Adwokaci bronią karpia

2017-05-11

Wczoraj (10 maja 2017) Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała krytyczne stanowisko w sprawie proponowanej zmiany w projekcie ustawy o ochronie zwierząt dotyczącej wykreślenia „wody” jako warunku koniecznego przetrzymywania lub transportu żywych ryb. W ocenie ORA zmiana ta może przyczynić się do obniżenia standardów ochrony karpi przed niehumanitarnym traktowaniem.

Projekt dokonuje zmiany art. 6 ust. 2 pkt 18, który dotychczas gwarantował, że żywe ryby muszą znajdować się w wodzie podczas ich transportu lub przetrzymywania w celu sprzedaży.

Adw. Karolina Kuszlewicz, która od wielu lat broni karpi  i wspiera organizacje zajmujące się ochroną zwierząt wyjaśnia – „Z pozoru przepis ten wygląda, jakby miał chronić zwierzęta. Zmiana nie jest jednak na lepsze. Już dziś bowiem za znęcanie uważa się „transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie”. Przepis ten wymaga jedynie drobnej korekty językowej i zamiany słowa „uniemożliwiającej” na „umożliwiającej”. Tymczasem projekt w ogóle usunął „wodę”.

W liście otwartym Klub Gaja, adw. Karolina Kuszlewicz oraz organizacje zajmujące się ochroną zwierząt  m.in. OTOZ „Animals” wyraziły swój  niepokój, że procedowany aktualnie w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt może zdecydowanie pogorszyć standardy ochrony karpi. W pierwotnej wersji projektu ustawy, w przepisie art. 6 ust. 2 pkt 18 wskazana była wprost  woda, jako środowisko niezbędne do oddychania przez żywe ryby. Pierwotne rozwiązanie przyjęte w projekcie było zdecydowanie lepsze dla ryb.

Przeczytaj stanowisko  Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie PDF

Przeczytaj list otwarty w sprawie karpi<<<

PODISZ PETYCJĘ<<<


Zobacz informacje w mediach

Gazeta Prawna >>>>
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1041622,ochrona-zwierzat-sprzedaz-zywych-ryb-w-torebkach-foliowych-bez-dostepu-do-wody.html

Rzeczpospolita >>>
http://www.rp.pl/Ochrona-srodowiska/305099932-Ochrona-karpia-w-Polsce.html

siedlecka.blog.polityka
http://siedlecka.blog.polityka.pl/2017/05/10/ryby-zostaly-bez-wody-czyli-jak-pis-dba-o-zwierzeta/

www.strefaagropomorska.pl
http://www.strefaagro.pomorska.pl/artykul/karpie-bez-wody-ekolodzy-niehumanitarne

www.farmer.pl
http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/inne-hodowle/ekolodzy-ostrzegaja-standardy-ochrony-karpia-moga-zostac-obnizone,71289.html