Cities on Rivers

2017-09-07

Od września 2015 roku Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy (LO IX i Gim 17) realizuje wraz z Rumunią, Turcją, Hiszpanią, Włochami i Portugalią projekt pod nazwą ,,Cities on Rivers'', w ramach programu Erasmus+. Elementem łączącym wszystkie szkoły partnerskie jest , jak sugeruje sama nazwa projektu, rzeka przepływająca przez miasta, w których szkoła się znajduje. To ona właśnie stanowi pretekst do poruszenia tak ważnych zagadnień jak ekologia, troska o dziedzictwo kulturowe, historia, sztuka.

Głównym celem projektu "Cities on Rivers" oprócz ekologii, dbałości o promocję lokalnej rzeki była popularyzacja metodyki CLIL (zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego). Zrealizowaniu tych zadań służył szereg działań zaplanowanych w projekcie.

Aby podkreślić znaczenie miejscowej rzeki, zaszczepić dbałość o nią, uczniowie wyszli z sal lekcyjnych, aby dokonać obserwacji rzeki i zmierzyć jej parametry. Takie badanie zostało wykonane trzykrotnie pozwalając zaobserwować zaistniałe zmiany. Uczniowie samodzielnie wykonywali eksperymenty pod nadzorem nauczycieli geografii, biologii i chemii, wcielając się w rolę naukowców, doskonaląc jednocześnie kompetencje badawcze. Dane zebrane były zgodnie z kwestionariuszem opracowanym przez nauczycieli z grupy projektowej oraz umieszczone na  platformie przez wszystkie kraje partnerskie. Wyniki badania wody z wszystkich krajów zostały opublikowane w postaci broszury.

Maskotką projektu jest niebieska szarfa, ilustrująca rzekę,  która podróżowała z kraju do kraju. Każdy partner nanosił na nią własne przesłanie o treści ekologicznej. Uczniowie pisali także wspólną historię, której bohaterem jest rzeka. Powstał również album przedstawiający rzekę w różnych porach roku i tłumaczenie zbioru legend związanych z naszymi rzekami. W związku z obchodami „Dnia Ziemi” młodzież, we współpracy z Urzędem Miasta, dwukrotnie oczyszczała brzegi Kanału z zalegających śmieci i gruzu. Na szczególną uwagę zasługuje też płyta zawierająca utwory promujące rzeki. Uczniowie naszej szkoły samodzielnie napisali słowa i muzykę piosenki „Rzeka Brda.”

 

Zapraszamy do zapoznania się z tym bardzo ciekawym projektem, który może stać się inspiracją do podejmowania własnych działań na rzecz rzek w Polsce. Pod linkiem https://drive.google.com/open?id=0ByMTp9aS455vZmNEeW9JRmF5ZUk  znajdziecie:

 

River Songs (Zbiór piosenek o rzece. Każdy kraj nagrał własną piosenkę do znanej już melodii lub wersję autorską –jak w przypadku polskiej piosenki, którą od podstaw skomponowali i wykonali nasi uczniowie

School-Town-River (Filmy z krajów partnerskich zawierające prezentację szkoły, miasta i rzeki wraz z nagraniem zwyczaju związanego  z rzeką

Brooklet Story- wspólna opowieść, której głównym bohaterem jest rzeka o imieniu Brooklet. Każdą część pisał inny kraj.

CLIL+ a cooperative teaching & learning experience to publikacja dotycząca nauczania dwujęzycznego, powstała przy współpracy hiszpańskich i polskich nauczycieli

River Album (Album zawierający zdjęcia rzek z krajów partnerskich w każdej z czterech pór roku oraz skróconą wersję legendy

River Legends (Album zawierający tłumaczenia uczniów na język angielski legend związanych z  rzekami.

The study of the Rivers- (Broszura informująca o wynikach badań rzeki przeprowadzonych pod nadzorem nauczycieli chemii, geografii i biologii. Opracowanie stanowi podsumowanie analizy klasyfikacji jakościowej i obserwacji środowiska wodnego.)