22 marca - Woda jest ważna!

2017-03-22

Wczoraj w Katowicach odbyły się obchody Światowego Dnia Wody, którym towarzyszyło uruchomienie fontanny na Rynku. Podczas gier i zabaw ponad 200 osób w różnym wieku odkrywało znaczenie wody. Edukację ekologiczną połączono z happeningiem „Przyłącz się!”. W ten sposób zwracano uwagę na to, iż poprawa gospodarki wodno-ściekowej oznacza poprawę zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego.

Pogoda i uczestnicy dopisali. Najmłodsze dzieci z Przedszkola nr 67 i nr 74 kolorowały „Wodną mapę Katowic” i grały w plenerowe domino poznając gatunki ryb występujących w czystych rzekach i potokach. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 17 i Gimnazjum nr 10 i nr 9 odbijali  na torbach na zakupy i „wodnych flagach” szablony przygotowane wcześniej na zajęciach w szkołach. Jednym z haseł widniejącym na torbach było „Woda jest ważna”.
Po raz kolejny okazało się, że współpraca przynosi dobre rezultaty. Światowy Dzień Wody oprócz znaczenia edukacyjnego pokazał wymiar artystyczny i wspólnotowy. Twórcza zabawa i wiedza zdobywana przez uczestników na poszczególnych stoiskach są niezbędne w budowaniu kapitału społecznego wokół zasobów wodnych. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję –  powiedział  Jacek Bożek, lider Klubu Gaja.
W wydarzeniu wzięli udział współorganizatorzy. Wiceprezydent Katowic  Mariusz Skiba podkreślił, że miasto inwestuje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną co bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i oszczędzania wody. Razem z dziećmi i młodzieżą wziął udział w happeningu „Przyłącz się!”. Tegoroczne obchody współorganizowane  były przez Klubu Gaja, Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej, Katowickie Wodociągi S.A. oraz Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.
Zobacz foto relację  na FB >>>>>