NGO

Klub Gaja podejmuje współpracę z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zwierząt oraz sztuki i nauki. Budowanie kapitału ekologicznego, ale także społecznego jest priorytetem naszych akcji, kampanii i programów.

Od początku swojej działalności uczestniczymy w budowaniu sieci współpracy na rzecz ochrony przyrody, praw i dobrostanu zwierząt. Jesteśmy członkami wielu koalicji organizacji pozarządowych polskich i międzynarodowych. Podejmowane przez nas działania wymagają długofalowej współpracy, szukania sprzymierzeńców i partnerów.

Dobrym przykładem są trzyletnie działania  Klub Gaja i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, dzięki którym powstał największy rezerwat ornitologiczny w kraju – „Wisła pod Zawichostem”. W ramach Polskiej Zielonej Sieci prowadzimy wspólne projekty edukacji ekologicznej i konsumenckiej. Jesteśmy członkiem Koalicji Klimatycznej podejmującej różnorodne inicjatywy na rzecz ochrony klimatu i zmniejszania skutków zmian klimatycznych. Od początku działalności współpracujemy z organizacjami ochrony zwierząt, m.in. przy ustanowieniu Ustawy o ochronie zwierząt oraz przy kampaniach nt. transportu zwierząt, hodowli przemysłowych i uboju rytualnego.

Klub Gaja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce, m.in. są to:
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals
Polska Zielona Sieć
Eko Unia
Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot
Koalicja Klimatyczna
WWF Polska-Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody
Instytut Globalnej Odpowiedzialności