMIOUG zaprezentują m.in. narzędzia połowowe bezpieczne dla fok a także najnowsze wyniki badań dotyczące morświnów. Dzień Ryby dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na uczestników Dnia Ryby będą czekać także stoiska: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacji Nasza Ziemia, WWF Polska, Stacji Morskiej i Instytut Rybactwa Śródlądowego IOUG oraz MSC i Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów Uniwersytetu Gdańskiego oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Wydarzenie zakończy się wspólnym happeningiem prowadzonym przez Klub Gaja.
 

***

We współpracy z Urzędem Miasta Hel i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzona będzie aktywna edukacja mieszkańców i turystów z wykorzystaniem atrakcyjnych i innowacyjnych narzędzi takich jak: zabawy np. „LEGO rzeka idealna”, modę na kulinaria np. „Na stół ... RYBA”, sztukę np. „Dizajn z Rybą”, konkursy nt. ryb morskich i dwuśrodowiskowych oraz budowanie przez mieszkańców i turystów wspólnie z artystami instalacji przestrzennej –  dużej ryby z PET-ów.

Wydarzenie edukacyjne Dzień Ryby 2015 skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, aby upowszechniać wiedzę i kształtować proekologiczne postawy oraz świadome wybory konsumenckie w trosce o zachowanie wartości przyrodniczych polskich rzek i Bałtyku. Wydarzenie Dzień Ryby 2015 poprzedzą akcje informacyjne - happeningi w miejscowościach nadmorskich, zwracające uwagę na świadome wybory konsumenckie dotyczące zakupów ryb oraz zapraszające na obchody święta Dzień Ryby 2015 w Helu, które odbędzie się 25 lipca 2015 roku.

Klub Gaja realizuje do 31 sierpnia 2015 roku zadanie pn. Dzień Ryby 2015. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 49 000 zł., z czego 40 000 zł. wynosi dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Dzięki  dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku zadania pn. Dzień Ryby 2015 Klub Gaja będzie mógł przeprowadzić szereg działań edukacyjno-informacyjnych.

Dzień Ryby w Helu - 2015

Instalacja edukacyjna - RYBA

Dzień Ryby w Helu - 2015 - przygotowania