Placówki oświatowe

Placówkom oświatowym Klub Gaja proponuje przemyślane i sprawdzone programy edukacji ekologicznej, które angażują do rzeczywistych działań na rzecz otaczającego nas świata przyrody i zwierząt.

Mamy 25-letnie doświadczenie w edukacji ekologicznej i budowaniu Pokolenia EkoXXI wieku. Zachęcamy do samodzielnych inicjatyw edukacyjnych, które wychodzą poza placówki oświatowe, angażując mieszkańców, przedsiębiorców, samorząd i lokalne organizacje pozarządowe. Zależy nam na rozwijaniu umiejętności praktycznych, kształtowaniu postaw ekologicznych i społecznych. Praca w grupie, we współpracy z innymi członkami społeczności, jest gwarancją w zdobywaniu kompetencji w aktywnej edukacji ekologicznej. Otwarta formuła naszych programów pozwala dzieciom i młodzieży docierać do wszystkich pokoleń społeczności, w której działa ich placówka.

Współpracujemy z ponad 4 000 placówek oświatowych w kraju.

Programy Święto Drzewa i Zaadoptuj rzekę objęte są patronatami m.in. Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej. Na konferencji klimatycznej COP14  program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska  jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego.  W wydawnictwie „Inspirator Obywatelski” Instytut Spraw Obywatelskich pokazał Święto Drzewa jako dobrą praktykę dla nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Więcej o programach edukacji ekologicznej Klubu Gaja: Święto Drzewa i Zaadoptuj rzekę
Zapraszamy do współpracy. Jeśli Państwa placówka oświatowa chce włączyć się w nasze programy prosimy o kontakt: Jarosław Kasprzyk, Klub Gaja, e-mail: j.kasprzyk@klubgaja.pl.

Przeczytaj więcej o rezultatach działań edukacyjnych Klubu Gaja  >>>